Nieuws

25/04/2017

Campagne ‘België, eigenzinnig fenomenaal’ start met … Belgische friet !

In het kader van de lancering van de communicatiecampagne ‘België, eigenzinnig fenomenaal’ organiseert de federale overheid op woensdag 26 april 2017 een pop-up event om de aandacht te vestigen op één van de 99 redenen om België te bezoeken of er te investeren.

Van 12.00 tot 14.00 uur zal die dag een frietkot op de esplanade van het Internationaal Perscentrum - Résidence Palace (Wetstraat 155, Blok C, 1040 Brussel) de genodigden verwennen met gratis frietjes met mayonaise. Belgischer kan niet.

Frietjes zijn namelijk één van de 99 redenen die de campagne aanhaalt om België te bezoeken of er te investeren. Ze zijn dan ook onlosmakelijk met België verbonden. Frietjes maken deel uit van het Belgische gastronomische en culturele erfgoed. Frituren vindt men overal in België.

In een land zoals België waar het goed leven is en waar heerlijk eten op tafel komt, spreekt het voor zich dat ook de voedingsindustrie en de verwerkende industrie van groot belang zijn. Deze industrie vormt een van de grote en groeiende sterkhouders binnen de Belgische industrie en

draagt kwaliteit, diversiteit en innovatie hoog in het vaandel. Niet voor niets is ‘Small country. Great food.’ de slogan van www.food.be, de overkoepelende website van de voedingsindustrie. FEVIA, de Federatie van de voedingsindustrie, en een van de partners van de campagne van de federale overheid, vertegenwoordigt 28 sectoren en 637 Belgische bedrijven die kwaliteitsvolle voeding en dranken produceren in België.

België ligt in het midden van het ideale teeltgebied voor aardappelen. Met een gemiddelde opbrengst van om en bij de 45 ton per ha als gevolg van de ideale groeiomstandigheden en vakkennis in de aardappelketen, is het niet toevallig dat ons land is uitgegroeid tot de grootste exporteur van (diepgevroren) friet ter wereld. Deze Belgische frietjes, vaak geproduceerd in familiale groeibedrijven, worden over de hele wereld afgebakken. Jaarlijks worden in ons land om en bij de 3,5 miljoen ton aardappelen verwerkt tot frietjes, pureebereidingen, chips en vlokken. Ons land telt ongeveer 7.000 aardappeltelers.

Volgens een recente studie haalt een kwart van de Belgische bevolking eenmaal per week frietjes uit de frituur en bezoekt 95 % van de Belgen minstens eenmaal per jaar een frituur. Meer dan 60 % eet minstens wekelijks frietjes. In België zijn zo’n 5.000 frituren actief. Frietjes zijn nog lekkerder met een sausje erbij. In de saus-hitparade staat mayonaise op kop (40 %), gevolgd door stoofvleessaus (32 %), tartaar (13 %), ketchup (9 %) en andalouse (7 %).


21/03/2017

Belgische aardappelverwerking sluit recordjaar 2016 af en investeert verder in de toekomst.

2016 werd voor de Belgische aardappelverwerking een absoluut recordjaar, aldus de conclusie van Belgapom, de Belgische aardappelhandel en -verwerking.

Het feit dat deze groeisector binnen de Belgische voedingsindustrie met 4,4 miljoen ton (+ 11% t.o.v. de 3,97 miljoen ton in 2015) opnieuw een recordvolume verwerkte aardappelen optekende is niet nieuw, maar nog nooit was de stijging zo sterk t.o.v. het vorige kalenderjaar.

De grootste stijging werd genoteerd in de productie van diepgevroren friet (1,68 miljoen ton, + 14,3% t.o.v. 2015), maar ook de productie van gekoelde friet (234.700 ton, + 3,5 %) en andere producten (chips, pureeproducten, vlokken, … 468.513 ton, + 1,7%) kenden een toename.

De stijging in diepvriesfriet is geen verrassing, immers de Belgische aardappelverwerking exporteert 80% van haar totale productie, waarvan een steeds groter deel naar derde landen over de ganse wereld.

