Nieuws

02/03/2021

Coronacrisis hakt ook in op de Belgische aardappelindustrie in 2020. Volume aardappelen voor verwerking het laagst in drie jaar.

Niemand kon ernaast kijken in de media vorig jaar : de coronapandemie hakte stevig in op de Belgische aardappelsector. In een seizoen 2019-2020 met een evenwicht op de vrije markt, werden telers en afnemers van de ene dag op de andere geconfronteerd met een wereldwijde lockdown en het instorten van de vraag vanuit de horeca en food service. De aardappelprijs op de vrije markt daalde spectaculair naar deze van het dierenvoeder, mede als gevolg van de beslissing van handel en industrie om de contracten correct na te komen. Immers dit zorgde voor een vrije val van de vraag en de prijs vrije aardappelen. Deze vrije markt vormt voor het grootste deel van de telers een noodzakelijke aanvulling voor hun inkomen uit de aardappelteelt. Na de impact van de klimaatproblematiek was het seizoen 2019-2020 welgekomen om het inkomen uit de aardappelteelt dat berekend wordt over meerdere seizoenen voor veel producenten in evenwicht te brengen. Helaas zorgde COVID-19 voor een andere ontwikkeling.

Als gevolg van de wereldwijde vraag kende de Belgische aardappelketen de voorbije decennia een continue groei geïllustreerd door de cijfers van verwerkte aardappelen van de industrie met een groei van 500.000 ton in 1995 tot 5,43 miljoen ton in 2019

Dalende trend van alle cijfers in 2020

De door Belgapom, de Belgische aardappelhandel en verwerking gepubliceerde cijfers voor 2020 illustreren de inslag van de pandemie op deze sector: in totaal werd slechts 5,08 miljoen ton aardappelen verwerkt tot friet, pureeproducten, chips en vlokken, terwijl dat jaar in alle bedrijven een nieuwe groei gebudgetteerd was. Dit betreft een daling met 4 % t.o.v. 2019, waarmee de productiecijfers het laagste niveau in 3 jaar bereiken.

Daarnaast resulteerde de coronacrisis ook in een daling van de investeringen met 248 miljoen euro in 2020 met 15 % terwijl ook de rechtstreekse tewerkstelling in de sector een klap kreeg met een daling met 16,5 % van 5.001 werknemers vorig jaar tot 4.179 eenheden in 2020.

Het productiecijfer in het segment diepgevroren friet liep terug met bijna 100.000 ton (van 2,23 mio ton naar 2,13 mio ton) zijnde 4,5 %. De impact op de productie van gekoelde friet was verhoudingsgewijs veel groter met 66.000 ton (- 18,7 %). In de andere producten (pureeproducten, chips, vlokken en granulaten) was de daling beperkt tot 11.000 ton (van 684.000 ton tot 671.000 ton), zijnde 2 %.

Deze cijfers illustreren eerdere berichten met betrekking tot de impact van de sluiting van food service en het behoud van de consumptie van aardappelchips of de tijdelijke groei van de verkoop van diepvriesaardappelen.

Anderzijds illustreren de exportcijfers van diepgevroren aardappelproducten voor 2020 dat de Belgische producenten de achteruitgang t.o.v. de cijfers voor de bedrijven in de buurlanden hebben kunnen beperken. Dit kan verklaard worden door het feit dat de Belgische industrie zich meer richt op de retail dan de bedrijven in Nederland en Frankijk. We mogen daarbij ook niet vergeten dat heel wat Belgische aardappeltelers hun aardappelen vermarkten via verwerkingsbedrijven in deze landen, waardoor de impact van de pandemie op deze akkerbouwbedrijven groter is gebleken.

Tot slot zal ook de Brexit een rol gespeeld hebben op de productie en vermarkting van diepgevroren aardappelproducten. Het Verenigd Koninkrijk is na Frankrijk de belangrijkste afnemer van deze producten. Met het oog op de Brexit eind december was de uitvoer over het kanaal sterk gestegen. Het lijkt evident dat er begin 2021 een correctie van deze cijfers mag verwacht worden.

2021 het jaar van de hoop, maar ook van de grote uitdagingen.

De enigszins onverwachte beschikbaarheid van diverse werkzame Covid-19 vaccins opent voor ons allen perspectieven voor de tweede helft van 2021. Hopelijk kunnen de maatregelen zoals lockdowns, avondklokken of het verbod op events ingetrokken worden, en kan het leven zo stapsgewijs terug naar ‘normaal’ evolueren.

De rol van horeca en food service is immers cruciaal voor het herstel van de Belgische en wereldwijde aardappelmarkt. Op vandaag is het nog onduidelijk wanneer en hoe het normale leven zich zal herstellen.

Al moeten we ook wijzen naar de grote uitdagingen waarmee de aardappelketen geconfronteerd wordt. Denken we maar aan de Europese “Green Deal” en “Farm to Fork strategy”, die de ganse keten verder moet verduurzamen en CO2 neutraal of circulair moet maken. In alle schakels van de aardappelketen worden op dit vlak momenteel oefeningen uitgewerkt genomen en op bedrijfsniveau werken operatoren aan een duurzaamheidsplan en -rapportering.

Illustratief hiervoor is de omschakeling van bewaring van consumptieaardappelen met de chemische kiemremmer CIPC, die vanaf het seizoen 2020-2021 is verboden. Intussen heeft de keten natuurlijke middelen op basis van munt- of sinaasappelolie, ethyleen of het in aardappelen aanwezige 1,4 DMN geïmplementeerd. De Europese aardappelsector neemt daarmee een voorsprong t.o.v. de rest van de wereld, en dit zo snel dat de andere landen (o.a. i.v.m. de erkenning van deze middelen) niet steeds kunnen volgen.

Maar ook het protectionisme steekt helaas steeds meer de kop op: van nationaal uitgebouwde labels tot onterechte antidumpingmaatregelen worden uitgewerkt om het bestaande handelsverkeer te verhinderen en een filosofie van ‘eigen producten eerst’ uit te werken - ook al is dit niet steeds de meest duurzame ontwikkeling.

Belgapom wil samen met de NGO Trias verder inzetten op de steun van de aardappelteelt in ontwikkelingslanden, maar hoopt dat de EU ook verder het beleid van vrijhandel als driver voor de groei van welvaart en welzijn hoog in het vaandel blijft houden.

In elk geval ziet de Belgische en Europese aardappelketen ernaar uit om op de Europese aardappelexpo Interpom 2021 in Kortrijk XPO van 28 tot 30 november eindelijk opnieuw elkaar te mogen ontmoeten, want meer dan welke sector ook heeft de aardappelketen nood aan persoonlijke contacten.


19/01/2021

Aardappelbewaring : veiligheidsmaatregelen bij toepassing van kiemremmers

Warmverneveling van 1,4Sight, Argos of Biox-M is, samen met de toepassing van ethyleen, één van de belangrijkste middelen om kieming tijdens de opslag van aardappelen te beheersen.

Warmverneveling kan brand veroorzaken in
bewaarloodsen door een combinatie van :
- te hoge temperaturen vrijgegeven door de apparatuur voor warmverneveling
- behandelingsvloeistof en die ontvlambaar kunnen zijn 
- onaangepast gebruik van vernevelingsapparatuur
- contact met of de nabijheid van brandbare materialen: isolatiemateriaal (polyurethaan, polystyreen, enz.), hout (pallox), enz.
Het is daarom belangrijk om beveiligingsmaatregelen toe te passen.

Daarom heeft de BO aardappelen Belpotato.be een brochure hierover uitgebracht. U kan de laatste versie van 2 februari hier downloaden.


02/01/2021

Belgapom verwelkomt zijn nieuwe CEO Christophe Vermeulen !

Op 1 januari 2021 start Christophe Vermeulen als de nieuwe CEO van Belgapom en directeur van FVPhouse. Hij volgt Romain Cools op, die na 30 jaar een stap opzij zet om als adviseur zijn opvolger en het bestuursorgaan van Belgapom bij te staan, vooraleer met pensioen te gaan.

Christophe zal in een eerste fase kennis maken met de sector via bedrijfsbezoeken en ontmoetingen met de stakeholders van de Belgische en internationale AGF-sector.

