RUCIP

De twee Europese organisaties EUROPATAT (handel in aardappelen) en EUPPA (aardappelverwerking) maken op vandaag deel uit van het Europese RUCIP-comité en zijn verantwoordelijk voor RUCIP, de handelsvoorwaarden voor de aardappelhandel met een expertise- en arbitragereglement.

De eerste Europese handelsvoorwaarden werden opgemaakt in 1956 door de Europese Unie van de Groothandel in aardappelen. Daarmee werden de gebruiken in de aardappelhandel gecodeerd en een eenvoudige en efficiënte procedure van expertise en arbitrage geïnstalleerd.

RUCIP werd sindsdien meermaals gewijzigd (in 1972, 1986, 1993, 2000, 2006, 2012, 2017 en 2021), waarmee RUCIP zich telkens aanpast aan de vereisten van de handel en de technische evolutie binnen de aardappelsector. De actuele versie is van kracht vanaf 1 januari 2021. Alle geschillen met betrekking tot contracten afgesloten na deze datum en die verwijzen naar RUCIP, zullen volgens deze versie behandeld worden. Voor contracten getekend voor deze datum blijft de versie van 2017 van toepassing.

Het is belangrijk te vermelden dat het RUCIP-reglement enkel van toepassing is bij duidelijke vermelding op de voorzijde van een door alle partijen ondertekende overeenkomst. Bovendien is het RUCIP subsidiair aan de andere contractvoorwaarden, die voorrang hebben op RUCIP.

Indien partijen een overeenkomst ondertekenen die verwijst naar RUCIP zien deze af van alle mogelijke behandeling van een geschil door een civiele rechtbank, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld.

RUCIP bevat 3 delen: een handelsreglement, een expertiseregeling en een arbitragereglement.

Bedrijven die in het kader van een expertise of arbitrage een beroep wensen te doen op het RUCIP-secretariaat nemen contact op met het Europese RUCIP secretariaat in Brussel :

 • Vanaf 1 januari 2019 heeft het Belgisch RUCIP-secretariaat zijn deuren gesloten en dienen alle zaken m.b.t. een RUCIP-expertise of -arbitrage die in België dient behandeld te worden te gebeuren via het Europese RUCIP-secretariaat in Brussel (in het Frans of Engels).
  t.a.v. Berta REDONDO BENITO
  E-Mail: info@rucip.eu
  Tel. +32 (2) 777 15 85 - Fax +32 (2) 777 15 86
  Trierstraat 49-51, buse 8, 1040 BRUSSES
 • De Belgische lijst van experten en arbiters is niet langer van toepassing vanaf 1 januari 2019.
  .
 • De adressen van de erkende nationale RUCIP-secretariaten en de Europese en de nationale lijsten van experten en arbiters kan geraadpleegd worden op de website https://rucip.eu/secretariats/