Bovendien noteerde deze sector met een omzet van € 1,55 miljard in 2016 ook een tewerkstelling van 4.115 werknemers, wat ook een opmerkelijke toename is t.o.v. 2015, met 3.537 werknemers.

Dat de aardappelsector gelooft in zijn toekomst wordt geïllustreerd door het hoogste investeringscijfer sinds de start van de jaarlijkse waarnemingen in 1995 : niet minder dan € 310 miljoen (+ 85% t.o.v. het vorige recordjaar 2015) werd in 2016 geïnvesteerd in kwantitatieve en kwalitatieve innovaties binnen deze sector, waarvan het grootste deel familiebedrijven zijn.

Duurzame groei

De Belgische aardappelsector startte in 2014 een project ‘duurzame groei’, waarbij in overleg met de ganse keten en i.s.m. meerdere Belgische onderzoeksinstellingen diverse innovaties werden gestart met het oog op een duurzame productie van aardappelen en aardappelproducten. Recent nog werd met ‘watchITgrow’ een tool gelanceerd die telers en afnemers via samenwerking moet assisteren de aardappelproductie op een duurzame wijze te verhogen.

Samen met de FOD volksgezondheid en het FAVV werd ingezet op diverse projecten om schadelijke organismen voor de aardappelteelt te voorkomen en desgevallend te bestrijden.

Intussen wordt intensief verder gewerkt aan andere projecten als Bintje Plus en Reskia, die een reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als doel hebben.

De recente update van de BBT-studie (best beschikbare technieken op het vlak van milieumaatregelen voor de AGF-sector in Vlaanderen) en de actuele revisie van de BREF-studie (Europese BBT) tonen aan dat onze Belgische bedrijven ook op dit vlak toonaangevend zijn voor de ganse wereld.

Bedreigingen

Maar deze groeisector kent ook bedreigingen.

‘Small country, great food’ is de slogan van de Food.be campagne, die de export van Belgische voedingsproducten wil stimuleren.

Protectionistische reflexen over de ganse wereld dreigen echter roet in het eten te gooien. Zo werd de Belgische (en Europese) aardappelketen geconfronteerd met onterechte anti-dumpingmaatregelen uitgevaardigd door de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse overheid. Nochtans had de Europese Commissie – bevoegd in deze materie – aangetoond dat de procedure vol hiaten bleek te zitten. Maar blijkbaar beschikt de Commissie over onvoldoende mandaat en middelen om in deze WTO-procedures adequaat tussen te komen.

Het lijkt dan ook een prioriteit voor de Belgische (en Europese) aardappelketen om als sector ernstig genomen te worden door de bevoegde departementen van de Europese Commissie om zijn belangen sterker verdedigd te zien worden.

Het is immers een feit dat de aardappelteelt steeds meer en meer evolueert van een ‘bijteelt’ naar een ‘hoofdteelt’ voor een groot deel van de Europese akkerbouwers.

Recente cijfers i.v.m. de toeleveringssector aan de land- en tuinbouw tonen ook aan bedrijven actief in de aardappelketen geëvolueerd zijn  tot de meest toonaangevende spelers in deze sector. Belgapom blijft daarom ook inzetten op een verdere duurzame groei in het belang van de ganse aardappelketen, waarbij ook de wereldwijde kansen tot promotie van de aardappelteelt in nieuwe groeilanden moet onder ogen genomen worden.

Promotie voor ‘Belgian fries’ in Zuid-Oost-Azië

Enkele jaren terug werd door Belgapom de figuur James Bint (with a license to fry) gelanceerd als dé ambassadeur van de “Belgian fries”. Hij zal de Belgische frietcultuur, waarvan de ‘frietkotcultuur’ – die erkend werd tot immaterieel erfgoed door de Nederlandse en Franstalige gemeenschappen – deel uitmaakt, wereldwijd uitdragen.
Zo start VLAM binnenkort met een promotiecampagne in Vietnam, Maleisië, Indonesië, Thailand en de Filippijnen om de ‘Belgian fries’ ook daar op de kaart te zetten. In deze landen kent men vooral de Noord-Amerikaanse ‘French Fries’ van de fast food ketens. Via deze campagne wil men de steeds groter wordende middenklasse ook het genieten met de “original Belgian fries from the heart of Europe” leren ervaren. Deze campagne, met een budget van 3 miljoen Euro  gespreid over drie jaar, wordt gesteund door de Europese Commissie en APAQ-W, en zal samenwerken met 5 Belgische fabrikanten van aardappelproducten. 