 


03/12/2020

Christophe Vermeulen wordt de nieuwe CEO van Belgapom en directeur van FVPhouse.

Het bestuursorgaan van Belgapom heeft er unaniem voor gekozen om een samenwerking op te zetten met Christophe Vermeulen als opvolger van Romain Cools als CEO van Belgapom. Hij zal ook als directeur fungeren van FVPhouse, de dienstenkoepel van de federaties uit de handel in en verwerking van aardappelen, groenten en fruit. De functie moest onverwacht opnieuw worden ingevuld nadat Tom Vandenkendelaere, met wie Belgapom en FVPHouse eerder een akkoord hadden, opteerde om Kris Peeters op te volgen in het Europees Parlement.

Marc Van Herreweghe, voorzitter van Belgapom: “Het was voor Belgapom geen eenvoudige opdracht om opnieuw een zoektocht naar een opvolger voor onze huidige waarnemende CEO Romain Cools op te starten. We hebben ons gebaseerd op hetzelfde profiel en voelen ons bijzonder goed bij de figuur van Chri

stophe Vermeulen. Zowel zijn opleiding als zijn ervaring op nationaal en internationaal vlak vormen een sterke basis om de sector zijn bedrijven bij te staan en te vertegenwoordigen. Zoals eerder afgesproken blijft Romain Cools actief als adviseur ten dienste van zijn opvolger en dit tot half 2021. Vervolgens zal hij nog tot eind 2021 het Belgapom en FVPhouse in raad en daad bijstaan waar nodig. Op deze wijze zullen we hem wellicht nog ontmoeten op onze internationale vakbeurs Interpom van 28 t.e.m. 30 november 2021 in Kortrijk XPO. Dit belangrijke Europese aardappelevent werd omwille van de coronacrisis met een jaar uitgesteld.”

Romain Cools: “2020 was, licht uitgedrukt, geen gemakkelijk jaar. De coronacrisis speelt ook onze sector zwaar parten en de perikelen rond mijn opvolging maakten het niet eenvoudiger. Maar toch ben ik een tevreden man. Met Vandenkendelaere hebben we een sterk aanspreekpunt in Europa en ik ben ook bijzonder blij dat ons bestuur Christophe Vermeulen heeft aangeduid als mijn opvolger. Ik heb hem leren kennen via zijn activiteiten binnen het Europees Parlement en net als mijn collega’s waren we onder de indruk van zijn dossierkennis en vooral zijn groot enthousiasme. Dit zijn twee eigenschappen die me verzekeren dat Belgapom en FVPhouse in goede handen terechtkomen. Het feit dat Christophe kan terugvallen op een excellent en gemotiveerd team binnen FVPhouse, biedt een bijkomende garantie op een goede dienstverlening aan onze bedrijven.”

“Ik ben blij dat Christophe op 1 januari kan starten. Halverwege volgend jaar glijd ik mijn pensioen in aan maar tot dan kan ik hem met raad en daad bijstaan. Ik wil graag mijn ervaring delen als secretaris van Belgapom, wat ik toch 30 jaar geweest ben, maar ook als algemeen secretaris van Vegebe (de federatie van de verwerkte groenten), Europatat (de Europese aardappelhandel) en EUPPA (de Europese aardappelverwerkende industrie). Ik stop trouwens nog niet helemaal: tot na het World Potato Congress in Dublin in juni 2022  blijf ik voorzitter/CEO van de Canadese NGO World Potato Congress inc, een netwerkplatform voor de globale aardappelketen.”

Christophe Vermeulen is jurist gespecialiseerd in Europees Recht. Na een korte passage aan de Brugse balie was hij actief als parlementair medewerker in het Vlaamse en Federale Parlement. Hij werkte als bilateraal attaché op Buitenlandse Zaken en als adviseur op het kabinet Overheidsbedrijven. De laatste jaren lag zijn focus echter op Europa waar hij zich als teamleider, communicatieverantwoordelijke en adviseur handel en buitenlands beleid in het Europees Parlement, kon verdiepen in de voor de sector erg belangrijke Europese politiek. Toen al werkte hij samen met de aardappelsector rond de handelsconflicten omtrent de export van Belgische diepvriesaardappelen. Ook het Brexit-dossier, het nieuwe GLB, de contouren van de Green Deal en de vrijhandelsakkoorden met onder meer Canada en Australië/Nieuw-Zeeland volgde hij actief mee op. Hij was interim-voorzitter van JONGCD&V in 2012 en was eind vorig jaar 1 van de 7 kandidaten in de nationale voorzittersverkiezingen van CD&V.

Christophe Vermeulen: “Ik ben erg dankbaar voor het vertrouwen dat de Raad van Bestuur in mij heeft gesteld. Mijn goesting en gedrevenheid zijn erg groot. Dat zal ook nodig zijn want een monument als Romain Cools opvolgen is op zijn zachtst gezegd een behoorlijke uitdaging. Ik ben uitermate trots dat ik de belangen van onze aardappelsector, het kroonjuweel van onze agro-voedingsindustrie, mag verdedigen. En er ligt werk op de plank: de corona-crisis, de Brexit, anti-dumping, de Green deal, de vele uitdagingen rond duurzaamheid en gezondheid...  het lijstje is behoorlijk indrukwekkend. Het doet me deugd dat Romain heeft aangeboden om de overgang heel nauwgezet mee te helpen begeleiden en ik kijk er erg naar uit om er met het ganse team stevig in te vliegen.”

 


28/10/2020

‘Crash’dieet voor toeleveranciers horeca!

De aardappel-, groente- en fruitgroothandel en verwerking roept de federale regering op tot een dringende toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht nu zeker voor de toeleveranciers van de horeca en grootkeukens het water aan de lippen staat.

Belgapom en Fresh Trade Belgium sluiten zich via hun koepel FVPhouse aan bij UNIZO en FEVIA in hun vraag tot herinvoering veralgemeende toegang tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, bovenop verlenging tot 30 juni 2021.

De verstrengde maatregelen van de federale en gewestelijke overheden in ons land evenals deze in onze buurlanden grijpen niet enkel de burgers bij de keel in hun sociale contacten, maar deze feitelijke lockdown light hakt ook stevig in op het economisch herstel, vooral in de horecasector en de toeleveringsbedrijven.

Dit geldt ook voor de sectoren van de aardappel-, groente- en fruithandel en verwerking, waarbij vooral voor bedrijven die verse en geschilde en versneden producten normaal leveren aan deze horecabedrijven.

Sinds 1 september vallen deze bedrijven voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht immers uit de boot wanneer ze niet tot de lijst van hard getroffen sectoren behoren of tijdens het tweede kwartaal niet minstens 20 procent tijdelijke werkloosheid inriepen.

De bedrijven in de toeleveringssector zien het water aan de lippen komen en moeten snel en flexibel kunnen reageren om hun waardevolle medewerkers een oplossing te geven. De huidige regeling van een versoepeling van het klassiek systeem van tijdelijke werkloosheid voorziet in een aangifte van zeven kalenderdagen voor de eerste werkloosheidsdag, wat veel te lang is. Andere bedrijven vallen volledig uit de boot. Deze bedrijven hebben echt nood aan een verlenging van de maatregel i.v.m. tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot half 2021. In elk geval zou dit van toepassing moeten zijn op de PC 118, 119, 200, 220 en 226.

KMO-bedrijven uit de AGF-sector roepen op tot actie !

Kruidenspecialist Van Laethem uit Vlezenbeek slaakt een noodkreet:” Personeelskosten blijven doorlopen maar onze omzet kelderde ondertussen wel tot 45%. Ieder mens met gezond verstand beseft dat dit niet houdbaar is. Maatregelen zijn nu nodig om drama’s te vermijden. “

Voor Wim Lannoey van het aardappelbedrijf Remofrit uit Verrebroek is het duidelijk :” We hebben in onze KMO-bedrijven uitstekende medewerkers die de voorbije maanden terecht als “foodheroes” werden benoemd. Eens de horeca opnieuw ten volle hun klanten kunnen ontvangen zullen we als toeleverancier hun kennis en motivatie ten volle nodig hebben om er weer tegenaan te gaan. Actie nu echt nodig !”


