Voorstelling

Wie is Belgapom?

Belgapom is de erkende beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en –verwerking, die zowel op nationaal als internationaal vlak de belangen behartigt van de Belgische handelaars in aardappelen, de bereiders-verpakkers, exporteurs, aardappelschilbedrijven, de aardappelverwerkende bedrijven en de producenten van en handelaars in pootgoed.

Werking

Via twee onafhankelijk werkende secties (handel en verwerking) en een overkoepelende Raad van Bestuur met een algemene voorzitter, gesteund door een voltijds secretariaat, is Belgapom de spreekbuis van de aardappelhandelaars en -verwerkers.
Dit binnen de aardappelketen als voor de Belgische, Vlaamse en Waalse overheid en de sociale partners en zowel op Belgisch als op Europees vlak.

Belgapom is lid van EUROPATAT (de Europese aardappelhandel) en EUPPA (de Europese aardappelverwerkende industrie).

Belgapom is lid van UNIZO en FEVIA.

Via deze twee organisaties is Belgapom vertegenwoordigd in diverse overlegorganen, zoals de adviesraad van het FAVV, het paritair comité 118 en 220 (arbeiders en bedienden voedingsnijverheid), het sociaal fonds van de voedingsindustrie en de 2de pijler, OVOCOM, de Vlaamse land- en tuinbouwraad, het VLIMO project voor de voedingsindustrie, de MINA-raad enz.

Raad van bestuur en secretariaat »