14/03/2017

WatchITgrow : een revolutionaire sprong voorwaarts voor de Belgische aardappelketen !

WatchITgrow is een nieuw geo-informatieplatform ontwikkeld voor de aardappelsector met het doel de Belgische aardappelproductie beter in te schatten en op een duurzame manier te verhogen. Met deze webtool kunnen de Belgische aardappeltelers alsook de aardappelhandel en -verwerkende organisaties snel en gebruiksvriendelijk data en informatie opvragen over de groei van verschillende aardappelsoorten.

WatchITgrow is het resultaat van 3 jaar wetenschappelijk onderzoek onder de naam iPot. Het iPot project startte in 2014 in opdracht van het STEREO-III onderzoeksprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).   WatchITgrow stelt de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek nu beschikbaar voor de hele Belgische aardappelsector.

De kracht van Remote Sensing voor de landbouwsector

WatchITgrow is het eerste platform dat verschillende soorten data gaat combineren. Door satellietbeelden, dronebeelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspellingmodellen te combineren kan de aardappelsector via watchITgrow snel en efficiënt de juiste informatie raadplegen over één of meerdere aardappelpercelen. Door deze bekijkomende inzichten kan men:

* meer en accurate informatie opvragen over de toestand van de aardappelpercelen;
* de aardappelgewassen beter monitoren in functie van groei, gezondheidstoestand en ontwikkeling van de gewassen;
* ruimtelijke variabiliteit binnen het perceel in kaart brengen;
* oogsten waarborgen en verhogen;
* de oogstdatum en opbrengsten reeds in de loop van het groeiseizoen inschatten ;
productie- of kwaliteitsverliezen reduceren .

Niet alleen externe data maar ook eigen data van de aardappelindustrie (zoals resultaten van staalnames voor opbrengst- en kwaliteitsbepaling) kunnen in dit geo-informatieplatform gecentraliseerd worden. Hierdoor kunnen de gebruikers bijvoorbeeld op een eenvoudige manier nagaan welk deel van het productiegebied de hoogste opbrengsten geeft of waar een bepaald aardappelras het goed of minder goed doet en wat de mogelijke oorzaak daarvan zou kunnen zijn.

WatchITgrow, de aardappelsector en de onderzoekswereld zij aan zij

Na 3 jaar wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers uit Vlaanderen en Wallonië (VITO, CRA-W en ULG) samen met de aardappelhandel en –verwerkingsector (Belgapom), ziet het online geo-informatieplatform watchITgrow het licht. Het platform is ontwikkeld voor de aardappelsector en met een intensieve inbreng van de sector zelf.

De data en kennis van de sector stelden de onderzoekers in staat het monitoringssysteem op punt te stellen en stelselmatig te verbeteren.  Dankzij bijkomende velddata zal de toepassing seizoen per seizoen blijven verbeteren en steeds accurater maken.

Dit innovatieve instrument kan ook de basis vormen voor verdere toepassingen met het oog op precisielandbouw, denken we maar aan ziektepreventie en bemesting. Maar ook zijn de eerste stappen gezet om de perceelsregistratie via het Vegaplan-systeem hieraan te koppelen.

Essentieel hierbij is het feit dat de teler – eventueel in afspraak met zijn afnemers – zelf beheerder blijft van zijn data.

Meer info op www.watchitgrow.be 


23/12/2016

FVPhouse kantoor gesloten tussen kerst en nieuwjaar

Het kantoor van FVPhouse, waar het secretariaat van Belgapom gevestigd is, is gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar. Het secretariaat staat opnieuw ter beschikking vanaf 3 januari 2017.