26/10/2020

Belgapom start met nieuw bestuur nieuwe zoektocht naar een opvolger voor Romain Cools als CEO voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking.

De Belgische aardappelhandelsorganisatie werd in 1947 opgericht als erkende beroepsvereniging. 73 jaar later besliste de algemene vergadering van Belgapom om naar aanleiding van de wet op de vennootschappen en verenigingen, die de erkende beroepsvereniging heeft afgeschaft, als vzw verder door het leven te gaan.

Tevens werd een nieuw bestuur verkozen met namens de sectie handel als leden : Marc Bauden (Marc Bauden), Ben Muyshondt (Pomuni Fresh & Trade), Bart Nemegheer (Aardappelhoeve), Marc Seru (MSAV) Rik Tanghe (RTL Patat) en Heike Valcke (Valcke aardappelen). Namens de sectie verwerking zetelen : Jan Clarebout (Clarebout), Yves De Vinck (Roger & Roger), Wim Lannoey (Remofrit), Hannelore Raes (Agristo), Emanuel Van den Broeke (Lutosa) en Marc Van Herreweghe (Mydibel).

Mandaat van Marc Van Herreweghe als voorzitter verlengd

Het nieuwe bestuursorgaan verlengde het mandaat van Marc Van Herreweghe als voorzitter. De ondervoorzitters Hannelore Raes en Ben Muyshondt nemen het sectievoorzitterschap op zich respectievelijk van de sectie Verwerking en Handel. Romain Cools, uittredend secretaris, werd als waarnemend CEO aangesteld.

Naast de grote uitdagingen waarmee de aardappelketen op vandaag geconfronteerd wordt met de gevolgen van de Covid-19 pandemie, zijn ook de Brexit, de nakende Green Deal, de vervanging van CIPC als kiemremmer door natuurlijke middelen, de onterechte beschuldigingen van dumping in een aantal exportlanden, maar ook de toenemende neiging tot protectionisme binnen de EU, moet Belgapom ook opnieuw op zoek naar een opvolger voor Romain Cools, die na 30 jaar dienst als secretaris, in 2021 met pensioen gaat.

Tom Vandenkendelaere zal mandaat als CEO van Belgapom niet opnemen en gaat opnieuw naar Europa.

Immers Tom Vandenkendelaere heeft de voorzitter van Belgapom laten weten dat hij ontslag neemt in zijn functie van Belgapom CEO, die zou starten op 1 januari.

Tom Vandenkendelaere: “Life is what happens to you while you are busy making other plans, sprak John Lennon destijds. Ik was heel graag CEO van Belgapom geworden, maar ik word geroepen om een andere, eveneens belangrijke opdracht opnieuw op te pikken. Als Kris Peeters vice-voorzitter wordt van de Europese Investeringsbank zoals hij aankondigde, plan ik om de vrijgekomen zetel in het Europees Parlement opnieuw op te nemen. Dit mandaat is onverenigbaar met mijn rol bij Belgapom. De keuze die ik diende te maken, was erg moeilijk, maar ik maakte ze in eer en geweten. Bovendien kan ik in het Europees parlement beter dan waar ook de bezorgdheden van de Belgische aardappelsector opnemen. Landbouw is de belangrijkste bevoegdheid van de Europese Unie en wordt straks opnieuw één van mijn speerpunten.”

“Ik begrijp dat het even schrikken is voor de leden van Belgapom, Vegebe en Fresh Trade Belgium” aldus Tom Vandenkendelaere. Met dossiers als de Brexit, vrijhandelsakkoorden die onder druk komen te staan, de Green Deal… zal echter snel duidelijk worden hoe belangrijk het is om op Europees niveau te worden gehoord en vertegenwoordigd. De sector kan alvast op mij rekenen”, zo besluit Tom Vandenkendelaere.

Belgapom voorzitter Marc Van Herreweghe : “Ook al keken we uit naar een succesrijke samenwerking met Tom Vandenkendelaere om de Belgische aardappelsector verder als een duurzame sector uit te bouwen en door de woelige wateren te loodsen waarin de wereld nu is terecht gekomen, toch begrijpen we zijn beslissing om in het Europees Parlement zijn werkzaamheden die hij succesvol heeft uitgevoerd tijdens zijn vorige mandaat opnieuw op te nemen. We wensen hem daarbij veel succes toe, en hopen ook dat de sectorfederatie op zijn medewerking een beroep kan blijven doen. Het is immers belangrijk dat de Belgische agrovoedingssector en onze aardappelsector in het bijzonder, gehoor kan vinden in het Europese halfrond om de belangen te verdedigen van de ganse keten met zijn duizenden ondernemers en werknemers wiens welvaart en welzijn hiervan afhangen.”

Belgapom hoopt zo snel mogelijk de nieuwe CEO van Belgapom te kunnen voorstellen.


31/07/2020

Indienen aanvraag COVID-19 steunfonds aardappelen

Bent u een aardappelteler of sierteler en heeft u schade geleden door de COVID-19-pandemie omdat u bij voorbeeld uw producten niet verkocht kreeg? Dan kunt u nu een beroep doen op het steunfonds voor aardappelen en sierteelt.

De Vlaamse Regering heeft 10 miljoen euro vrijgemaakt voor de aardappelteelt. U kunt de steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij tot 28 augustus voor de aardappelteelt.

Telers kunnen een vergoeding krijgen voor de vrije bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei van dit jaar. De vrije aardappelen die gebruikt werden voor het voederen aan de eigen veestapel in de periode van 12 maart tot 15 mei 2020, mogen bijgeteld worden bij de werkelijke stock op 15 mei 2020.

De vergoeding bedraagt maximaal 50 euro/ton en is mogelijk voor een stock van maximaal 500 ton vrije aardappelen. De eerste 100 ton vrije aardappelen komt niet in aanmerking voor de vergoeding.
 
De vergoeding is beperkt tot 20 ton bewaaraardappelen per hectare, geteeld in 2019. Hiervoor wordt gekeken naar de percelen met bewaaraardappelen (code 901 - niet vroege aardappelen) in gebruik op 31 mei 2019 in de eigen verzamelaanvraag van 2019.

U vindt meer informatie over de voorwaarden en het formulier op www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/aardappelen. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is vrijdag 28 augustus 2020.


16/07/2020

Voor alle duidelijkheid : het gebruik van CIPC als kiemremmer op aardappelen is in België vanaf 1 juli 2020 verboden. Reiniging loodsen is cruciaal !

Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking, werd de voorbije dagen vanuit diverse hoeken benaderd met de vraag of de chemische kiemremmer CIPC nu toch verder zou mogen gebruikt worden op aardappelen. Het antwoord is duidelijk : in België is vanaf 1 juli 2020 het gebruik ten strengste verboden !

Intussen bereidt de Europese aardappelsector zich voor op de toepassing van toegelaten alternatieven, waarvan de meesten van natuurlijke oorsprong zijn.

Helaas is duidelijk geworden dat het jarenlange gebruik van deze kiemremmer ook sporen nalaat in de bewaarloodsen, waar kristallen tot jaren later los kunnen komen en een kruiscontaminatie bij de opgeslagen aardappelen kunnen veroorzaken.

De gevolgen hiervan kunnen zowel voor de telers als voor handel en verwerking bijzonder verstrekkend zijn.

Van zodra een actieve stof verboden wordt in de EU wordt ook de norm normaliter automatisch naar de detectielimiet teruggebracht. Voor CIPC betekent dit 0,01 ppm.

De Europese aardappelcoalitie (met de Europese organisaties in de aardappelketen Copa Cogeca, Europatat en EUPPA als leden) heeft de bevoegde Europese instelling SCOPAFF (met specialisten uit alle lidstaten) en de lidstaten ervan overtuigd een overgangsregeling uit te werken. Deze moet toelaten een tijdelijke MRL (tMRL) te voorzien, die op een veilige manier - rekening houdend met een grondige reinigingsprocedure van de loodsen - een eventuele beperkte kruiscontaminatie kan toelaten.

