Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Belgapom is voorbehouden voor groothandels- en verwerkingsbedrijven uit de aardappelsector met een bedrijfszetel in België en geldt voor één jaar (opzegbaar in het jaar voorafgaand aan de opzeg).

Het lidmaatschapsbedrag is afhankelijk van de activiteit en de sectie waarbinnen de activiteit zich situeert.

Volgende verdeelsleutels en bedragen (2010) worden gehanteerd:

Sectie handel

Basisbedrag: € 530,40 + een bedrag voor de 2de, 3de en 4de activiteit op basis van een klasse verhandeld product.

Overzicht van de activiteiten:

  • Groothandel in pootgoed
  • Import consumptieaardappelen
  • Uitvoer consumptieaardappelen
  • Bereider / verpakker
  • Aardappelschilbedrijf

Sectie verwerking

Basisbedrag: € 2.227,68

Categorieën:

  • van 0 - 50.000 ton verwerkte grondstof
  • van 50.001 tot 100.000 ton verwerkte grondstof
  • van 100.001 tot 200.000 ton verwerkte grondstof
  • > 200.000 ton verwerkte grondstof

Voor inlichtingen en aanvragen kan men zich richten tot het Belgapom-secretariaat.