We wensen u, uw familie en medewerkers een warme kerst en een sprankelende start van 2017 toe.

Belgapom 


15/12/2016

Europees RUCIP secretariaat van Parijs naar Brussel en RUCIP 2017 van toepassing vanaf 1/1/2017

RUCIP is het handelsreglement voor de intereuropese handel in poot- en consumptieaardappelen en bevat naast een handelsreglement ook een hoofdstuk rond expertise en arbitrage. Het Belgische RUCIP-secretariaat wordt verzekerd door Belgapom en geleid door de Belgische RUCIP-afgevaardigde Jos Muyshondt en secretaris Romain Cools.

Voor alle contracten met betrekking tot de handel in aardappelen, die verwijzen naar RUCIP in hun voorwaarden,  doen de partijen afstand van de burgerlijke rechtspraak en onderschrijven ze de procedure van expertise en arbitrage voor het oplossen van eventuele geschillen.

De voorwaarden vermeld in het RUCIP-reglement zijn wel subsidiair aan deze in de contracten, wat betekent dat de specifieke voorwaarden die partijen onderschrijven in een contract voorrang hebben op deze in het RUCIP-reglement.                             

Op 1 januari 2017 zal het Europese RUCIP-secretariaat van Parijs naar Brussel verhuizen. Vanaf dezelfde datum zullen nieuwe RUCIP-regels van toepassing worden. 

Het Europese RUCIP comité, bestaande uit vertegenwoordigers van Europatat, EUPPA en Intercoop, heeft een nieuwe versie van de RUCIP gevalideerd. Deze zal bekend worden als “RUCIP 2017”. Voor alle discussies rond contracten getekend na 1 januari 2017 en die verwijzen naar RUCIP in de voorwaarden, zal enkel de RUCIP 2017 van toepassing zijn.  Voor alle contracten getekend voor deze datum blijft de RUCIP 2012 van toepassing.

De eerste RUCIP-regels dateren van 1956 en kwamen tot stand via de Europese Unie van de Groothandel in Aardappelen, door professionele gewoonten te definiëren en een eenvoudige en efficiënte procedure voor expertises en arbitrages op te zetten. 

RUCIP werd sindsdien meermaals gewijzigd (in 1972, 1986, 1993, 2000, en in 2006). Een grondige herziening kwam tot stand en van toepassing op 1 maart 2012.

De wijzigingen in de nieuwe RUCIP 2017 richten zich enkel tot de transfert van het Europese RUCIP secretariaat naar Brussel en de mogelijkheid om Europese lijsten van experten en arbiters te voorzien voor landen waar geen nationaal RUCIP-secretariaat aanwezig is. Zowel de overdracht van het secretariaat als de nieuwe RUCIP-regels treden in voege op 1 januari 2017.

De nieuwe RUCIP 2017 zal beschikbaar zijn in het Engels, Frans en Duits op de nieuwe website van RUCIP (www.rucip.eu) evenals op de website van Europatat (www.europatat.eu). De Nederlandse en Franse versie kan men raadplegen op deze website van Belgapom van zodra deze beschikbaar zijn.


02/12/2016

Een origineel eindejaarscadeau ? Het boek over de aardappel in België met korting te koop !

Het boek "De aardappel in België, land van de friet" kent veel interesse bij de internationale aardappelprofessionelen. Momenteel wordt trouwens gewerkt aan een vertaling in het Chinees op vraag vanuit dit land dat de aardappel herontdekt heeft.

Het boek bevat boeiende informatie over de geschiedenis van de aardappel in de wereld en in België en geeft een overzicht over de teelt, de handel en de verwerking. Ook de culinaire toepassingen en natuurlijk de frietkotcultuur komen aan bod. Het boek eindigt met een blik in de toekomst, die vandaag begonnen is.

Het boek - een uitgave van Belgapom - is nu te koop via de website van Belgapom met een korting van 33%. U kan dit boek aanschaffen tegen €19,95 i.p.v. €29,95.