Na de vakantieperiode zal deze tMRL bekend gemaakt worden. Tot dan blijft de oude MRL van 10 ppm van toepassing, maar dit betekent niet dat CIPC nog kan gebruikt worden of er niet gereinigd zou moeten worden, wel integendeel !

Het gebruik van CIPC of een ernstige kruiscontaminatie via de loodsen op de oogst 2020-2021, kan immers ernstige gevolgen hebben voor de diverse schakels in de keten.

Aardappelen waarvan het CIPC-residugehalte boven de vermoedelijke tMRL (tussen de 0,3 en de 0,5 ppm) uitkomt, worden verwerkt tot diepgevroren producten die tot 36 maand in de diepvries bewaard kunnen worden. In de wetenschap dat SCOPAFF de tMRL op basis van analyseresultaten jaarlijks wil herzien (verlagen), is het perfect mogelijk dat diepvriesproducten over 2 jaar op de markt aanwezig zijn met een te hoog gehalte aan CIPC. Immers deze norm geldt ook op afgewerkt product!

Dit zou betekenen dat ze niet langer mogen vermarkt worden en dus moeten vernietigd worden, met alle gevolgen van dien. De aardappelen gebruikt voor elk lot afgewerkt product zijn en blijven traceerbaar tot bij de teler.

Vandaar dat de ganse Belgische aardappelketen via zijn brancheorganisatie Belpotato.be heeft opgeroepen om dit jaar reeds over te gaan tot grondige reiniging van de bewaarloodsen.

De Europese aardappelcoalitie heeft een uniforme reinigingsprocedure uitgewerkt, die ook onderschreven werd door de Belgische aardappelbrancheorganisatie Belpotato.be en zijn leden. Deze procedure werd ook goedgekeurd door de Europese Commissie.

Deze procedure kan gedownload worden van de websites van alle betrokken organisaties of via https://belpotato.be/_library/_files/NL_richtlijnen.pdf.

De grondige reiniging van de loodsen tijdens het huidige tussenseizoen én de mogelijkheid om ook na het komende seizoen nogmaals te reinigen reduceert de kans substantieel op een eventuele kruiscontaminatie op de oogst 2021-2022, waarop de nieuwe tijdelijke MRL van toepassing zal zijn.

Intussen werkt de Europese aardappelcoalitie ook aan een uniforme procedure van staalname, die ook aan de Europese Commissie zal worden voorgelegd. Immers naast het verbod op het gebruik van CIPC, de reinigingsprocedure en de tijdelijke MRL is ook de staalname bepalend voor het correct resultaat van een analyse.

De staalnameprocedure zal wellicht beschikbaar zijn na de vakantiemaanden.

Van dan af zal Belgapom, net zoals de organisaties in onze buurlanden, een grondig staalname- en analyseplan uitvoeren, waarvan de resultaten moeten worden overgemaakt aan de Europese Commissie met het oog op een verlenging van een (wellicht nog lagere) tijdelijke MRL.


06/07/2020

Tom Vandenkendelaere neemt vanaf januari 2021 de fakkel over van Romain Cools als nieuwe CEO van Belgapom.

Romain Cools, algemeen secretaris van Belgapom, neemt eind 2020 na een carrière van 30 jaar afscheid van Belgapom, de Belgische aardappelhandel en verwerking. Hij draagt de fakkel over aan Tom Vandenkendelaere, die vanaf januari 2021 de nieuwe CEO wordt van Belgapom, zo maakt de organisatie bekend.

Tom Vandenkendelaere zal ook als directeur fungeren van FVPhouse, de dienstenkoepel van de federaties uit de handel in en verwerking van aardappelen, groenten en fruit.

Marc Van Herreweghe, voorzitter van Belgapom stelt: ‘Romain Cools blijft actief tot 1 juli 2021, als adviseur ten dienste van zijn opvolger. Hij mag terugblikken op een uitzonderlijk rijke carrière. Hij was de voorbije drie decennia niet enkel actief als algemeen secretaris van Belgapom en directeur van FVPhouse, maar was ook 17 jaar algemeen secretaris van Vegebe, de Belgische federatie van de verwerkte groenten. Daarnaast vervulde hij een rol als secretaris-generaal van Europatat, de Europese federatie van de aardappelhandel (15 jaar), EUPPA, de Europese federatie van de aardappelverwerkende industrie (8 jaar). Op vandaag is Romain Cools ook voorzitter/CEO van de Canadese NGO World Potato Congress inc, een netwerkplatform voor de globale aardappelketen. Velen zullen erkennen dat hij een begrip is in de wereld van de agrovoeding’.

Romain Cools: ‘Ik kijk met dankbaarheid terug op een uiterst boeiende loopbaan en de talloze contacten binnen de waardeketen. Ik ben blij met mijn opvolger Tom, in wiens engagement en gedrevenheid ik mezelf herken.’

Zijn opvolger Tom Vandenkendelaere verwierf nationale bekendheid als Europees Parlementslid tussen 2014 en 2019. Op vandaag is hij actief als interim-schepen in Roeselare, ter vervanging van Minister Nathalie Muylle, en als zelfstandig adviseur voor Europees landbouwbeleid. Tom Vandenkendelaere is doctor in de internationale relaties, was voorzitter van JONGCD&V en was actief in het Europees Parlement in de commissies Landbouw, Economische en Monetaire Zaken, en Tewerkstelling en Sociale Zaken. In die laatste functie maakte hij uitgebreid kennis met de Belgische aardappelsector toen hij actief de handelsconflicten rond de export van Belgische diepvriesaardappelen opvolgde. Ook in de hervorming van het Europese landbouwbeleid en voor het Brexit-vraagstuk volgde hij de vraagstukken van de aardappelsector nauw op.

De komst van Tom Vandenkendelaere is de exponent van de generatiewissel die de hele sector doormaakt: “Het is mijn ambitie om de groei van deze Belgische nummer-één sector nog verder kracht bij te zetten, zijn belangen op vlak van duurzaamheid en tegelijk zijn sterke positie in de wereld te verdedigen en nog verder te versterken. Het is met volle trots dat ik me straks zal inzetten voor ‘onze’ aardappel en zijn vele afgeleide producten, hét uithangbord van de Belgische agrovoedingssector als je het mij vraagt. Met Romain Cools als voorganger heb ik grote schoenen te vullen, maar die uitdaging ga ik graag aan. Ik ben hem dankbaar voor de kans om samen zorgvuldig de overgang te kunnen voorbereiden, ook in het belang van de sector.’ ‘Enkel over zijn afscheidsfeestje zal ik zijn advies niét inwinnen, want dat moet een verrassing blijven’, besluit Vandenkendelaere met een knipoog.


25/05/2020

Too Good To Go lanceert nationale campagne "SOS Patat: red patatjes, eet frietjes"

Met de campagne "SOS Patat : red patatjes, eet frietjes" bundelen Too Good To Go en de belangrijkste partijen in de sector hun krachten om te voorkomen dat zo'n 750.000 ton Belgische aardappelen verloren gaan.

Aardappelen zijn de Belgische trots bij uitstek. Helaas wordt de Belgische aardappel, en meer bepaald de aardappelvariëteiten die geteeld en bewaard worden voor de productie van diepvriesfrieten en andere diepvriesproducten, nu met een groot probleem geconfronteerd.

De huidige situatie heeft het consumptiepatroon van diepgevroren aardappelproducten op verschillende niveaus door elkaar geschud. Met een daling van de export en de sluiting van een groot deel van de horecasector in België maar ook wereldwijd, zijn de verkochte hoeveelheden van deze diepvriesproducten sterk gedaald. Dit heeft als gevolg dat de koelcellen van de aardappelverwerkers overvol zitten.

Daarom worden de aardappeltelers nu geconfronteerd met een berg van 750.000 ton aardappelen die waarschijnlijk niet tot frieten of andere diepvriesproducten kunnen worden verwerkt. Deze aardappelen dreigen dus verspild te worden, indien er geen actie ondernomen wordt. 

