Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Belgapom is voorbehouden voor groothandels- en verwerkingsbedrijven uit de aardappelsector en geldt voor één jaar (opzegbaar in het jaar voorafgaand aan de opzeg).

Het lidmaatschapsbedrag is afhankelijk van de activiteit en de sectie waarbinnen de activiteit zich situeert.

Volgende verdeelsleutels en bedragen (2018) worden gehanteerd:

Sectie handel

Basisbedrag: € 950,00 + een bedrag voor de 2de, 3de en 4de activiteit op basis van een klasse verhandeld product en volumes.

Overzicht van de activiteiten:

  • Groothandel in pootgoed
  • Import consumptieaardappelen
  • Uitvoer consumptieaardappelen
  • Bereider / verpakker
  • Aardappelschilbedrijf

Sectie verwerking

Basisbedrag: € 5.000,00

Differentiatie op basis van verwerkte volumes en producten.

Voor inlichtingen en aanvragen kan men zich richten tot het Belgapom-secretariaat.