 


22/08/2016

Vanaf 2016 – 2017 : naast Bintje nu ook een wekelijkse Belgapomnotering voor Challenger en Fontane.

Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking, heeft via zijn prijzencommissie sinds 2000 wekelijks de Belgische vrije markt in aardappelen genoteerd en dit voor de variëteit Bintje in de bewaaraardappelen en voor diverse vroege rassen bij de primeuraardappelen. Tevens werd de markstemming daarbij weergegeven. Intussen is de Belgapomnotering wereldwijd uitgegroeid tot een belangrijke indicator evolutie van de vrije aardappelmarkt met bestemming diepvriesfrietsector in ons land.

De reden waarom Belgapom zich tot nu toe beperkt had tot de variëteit Bintje was evident : deze variëteit maakte de voorbije decennia meer dan de helft van de aardappelproductie uit in België en werd op grote schaal verhandeld op de vrije markt met als bestemming de Belgische diepvriesfrietsector, zodat een wekelijkse notering mogelijk was.  Dit was niet het geval voor diverse andere rassen, die merendeels onder contract geteeld werden en sporadisch op de vrije markt gecommercialiseerd werden.

Intussen heeft de Belgische aardappelverwerkende industrie – en in het bijzonder de diepvriesfrietsector – zich ontwikkeld tot belangrijke producent en wereldwijd exporteur van verwerkte aardappelen. De spectaculaire groei van de voorbij 25 jaar ging ook gepaard met belangrijke verschuivingen in de aardappelteelt. Zo nam het aandeel van gecontracteerde aardappelen toe en moest het Bintje zijn monopoliepositie op de vrije markt steeds meer delen met andere variëteiten. Sinds enkele jaren vermeldde de Belgapom-prijzencommissie ook Challenger en Fontane als “waarneming” in zijn wekelijkse notering. Intussen werd duidelijk dat het aandeel van deze beide rassen op de vrije markt zo groot werd, dat ook een verzekerde wekelijkse notering mogelijk wordt.

Vanaf het seizoen 2016 – 2017 zal de Belgapomnotering dan ook bestaan uit drie luiken, elk aangevuld met een eigen marktstemming : Bintje, Challenger en Fontane.

De definitie van de Belgapomnotering wordt als volgt aangepast : "De Belgapomprijs is de meest gehanteerde prijs waargenomen op de vorige werkdag voor Bintje, Challenger en Fontane voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten, veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling."

Tevens zal voor deze drie rassen een eigen grafiek bij de notering gevoegd worden, die net als voor Bintje ook refereert naar de spreiding van de contractprijzen voor deze drie variëteiten.

Net als in het verleden zal de notering op vrijdagmorgen plaats vinden en vanaf 9 uur beschikbaar zijn op de website van Belgapom.

Op deze wijze wil Belgapom verder op eenduidige wijze en op basis van een representatief aantal transacties de marktsituatie op de Belgische vrije aardappelmarkt met bestemming diepvriesfrietsector verzekeren en een antwoord bieden op de nood aan volledige en correcte informatie voor alle betrokken operatoren.

 


05/07/2016

Interpom | Primeurs: grootste wereldwijde indoor aardappelbeurs ter wereld - Precisielandbouw staat centraal bij nieuwe editie

Interpom | Primeurs is een gespecialiseerde indoor vakbeurs in Europa voor de  aardappel-, groente- en fruitbranche waar de volledige keten aanwezig is: van teelt tot en met verwerking en vermarkting. De vakbeurs blijft verder groeien en internationaliseren en de komende 2016 editie wordt de grootste ooit. Interpom | Primeurs is hiermee ook meteen de grootste indoor aardappelvakbeurs ter wereld, waar diverse marktevoluties en innovaties kunnen worden gevolgd. De komende editie staat het volledige beurzencomplex van Kortrijk Xpo in het teken van de aardappel – met een extra uitbreiding in de Rambla. De bijeenkomst heeft als thema 'Growing through precision technology'.