Too Good To Go neemt de strijd tegen voedselverspilling serieus en heeft de belangrijkste partijen in de sector rond de tafel gebracht: VLAM, Apaq-W, Belgapom, Clarebout, Agristo, Belviva, Mydibel, McCain, Pomuni, Ecofrost, Eurofreez, Lamaire, Farm Frites, Belpotato, Fiwap, ABS, Boerenbond, FWA, Comeos, Carrefour, Makro, Colruyt Laagste Prijzen, Spar Colruyt Group, Spar Lambrechts, Lidl, cora, Bon ‘Ap, Jumbo, FoodWIN.

Samen lanceren ze vandaag de nationale campagne: "SOS Patat: red patatjes, eet frietjes". De campagne roept de Belgen op met slechts één missie: "red patatjes, eet frietjes". Met mayo, ketchup, andalouse, vol-au-vent, stoofvlees, ballekes in tomatensaus... maar ook kroketjes of pommes duchesse. In welke vorm dan ook, zolang die maar worden opgegeten!*

Ontdek de SOS Patat acties van de partners op de website: www.sospatat.be en de campagnefilm op https://youtu.be/8-867YQK8b8 

 


20/05/2020

Vroege aardappelen in de versmarkt : waarom ook ingevoerde primeuraardappelen nodig zijn

Heel wat consumenten zullen gemerkt hebben dat in de meeste supermarkten op dit moment ook verpakte primeuraardappelen afkomstig uit het Middellandse Zeegebied aangeboden worden. Ook de Vlaamse media heeft hieraan de nodige aandacht geschonken.

Belgapom wijst in dit verband op volgende verklaring : 

1) In de versmarkt vangt eind mei/begin juni traditioneel het seizoen van de ingevoerde primeuraardappelen uit Cyprus, Israël en Malta aan. De consument zoekt immers in veel gevallen zijn asperges te begeleiden met primeurpatatjes. Na enkele weken maken deze plaats voor verse primeuraardappelen ingevoerd uit Spanje en Duitsland. Pas hierna komen de Belgische nieuwe aardappelen in de rekken.

De reden hiervoor is dat de aardappelen met bestemming versmarkt bewaard worden via koeling (geen chemische kiemremmers als CIPC), wat ervoor zorgt dat op het einde van het bewaarseizoen in veel gevallen de zetmeelsamenstelling evolueert, waardoor het kookwater bruin kleurt en de smaak van de aardappelen zoeter wordt.

Bovendien zijn tal van vastkokende variëteiten (een groeiend segment in de verssector) op dit moment omzeggens uitverkocht, mede als gevolg van de gestegen verkoop wegens een groter thuisverbruik van aardappelen sinds de uitbraak van de Coronacrisis en de lockdown maatregelen.

2) Het segment bloemige kookaardappelen en frietaardappelen kan traditioneel langer beleverd worden, maar mede door de bijzondere groeiomstandigheden van de voorbije zomer (hitte, droogte) is het drogestofgehalte in veel van deze rassen (fontane, challenger, e.a.) bijzonder hoog, wat leidt tot veel kwaliteitsproblemen na transport, sorteren, wassen en verpakken van de aardappelen (stootblauw onder de schil).

Deze aardappelen, die bewaard worden in een bewaarloods bij een bepaalde temperatuur (mede ook om de vorming van acrylamide bij het afbakken te beperken), zijn in de meeste gevallen wel geschikt voor transport en verwerking in een diepvriesfabriek, waar de knollen na 3 uur frietjes of pureeproducten worden.

Als gevolg van deze evolutie zullen ook dit jaar vroeger dan gepland bloemige aardappelen en frietaardappelen uit het Middellandse Zeegebied in de rekken van onze supermarkten te vinden zijn.

3) Belgische primeuraardappelen zijn beschikbaar in de maanden juli en augustus. Ook hier stelt zich een probleem voor eventuele toepassing in de versmarkt : deze aardappelen worden ‘groen gerooid’, waardoor ze een uiterst dunne schil hebben, wat het onmogelijk maakt om hen te sorteren, te wassen en te verpakken. Ook deze knollen gaan rechtstreeks van het veld naar de fabriek om enkele uren later geschild, versneden en gekoeld te worden. Deze vroege rassen worden gebruikt voor frituren, restaurants en diepvriesverwerking. Verse niet velvaste vroege aardappelen van eigen teelt zijn een nicheproduct met beperkte vraag.

Belgische professionele verpakkingsbedrijven en hun telers zorgen er jaar in jaar uit voor dat de consument gedurende het ganse jaar een topproduct in de rekken vindt. Ook al gebruiken zij in de maanden juni, juli en augustus ingevoerde aardappelen (zomermaanden waarbij het aardappelverbruik traditioneel een stuk lager ligt), ze zijn er mee verantwoordelijk voor dat op jaarbasis meer dan 70 % van alle aangekochte verse aardappelen in ons land van Belgische origine is (Bron: GfK/VLAM).


23/04/2020

Belpotato.be roept Belgische supermarktketens op om prioriteit te geven aan Belgische aardappelen en aardappelproducten.

Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van de coronacrisis is het normale consumptiepatroon grondig door elkaar geschud. De lockdownmaatregelen zorgen ervoor dat mensen meer dan ooit thuis in de kookpotten roeren en de buitenhuisconsumptie is tot een absoluut minimum gedaald.

Dit heeft enorme gevolgen voor de Belgische aardappelketen, immers ons land is marktleider in de productie en export van diepgevroren aardappelproducten, en het overgrote deel hiervan wordt buitenhuis verbruikt in horeca bedrijven en grootkeukens. De producenten van de diepvriesfrietjes ramen een wereldwijde daling van de consumptie van meer dan 40 %. De aardappelen gerooid in de herfst van 2019 kunnen maximaal bewaard kunnen worden tot in de zomer 2020.

Belangrijk daarbij is dat de aardappelvariëteiten die voor de productie van diepvriesfriet geteeld en bewaard worden vaak enkel voor deze toepassing geschikt zijn. De meeste specifieke rassen bestemd voor verwerking tot diepvriesfriet kunnen niet gebruikt worden in de versmarkt wegens blauwverkleuring. Hetzelfde geldt voor de aardappelen met bestemming aardappelchips of –snacks of versmarkt. Ook dit zijn specifieke rassen, met een eigen kookgedrag en bewaartechniek (andere temperaturen). Dit zorgt ervoor deze drie groepen van aardappelen geen waterdichte communicerende vaten zijn.  Gelukkig zullen de aardappelen in de versmarkt en de chipssector wellicht kunnen vermarkt en verwerkt worden. Helaas zal dit niet gelden voor de variëteiten als Fontane en Innovator, die grondstof zijn voor de productie van onze Belgische diepvriesfrietjes. Geraamd wordt dat in België zo’n 750.000 ton aardappelen niet zullen kunnen verwerkt worden. Immers ook de diepvriescapaciteit raakt stilaan uitgeput.

Belpotato.be, de brancheorganisatie van de Belgische aardappelketen, heeft reeds bij de Europese en Belgische bevoegde overheid aangedrongen om de telers niet in de steek te laten. De verwerkingsbedrijven hebben zich ertoe geëngageerd om zoveel mogelijk de door hen gecontracteerde aardappelen op te nemen en te verwerken. Maar voor de telers die met niet verkoopbare aardappelen blijven zitten moet een oplossing gevonden. Enerzijds om hen te helpen om hun toekomst te verzekeren, maar ook om een bestemming te vinden voor deze aardappelen.

Daarbij zet de sector alles in op een duurzame oplossing. De voorkeur wordt gegeven aan gebruik als voeding. Deze week startte de sector i.s.m. de Vlaamse overheid aan de levering van kwaliteitsvolle aardappelen aan de voedselbanken. Tevens vertrekken heel wat aardappelen met bestemming voedingstoepassingen naar het buitenland. In een tweede fase worden de aardappelen aangewend als veevoeder. Pas in laatste instantie wordt gedacht aan de biovergisters, die de aardappelen omzetten in (groene) energie.

