RUCIP

De drie Europese organisaties EUROPATAT (handel in aardappelen), INTERCOOP EUROPE (Coöperatieve aardappelbedrijven) en de EUPPA (aardappelverwerking) maken deel uit van het Europese RUCIP-comité en zijn verantwoordelijk voor RUCIP, de handelsvoorwaarden voor de aardappelhandel met een expertise- en arbitragereglement.

De eerste Europese handelsvoorwaarden werden opgemaakt in 1956 door de Europese Unie van de Groothandel in aardappelen. Daarmee werden de gebruiken in de aardappelhandel gecodeerd en een eenvoudige en efficiënte procedure van expertise en arbitrage geïnstalleerd.

RUCIP werd sindsdien meermaals gewijzigd (in 1972, 1986, 1993, 2000, 2006, 2012 en 2017), waarmee RUCIP zich telkens aanpast aan de vereisten van de handel en de technische evolutie binnen de aardappelsector. De actuele versie is van kracht vanaf 1 januari 2017. Alle geschillen met betrekking tot contracten afgesloten na deze datum en die verwijzen naar RUCIP, zullen volgens deze versie behandeld worden.

Het is belangrijk te vermelden dat het RUCIP-reglement enkel van toepassing is bij duidelijke vermelding op de voorzijde van een door alle partijen ondertekende overeenkomst. Bovendien is het RUCIP subsidiair aan de andere contractvoorwaarden, die voorrang hebben op RUCIP.

Indien partijen een overeenkomst ondertekenen die verwijst naar RUCIP zien deze af van alle mogelijke behandeling van een geschil door een civiele rechtbank, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld.

RUCIP bevat 3 delen: een handelsreglement, een expertiseregeling en een arbitragereglement.

Bedrijven die een beroep wensen te doen op het RUCIP-secretariaat nemen contact op met:

  • Het Belgisch RUCIP-secretariaat voor een expertise bij vertrek of voor een expertise na levering of arbitrage indien de afnemer zich in België bevindt.
  • Het RUCIP-secretariaat in het land waarin de afnemer zich bevindt in geval van expertise na levering of in geval van arbitrage.
  • Het Europees RUCIP-secretariaat in Brussel in voornoemd geval indien er geen nationaal RUCIP-secretariaat is in het land van de afnemer of in geval van een arbitrage in 2de aanleg.

Het overzicht van de nationale en Europese RUCIP-secretariaten bevindt zich op de Europese RUCIP website.