Uitbreiding standoppervlakte
De voorbije edities van Interpom | Primeurs noteerden achtereenvolgend sterke groeicijfers. Zo telde de beurs vorige editie 278 exposanten uit 16 landen (+ 7,7%) met in totaal 19.529 bezoekers (+ 10,5%) uit 41 landen wereldwijd. Op 5 maanden voor opening telt de vakbeurs al evenveel exposanten als in 2014. Om echter te kunnen voldoen aan de blijvende aanvragen tot deelname heeft de organisatie beslist om extra standoppervlakte te creëren in de Rambla, de transitzone tussen de beurshallen. Het ziet er ernaar uit dat de uiteindelijke totale standoppervlakte circa 1.000 m² groter wordt dan in 2014. 

Beursthema: 'Growing through precision technology' 
De vorige editie pakte uit met het thema 'Together for sustainable growth'. De organisatie werkt het thema van 2014 verder uit en legt het accent dit jaar op precisielandbouw. Met de slogan 'Growing through precision technology' wordt de nadruk gelegd op duurzame groei dankzij technologische vooruitgang in de ganse keten. Het landbouwbedrijf efficiënter runnen dankzij het slim toepassen van de beschikbare technologie zorgt in de praktijk voor een duurzame teelt. Denk bijvoorbeeld aan GPS-gestuurde tractoren, digitale bodem- en pootkaarten, sensoren in de bodem en tussen gewassen, drones en satellieten voor observaties vanuit de lucht of de ruimte, mechanisatie toepassingen, en dergelijke. Maar ook in de segmenten handel en verwerking zorgt het principe van 'meten is weten' voor meer efficiëntie, minder verlies en dus hoger rendement. 

Exposanten die nieuwe precisietechnologie presenteren zullen op Interpom | Primeurs de nodige aandacht ontvangen op de beursvloer. Daarnaast wordt ook het IPot project gepresenteerd. IPot is een innovatief platform voor een duurzame 
verhoging van de Belgische aardappelproductie. In het kader van dit project zijn onderzoekers uit Vlaanderen en Wallonië (VITO, CRA-W en ULg) samen met de aardappelhandel en -verwerking (via Belgapom), een webgebaseerd geo-informatieplatform aan het opzetten op basis van satellietbeelden. Alle beschikbare gegevens met betrekking tot de aardappelteelt zullen in dit platform samengebracht worden. Het gebruik van deze objectieve geo-informatie moet op termijn de sector toelaten de aardappelproductie op een duurzame manier te verhogen. 

Los van de concrete toepassingen die bezoekers kunnen ontdekken op de standen, worden ook inloopseminars voorzien die inspelen op het beursthema. Het programma voorziet korte interactieve sessies van maximum 20 minuten op de beursvloer zelf. Dit initiatief heeft als doelstelling om telers in onze sector zelf te laten ondervinden wat 
'Growing through precision technology' voor hun bedrijf kan betekenen. 

Nieuw: online bezoekersregistratie en tickets
Net zoals bij tal van andere vakbeurzen zullen bezoekers aan Interpom | Primeurs zich voortaan ook vooraf online moeten registeren op de website  om hun toegangsticket te kopen. Ook de houders van een gratis of reductie uitnodigingskaart zullen zich vooraf moeten registreren via een code die vermeld staat op hun uitnodiging. Na registratie (en betaling indien van toepassing) ontvangt de bezoeker een e-ticket met bijbehorende barcode. Dit document met barcode geldt als toegangsbewijs en zal worden gescand aan de ingang van de beurs. De online tickets kunnen vanaf augustus worden besteld. 

Uitreiking Inno Potato Award
De vierde editie van de Inno Potato Award beloont via een wedstrijdformule de toepassing van innovaties op het landbouwbedrijf. Vlaamse en Waalse aardappeltelers, geselecteerd door een vakjury, presenteren eigen ontwikkelde innovaties aan collega's uit de sector. De namen van de laureaten en hun projecten worden eind oktober bekend gemaakt op www.innopotato.be. De vakjury kent 50% van het puntentotaal toe, over de overige 50% beslissen de bezoekers van Interpom | Primeurs op de twee eerste beursdagen. De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 28 november om 13u in aanwezigheid van de gewestelijke landbouwministers in de hal 6 van Kortrijk Xpo.