Belpotato.be roept ook de Belgische supermarktketens op de Belgische aardappelen en aardappelproducten extra te promoten in hun rekken. Daarbij wordt verwezen naar de actie die wordt opgezet door de organisatie Toogoodtogo, die alles in het werk stelt om voedselverliezen te voorkomen. Zij roepen op om tijdens deze coronatijden thuis eens een extra diepvriesfrietje op tafel te zetten. Daardoor komt er opnieuw ruimte vrij in de diepvriezers om extra aardappelen van dit seizoen te verwerken. Ook de aardappelchips in de rekken zijn meestal afkomstig van Belgische aardappelen. Wat de verpakte verse aardappelen betreft ligt de situatie wat complexer. Daar heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de traditionele vastkokende rassen als Nicola en Charlotte omzeggens niet meer beschikbaar zijn. Ook deze rassen bewaren niet zo lang en het hamsteren van de eerste weken van de lockdown maatregelen in ons land heeft ervoor gezorgd dat de Belgische productie niet langer beschikbaar is. Daarom zien we dat supermarkten voor de vastkokende rassen beroep doen om ingevoerde vroege aardappelen uit Israël of Cyprus. Het is wel zo dat er nog voldoende bloemige aardappelen uit eigen land beschikbaar zijn.

Belpotato.be wijst erop dat er nog voldoende verse aardappelen, diepvriesproducten op basis van aardappelen en aardappelchips uit eigen land aanwezig zijn. De supermarken kunnen de Belgische telers en operatoren een hart onder de riem steken om deze producten een vooraanstaande plaats in hun rekken of diepvriesvakken te geven. De Waalse promotiedienst APAQ-W heeft hiervoor materiaal ter beschikking gesteld van de winkels en lanceerde een campagne rond koken met lokale ingrediënten : www.jecuisinelocal.be . De Vlaamse promotiedienst VLAM heeft zonet zijn door de EU gesteunde campagne voor millennials gelanceerd, waarbij op de website www.aardappel.be  jonge aardappelgerechtjes worden aangeboden. Ook hun website www.lekkervanbijons.be  bevat tal van tips om met onze heerlijke, gezonde Belgische aardappelen thuis superlekkere gerechten te bereiden.

Bron : belpotato.be


23/04/2020

Via Belgapom wekelijks 25 ton aardappelen naar de voedselbanken

Belgapom, de federatie van de aardappelhandel en -verwerking, zal elke week 25 ton aardappelen verdelen via de voedselbanken. De aardappelsector kampt door de coronacrisis met heel wat overschotten. “Op deze manier krijgt een deel van de aardappelstock alsnog een bestemming”, zegt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. De Vlaamse overheid zal de kosten dragen voor het wassen en verpakken van de aardappelen. Het bedrijf dat zijn medewerking verleent staat in voor de kosten van de aardappelen, de handling en het transport.

De Belgische aardappelsector exporteert naar meer dan 160 landen over de hele wereld. Door de coronamaatregelen met onder meer het sluiten van de horeca en het afgelasten van tal van sport- en andere evenementen, is de vraag naar verwerkte aardappelproducten in binnen- en buitenland fors teruggelopen. Daardoor blijft de sector met heel wat niet-verwerkbare aardappelen zitten. 

Aangezien de voedselbanken met een tekort aan voedsel kampen, heeft minister Crevits  samen met de aardappelsector beslist om tot eind mei wekelijks 25 ton aardappelen ter beschikking te stellen van de voedselbanken. “Op die manier krijgt een deel van de aardappelstock alsnog een bestemming en wordt voedselverlies vermeden”, aldus de minister. Gezinnen in armoede zullen dan weer wekelijks voorzien worden van verse, lokale aardappelen. “Een positieve actie in moeilijke tijden”, stelt Crevits.

Volgens Romain Cools, secretaris van Belgapom, doet de aardappelsector zijn best om zoveel mogelijk een bestemming als voedsel te vinden voor de overschot aan aardappelen. “Onze ganse aardappelketen is blij dat dankzij deze actie toch een deel van de aardappelen zijn weg vindt naar de 460 verdeelpunten van de Belgische voedselbanken. Op die manier dragen we ook een steentje bij om de zwaksten in onze maatschappij lekkere en gezonde aardappelen te bezorgen”, stelt hij.   


11/04/2020

CIPC reinigingsrichtlijnen beschikbaar voor België

De Europese Potato Value Chain, met als leden Copa-Cogeca, Europatat, Euppa, ESA, Starch Europe en dit in samenwerking met AHDB en Arvalis hebben een reinigingsrichtlijn tot stand gebracht die telers, handelaars en verwerkers moet helpen om de residuen van Chloorprofam (CIPC) in aardappelbewaarplaatsen te reduceren. Vanaf het seizoen 2020-2021 is het gebruik van CIPC in de EU verboden. In afwachting van een nieuwe MRL is het zaak om zo weinig mogelijk kruiscontaminatie te veroorzaken. Hiervoor is een grondige reiniging cruciaal. 

De handleiding en zijn bijlagen helpen aardappelprofessionelen de hotspots van CIPC contaminatie in bewaarloodsen te bepalen en grondig te reinigen.

U kan de documenten via deze links downloaden : 

Nederlands : 

Cover

Reinigingsrichtlijnen

Infographic

Checklist

Handleiding

Frans : 

Couvert

Directives nettoyage

Infographic

Checkliste

Manuel

 


08/04/2020

Belgische aardappelsector opnieuw gegroeid in 2019. De coronacrisis zal echter inhakken op de cijfers van 2020.

Opnieuw groei in 2019, vooral in diepvriesfriet.

De Belgische aardappelverwerkende industrie heeft vorig jaar, ondanks de moeilijke groeiomstandigheden als gevolg van extreme hitte en droogte en dit zowel in het seizoen 2018-2019 als 2019-2020, opnieuw het record aan verwerkte aardappelen scherper gesteld. Met bijna 5,3 miljoen ton aardappelen, verwerkt tot friet, pureeproducten, chips, vlokken en granulaten of voorgekookte aardappelen, kende het cijfer van 2018 een stijging met 3,8 %.

Deze stijging is vooral het gevolg van de toename de productie van diepvriesfriet.

In 2019 werd 2.231.000 ton diepgevroren friet geproduceerd (een stijging met 7,5 % t.o.v. 2018). De productie van gekoelde friet (230.314 ton) en andere aardappelproducten (684.810 ton) daalde licht met respectievelijk 0,5 en 1,6 %.

Stijging aantal werknemers en vierde jaar op rij hoge investeringsgraad.

Het aantal werknemers in de sector steeg in 2019 van 4.762 naar 4.991. Ook al haalde de investeringen vorig jaar net niet de kaap van de € 300 miljoen, het bedrag van € 289.219.240 is voor het vierde jaar na mekaar van dezelfde grootteorde.

Vooral export diepvriesfriet verantwoordelijk voor deze stijging.

De afhankelijkheid van de Belgische aardappelketen van de export van diepgevroren aardappelproducten wordt ook in 2019 geïllustreerd door de cijfers.

België exporteerde 2.680.086 ton producten, of een stijging met +8.1% t.o.v. 2018. Deze export had een waarde van € 1.935,181 miljoen, wat 18,2 % meer is dan vorig jaar. Deze stijging is wellicht te wijten aan de gestegen grondstofprijzen, want 2019 bevond zich middenin 2 moeilijke groeiseizoenen als gevolg van de droge en hete zomers van 2018 en 2019.

Opvallend in deze statistiek is ook dat België het enige land is van de buurlanden die in 2019 gestegen exportcijfers liet noteren.

Wat brengt 2020 ?

De verwachtingen voor het seizoen 2020 waren positief. De aardappelmarkt kende een goed evenwicht. Zowel de noteringen op de vrije markt, als de contractprijzen bleken zuurstof te geven aan de aardappelketen. De ganse Europese aardappelsector focuste zich op de nieuwe situatie die was ontstaan doordat de traditionele kiemremmer CIPC vanaf het seizoen 2020-2021 zijn erkenning had verloren. Reiniging van de loodsen, nieuwe staalnameprotocols en de toepassing van nieuwe, natuurlijke, kiemremmers vulden de agenda’s van de meeste meetings in de aardappelketen.

Tot in China de uitbraak van het Covid-19 virus ertoe leidde dat iedereen het woord “lockdown” ontdekte. Containers werden niet meer gelost in Chinese havens en dit zorgde voor logistieke problemen voor de Europese aardappelexport. Maar toen half maart overal in Europa het virus de kop opstook en de lokale overheden overgingen tot een “lockdown”, stapelden de problemen zich ook op in de aardappelsector. Restaurants en grootkeukens gingen dicht, en na een korte periode van hamsteren werd ook de daling van de vraag in de supermarkten voelbaar. Begin april werd over de ganse wereld eenzelfde aanpak uitgerold, waardoor vooral de export van diepgevroren producten in de problemen kwam, eerst als gevolg van de sluiting van fastfood-ketens, dan ook voor de andere markten.

Niemand weet hoelang deze situatie nog zal aanslepen. De nabije toekomst is één groot vraagteken. Het is nu reeds duidelijk dat het Covid-19 virus stevig zal inhakken in de cijfers van 2020 van deze dynamische sector.

De hoop leeft dat stapsgewijs het leven opnieuw kan normaliseren, wat ook voor de aardappelsector opnieuw perspectieven zal bieden.


06/04/2020

Persbericht #1 Belgische aardappelsector in de coronacrisis - 6/4/2020

Belpotato.be, de Belgische Brancheorganisatie Aardappelen, vestigt de aandacht erop dat de huidige corona-crisis een zeer zware impact heeft op de aardappelsector door de volatiliteit en het wegvallen van heel wat afzetmarkten. In deze omstandigheden zet ze dan ook het interprofessioneel overleg voort dat door de huidige crisissituatie nog belangrijker is geworden en vestigt de aandacht graag op het volgende :

Lopend seizoen

Door de huidige lockdown naar aanleiding van de coronacrisis is de afzet richting horeca, grootkeukens en fastfoodrestaurants in zowat gans Europa tot bijna nul herleid, net als alle verbruik n.a.v. grote evenementen (sportwedstrijden, festivals,…). De afzet naar verre bestemmingen is omwille van logistieke redenen (o.a. de beschikbaarheid van containers en transport) zwaar teruggevallen.

Er wordt meer thuis geconsumeerd. Hierdoor blijft de verkoop van diepvriesproducten en chips in de Europese supermarkten verder lopen. Ook de verkoop van verse aardappelen doet het relatief goed. Dit is echter maar een beperkt deel van de totale afzetmarkt en dekt de verliezen door het wegvallen van export en consumptie buitenshuis niet. Omdat de Belgische aardappelverwerkers maximaal hun contracten met de telers willen nakomen, stapelen de voorraden bevroren afgewerkte producten zich op.

De handel en de verwerkende industrie doen hun uiterste best om de verkoop van afgewerkte producten zoveel mogelijk op peil te houden en de met de telers afgesloten contracten volledig na te komen.  Hierbij is het soms nodig om een latere leveringsdatum af te spreken waarbij onderling overleg tussen teler en afnemer essentieel is om ook rekening te houden met de mogelijkheden van de teler om de kwaliteit van de aardappelen op peil te houden (bv. mogelijkheid om extra kiemremmer toe te dienen).

Vandaag zijn er ook nog heel wat vrije (niet-gecontracteerde) aardappelen aanwezig bij de telers. Een eerste raming spreekt over 30-35% van de nog aanwezige stocks. Deze zijn ten gevolge van de huidige corona-crisis zo goed als waardeloos. Aardappelen zijn een vers product met een beperkte houdbaarheid. Aangezien we al ver gevorderd zijn in het bewaarseizoen en er geen marktwerking meer is, is het dan ook essentieel dat er een oplossing komt voor alle nog bij de telers aanwezige aardappelen. Het aanzienlijke waardeverlies veroorzaakt door deze crisis is geen normaal ondernemersrisico.

Seizoen 2020

Het planten van de vroege aardappelen is begonnen. De gecontracteerde volumes zijn bij een aantal afnemers naar beneden bijgesteld. Sommige specifieke markten (verse en gekoelde frieten, versmarkt) kunnen nog niet inschatten wat het herstel zal zijn van hun afzet.  Door de verminderde afzet bij de verwerking zullen er na het seizoen 2019-2020 hoge voorraden afgewerkt diepgevroren product en vlokken aanwezig zijn. Dit kan er toe leiden dat het seizoen 2020-2021 waarschijnlijk met één tot twee maanden ingekort wordt.

Als het weer het toelaat, kan het planten van bewaaraardappelen in de komende weken doorgaan. Belpotato.be herinnert eraan dat de afzetmogelijkheden van aardappelen ook voor het komend teeltseizoen nog onzeker zijn ten gevolge van de huidige crisis.

Belpotato.be blijft in regelmatig contact met de regionale, federale en Europese overheden om de huidige moeilijkheden en de schade die de sector lijdt, door te geven. Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leden van Belpotato.be: ABS, Boerenbond, FWA, Fiwap of Belgapom.

Bron : Belpotato.be

 


20/01/2020

Brancheorganisatie aardappelen van start in België

De Belgische aardappelsector kende de voorbije jaren een enorme groei. In 1990 werd ongeveer 500.000 ton aardappelen verwerkt tot frieten, pureeproducten, chips of vlokken en granulaten. Ondertussen is dat volume vertienvoudigd. België is de grootste exporteur ter wereld van diepvriesaardappelen. Ook in de toekomst blijft de Belgische aardappelverwerking naar verwachting groeien. Het areaal aardappelen in België bereikte de voorbije jaren 100.000 ha. De aardappelteelt is de motor van de Belgische akkerbouw. De overgrote meerderheid van de Belgische aardappelketen – telers, handelaars, verpakkers en verwerkers – zijn familiebedrijven.   De aardappelketen kent veel uitdagingen. Enkel door samenwerking binnen de keten kan de sector zich aanpassen aan de noden van de tijd en toonaangevend blijven op de Belgische en wereldmarkt. Daarom slaan Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Belgapom, Boerenbond, Fiwap en Fédération Wallonne des Agriculteurs (FWA) de handen in elkaar en richtten ze Belpotato.be vzw op, de brancheorganisatie voor de Belgische aardappelteelt en -handel.

Op 20 januari werd in Huldenberg officieel de oprichtingsakte van Belpotato.be ondertekend. Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt gewaakt over evenwichten tussen telers en handelaars en verwerkers en tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Jean-Pierre van Puymbrouck wordt de eerste voorzitter. In het eerste werkjaar wordt het secretariaat waargenomen door Pierre Lebrun (Fiwap) en Kurt Cornelissen (PCA).

In afwachting van de officiële oprichting maakten de stichtende leden echter al een lijst met prioriteiten die door Belpotato.be aangepakt dienen te worden :

- De belangrijkste doelstelling van de brancheorganisatie is het waken over de duurzaamheid van de sector (zowel ecologisch, economisch als sociaal). Belpotato.be wil via innovatie de duurzaamheid verder versterken.

- De aardappelketen heeft enorme behoeften op het gebied van onderzoek en ontwikkeling gezien de snelle maatschappelijke ontwikkelingen, de complexiteit van de teelt, de scherpe eisen als grondstof, de impact op het milieu, de financiële risico’s, ... Momenteel wordt er in België te weinig aan onderzoek en ontwikkeling gedaan in verhouding tot het economische belang dat de aardappel. Bestaande acties zijn bovendien verdeeld over diverse instellingen met een gebrek aan samenhang of uitwisselingen met de behoeften van de keten. Belpotato.be wil dan ook ijveren voor meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling en een betere afstemming op de reële behoeften van de sector en zijn duurzaamheid.

- België is op dit ogenblik (te) afhankelijk van het buitenland voor de pootgoedvoorziening. De kwaliteit van het pootgoed levert de laatste jaren regelmatig problemen op met betrekking tot kiemkracht. In het geval van een slechte opkomst kan de financiële impact aanzienlijk zijn voor de producent van consumptieaardappelen, rekening houdend met de contractuele verkoopverplichtingen die hij moet nakomen. In deze context is een ontwikkeling van de Belgische productie van gecertificeerde pootgoed in de meest gebruikte beschermde rassen wenselijk.

- De brancheorganisatie zal waken over de contractuele relaties opdat er evenwichtige commerciële relaties tussen de producent en de eerste koper binnen de leveringscontracten voor industriële aardappelen gerealiseerd blijven.

- Marktinformatie zal verzameld en geanalyseerd worden en met de volledige keten gedeeld worden.