Dynamisch platform voor informatie-uitwisseling
Vanuit haar uitvalbasis in Kortrijk (Xpo), vindt de vakbeurs plaats in een dynamische en groeiende AGF-markt. Interpom | Primeurs biedt de mogelijkheid om contacten te leggen of te versterken met collega's en leveranciers uit binnen- en buitenland, om van gedachten te wisselen en om informatie te delen in een sector met een duidelijke toekomst. 

Interpom | Primeurs is een initiatief van Belgapom, de beroepsvereniging van de Belgische aardappelhandel en –verwerking. De praktische organisatie is in de handen van Kortrijk Xpo. 


09/03/2016

De Belgische friet verovert de wereld ! Belgische aardappelverwerkende industrie zet opvallende groei verder in 2015.

De opvallende groeitrend van de voorbije decennia voor de Belgische aardappelverwerkende industrie werd ook in 2015 verdergezet.

In 2015 werd net geen 4 miljoen ton aardappelen verwerkt tot gekoelde en diepgevroren friet, pureeproducten, chips, voorgekookte aardappelen, vlokken en granulaten. Met de  3.970.595 ton verwerkte aardappelen noteerde de sector een groei met 4,4% t.o.v. 2014.

Opvallend in het jaaroverzicht van Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking, is de aanhoudende stijging van de investeringen : met € 167.207.415 (+ 44,7%) werd een recordbedrag aan investeringen genoteerd. Met de geplande uitbreiding van de sector de komende jaren in het vooruitzicht, is de kans klein dat deze trend snel omgebogen wordt.

De groei manifesteert zich vooral in de productie van diepgevroren (+5,3%) en gekoelde friet (+2%), maar ook het volume andere producten (zoals aardappelkroketten, chips, vlokken en andere producten) nam opnieuw toe (+1,3%).

Na jarenlange groei in de tewerkstelling lijkt in 2015 een stagnering plaats te vinden. De trend naar verder doorgedreven automatisering wordt daarbij bevestigd.

Deze groei van de Belgische aardappelverwerkende industrie kadert in de toegenomen wereldwijde vraag naar verwerkte aardappelen. De aardappel wordt steeds meer beschouwd als een basisvoedsel.

Het feit dat deze bron van koolhydraten, vitamine C en kalium geteeld kan worden met een lager gebruik van land en water dan granen en rijst maakt de aardappel ook populair in landen waar dit voorheen niet het geval was.

De aardappelproductie in de ontwikkelingslanden neemt sterk toe, en meteen ook de vraag naar gebruiksvriendelijke aardappelproducten. Zo kondigde de Chinese regering begin 2015 aan dat de aardappel op het bord meer en meer de rijst en noedels zal vervangen en ook in Indië zet deze trend zich door.

De Belgische aardappelketen kan bogen op een rijke traditie van de aardappelteelt tot en met de frietkotcultuur.

Ons land bevindt zich in het midden van het Europese aardappelteeltgebied en kan rekenen op competente aardappeltelers die hoogkwalitatieve aardappelen telen met het oog op verwerking tot friet, chips of andere producten.

De Belgische aardappelketen is verder opgebouwd uit tal van familiebedrijven actief in de handel, toelevering en verwerking, een dynamiek die van 27 t.e.m. 29 november 2016 opnieuw tentoongesteld wordt tijdens Interpom Primeurs, de internationale vakbeurs van de aardappel, in Kortrijk XPO.

Een beeld van deze traditionele en toch jonge sector in de Belgische agrovoedingsketen werd door Belgapom vereeuwigd in het boek  “De aardappel in België, land van de friet” dat vorig jaar werd uitgebracht.

Samen voor een duurzame groei.

De groei van de Belgische aardappelketen zorgt ervoor dat niet enkel de verwerkende industrie, maar ook de telers en toeleveringsbedrijven van diensten en goederen als een cluster zich verder kan ontwikkelen.

Centraal daarbij staat het project ‘Samen voor een duurzame groei’ dat Belgapom heeft gelanceerd. Dit project tracht de ganse aardappelketen te sturen naar een verdere, maar vooral duurzame groei.

Belgapom heeft daarbij – samen met de andere partners in de keten en de Belgische onderzoeks- en praktijkcentra – ingezet op enkele belangwekkende projecten zoals het Reskia-project (residuarme kiemremming), Bintje Plus (een meervoudig phythophthora resistente Bintje en Ipot (een webapplicatie die de groei van de aardappelen via satelliet op de voet kan volgen en bijsturen).

James Bint, with a license to fry.

Belgapom en zijn bedrijven streven ernaar om het imago van de ‘real Belgian fries’ wereldwijd verder uit te bouwen. In geen enkel land ter wereld is de consumptie van friet zo sterk in de cultuur geworteld als in ons land. Zelfs Bondkanselier Merkel ontsnapte recent nog uit een Europese top om in een Brusselse frituur een frietje te steken.

James Bint, een stripfiguur met een ‘license to fry’ zal ook de komende jaren de wereldwijde ambassadeur zijn voor de Belgian fries. Zo wordt in 2016 een campagne gepland om samen met de Belgische frituren de figuur van James Bint nog beter te leren kennen. Daarnaast krijgt ook de geslaagde actie in het frietkot op het Belgische paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling in Milaan een vervolg via promotieacties over de ganse wereld. James Bint is ook aanwezig tijdens de prinselijke handelsmissie naar Indonesië die volgende week vertrekt.
Zoals food.be het stelt : Belgium, small country, great food … te beginnen met chocolade, bieren en … frietjes !


15/06/2015

Boek 'De aardappel in België, het land van de friet' nu te koop!

Belgapom, de Belgische aardappelhandel en verwerking, en de uitgeverij Canalazzo, hebben samen het prachtige boek 'De aardappel in België, het land van de friet' uitgegeven. 

Dit boek geeft een overzicht van de geschiedenis van de aardappel in België van bij de Inca's in Peru over de Belgische frietkotcultuur en onze Belgische topchefs, tot en met de wereldwijde uitvoer van diepgevroren aardappelproducten en de toekomstplannen van deze dynamische sector. De ganse aardappelketen komt daarbij aan bod.

Koningin Mathilde heeft het eerste exemplaar van dit boek ontvangen tijdens haar bezoek aan de Wereldexpo in Milaan, waar de Belgische friet prominent aanwezig is in het Belgisch paviljoen met een succesvolle frituur and de nieuwe campagne rond James Bint. 

Het is een lees- en kijkboek, met prachige illustraties en tal van getuigenissen uit diverse hoeken.

Het boek is verkrijgbaar via Belgapom tegen € 29,95 + verzendingskosten en is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. 

Bestel het boek

Dit boek mag niet ontbreken in de bibliotheek van elke aardappelprofessioneel of - liefhebber.


06/06/2015

Belgische frietjes stelen de show op het Belgisch paviljoen op de expo in Milaan!

My name is Bint ... James Bint, and i have a license to fry!

Met deze woorden worden elke dag duizenden liefhebbers van de Belgische frietjes verwelkomd aan de frituur van het Belgisch paviljoen op de wereldexpo in Milaan.

Het paviljoen doet het trouwens verre van slecht met dagelijks om en bij de 10.000 bezoekers. Het paviljoen wijst deze bezoekers op de rijkdom van ons land als 'lekkerland' ! "Food.be, small country, great food" prijkt alom in het paviljoen. En terecht !

Grote publiekstrekker is de frituur : tegen een democratische prijs van €4 ontvangt men een pak van 330gr "real Belgian fries", met saus naar keuze. Elke dag wordt meer dan 1 ton friet door door Navefri opgeleide frietbakkers aan de man/vrouw gebracht. Dat zijn tussen de 1.500 en 2.000 pakjes !

Zelfs de Italiaanse media vond dit het vermelden waard  hun kranten.

Een succes voor de partners van dit project en dus ook de ganse aardappelsector. Ten bewijze de talrijke selfies op de website www.jamesbint.be.