- Verandering van wetgeving stelt de sector soms voor problemen. Een actueel voorbeeld is het verdwijnen van de erkenning van kiemremmer CIPC. De praktische, technische, sanitaire en financiële gevolgen zullen immers impact hebben op de hele aardappelketen. Belpotato.be wacht een zware taak om de transitie naar een bewaring zonder CIPC zo vlot mogelijk te laten verlopen  zonder significant verlies aan opslagcapaciteit, zonder kwaliteitsverlies van de aangeleverde aardappelen en zonder de marges binnen de sector of het concurrentievermogen van Belgische afgewerkte producten voor export te beïnvloeden.

- De brancheorganisatie wil ook een rol spelen bij het bepalen van de receptievoorwaarden en de transparantie van de beoordeling van de kwaliteit van industriële aardappelen door duidelijke en ondubbelzinnige protocollen vast te stellen.

- Belpotato.be zal ook de sector vertegenwoordigen in openbare en particuliere structuren waarvan de acties en besluiten rechtstreeks betrekking hebben op aardappelvraagstukken (technologie, economie, milieu, volksgezondheid, handel, sociaal, ...).


10/01/2020

Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020

Zoals eerder door Belgapom, de Belgische aardappelhandel en verwerking, werd aangekondigd gaat de aardappelbewaring in de Europese Gemeenschap een nieuw hoofdstuk tegemoet. Dit als gevolg van de het door de Europese Commissie genomen besluit om om de erkenning van de actieve stof Chloorprofam niet te verlengen. In dit kader heeft Belgapom, een standpunt geformuleerd hoe om te gaan met Chloorprofam per oogst 2020.

Maximale inspanning verwacht en vereist

De maximum residue limit (MRL) voor de actieve stof Chloorprofam zal door het genomen besluit van de Europese Commissie op 0,01 ppm (detectiegrens) komen te liggen, tenzij het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) anders beslist. Omdat kiemremmingsmiddelen op basis van de actieve stof Chloorprofam in de afgelopen decennia wijdverspreid zijn gebruikt in Europese bewaarschuren, bestaat er gevaar van kruisbesmetting voor aardappelen die vanaf het volgende oogstjaar (2020) bewaard worden in bewaarschuren met een verleden van Chloorprofam. Om die reden heeft de Europese aardappelsector bij de autoriteiten een aanvraag gedaan voor een tijdelijk verhoogde MRL (t-MRL) voor de actieve stof Chloorprofam. Dit dossier voor een t-MRL is aangeboden door het Nederlandse CTGB en wordt op dit moment beoordeeld door de Europese Food Safety Authority (EFSA). Echter, de Europese Commissie verwacht, onafhankelijk van de eventuele toekenning van een t-MRL, dat de Europese aardappelsector een maximale inspanning levert om bewaarschuren met een verleden van Chloorprofam grondig te reinigen.

Duiding van spelregels

Vanuit deze wettelijke situatie wenst Belgapom daarom het volgende te stellen :

- aardappelen vanaf oogst 2020 en later mogen niet behandeld worden met middelen op basis van de actieve stof Chloorprofam en aardappelen dienen te voldoen aan de geldende wetgeving ;
- wat aardappelen betreft die voor uitlevering zijn opgeslagen in bewaarschuren, dienen deze aardappelen afkomstig te zijn uit een voor consumptieaardappelen geschikte bewaring waarin voorheen nooit Chloorprofam werd toegepast of welke gereinigd werd om kruiscontaminatie met in het verleden toegepaste middelen op basis van Chloorprofam te voorkomen ;
- de verkopers van aardappelen die bewaard zullen worden in bewaarschuren waarin in het verleden Chloorprofam werd toegepast, zullen een maximale inspanning leveren om de bewaarschuren met toebehoren zoals ventilatoren, luchtkanalen, transportbanden en kisten etc., vóór de opslag van de oogst 2020, mede in het kader van de praktijk van een goede huisvader, voldoende grondig te reinigen ;
- de verkopers van aardappelen die bewaard zullen worden hebben, ten laatste bij het moment van levering, een informatieplicht naar afnemer(s) over de geleverde inspanning voor grondige reiniging.

Belgapom is zich er terdege van bewust van de grote uitdaging en is van mening dat de (Europese) ketenpartners de handen ineen moeten slaan om de uitfasering van Chloorprofam in goede banen te leiden. Belgapom is wat dit betreft ook in overleg met de Belgische landbouworganisaties en de Waalse ketenorganisatie, wiens leden ook worden geconfronteerd met de uitdagingen van aardappelbewaring zonder Chloorprofam. In de komende maanden wordt deze samenwerking hopelijk verder versterkt zodat er ruim voor de start van het nieuwe bewaarseizoen gedragen en praktische toepasbare adviezen kunnen worden aangereikt aan telers.

 


22/11/2019

Belgapom organiseert een high level potato event op de Belgische missie in China

Ter gelegenheid van de Belgische economische missie naar China, onder voorzitterschap van Prinses Astrid van België organiseerde Belgapom een High Level Potato Event om een mogelijke samenwerking tussen de Chinese en de Belgische aardappelsector te activeren. Natuurlijk stonden onze Belgische friet en zijn frietkotcultuur daarbij centraal, maar even belangrijk was de inbreng op het event vanuit de Belgische en Chinese onderzoekssector.

Boerenbond voorzitster Sonja De Becker nodigde vanuit de Belgische aardappelketen een Chinese delegatie uit op een bezoek aan Interpom 2020, de grootste indoor aardappelbeurs ter wereld. Daarbij zullen ook ontmoetingen met onderzoeksinstellingen als Inagro, PCA, VITO, ILVO, VIB e.a. gepland worden, evenals bedrijfsbezoeken aan fabrikanten van machines en andere producten.

Steven Krekels van VITO remote sensing kreeg heel wat aandacht bij zijn presentatie van de WatchITgrow tool, die satellietbeelden koppelt aan data i.v.m. bodem, gewas, klimaat e.a. om de telers op perceelsniveau on line teeltadvies te verstrekken.

Het Chinese Ministerie van Landbouw en Ruraal beleid (MARA) en de Chinese Academie van Landbouwwetenschappen (CAAS) nodigden de Belgische aardappelsector deel te nemen aan China Potato Expo in juni 2020, een uitnodiging die door Belgapom werd aanvaard. Ook CIP China, het internationaal aardappelcentrum, werd hierbij betrokken.

Romain Cools, algemeen secretaris van Belgapom, kondigde ook aan dat VLAM, APAQ-W en 5 Belgische verwerkingsbedrijven de komende drie jaar diverse promotieacties zal opzetten in China, Japan, Zuid-Korea en Singapore in een project dat ook gesteund wordt door de Europese Commissie.
Tot slot van het geslaagde event toonde de Vlaamse Minister President Jan Jambon na zijn slotwoord dat ook hij een liefhebber is van onze Belgische frietjes.

Zie ook verslag VRTNWS.


11/10/2019

Aardappelbewaring … naar nieuwe tijden vanaf het seizoen 2020-2021 !

Recent besliste de Europese Commissie om de erkenning van het aloud bekende Chloorprofam (CIPC) in te trekken op basis van een rapport dat op de website van EFSA (het Europees voedselveiligheidsagentschap) was gepubliceerd.

Gelukkig hebben heeft Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking samen met zijn leden enkele jaren terug geïnvesteerd i.s.m. Flanders’ Food (de Vlaamse speerpuntcluster voor de voedingsindustrie) in het RESKIA project, waarbij alternatieven voor CIPC te onderzoeken voor de bewaring van rassen die in België zowel voor de verssector als de verwerking geteeld worden.

De resultaten van dit onderzoek kan men steeds raadplegen op de website https://www.flandersfood.com/projecten/reskia.

Dit betekent dat tijdens het huidige seizoen 2019-2020 voor het laatst CIPC voor de bewaring van aardappelen mag gebruikt worden. Vanaf 1 juli 2020 is het gebruik van CIPC niet langer toegelaten in ons land (ook niet als herbicide voor uien) ! De einddatum voor het gebruik van CIPC in andere lidstaten kan variëren, maar in de ganse Europese Unie geldt dat vanaf 8 oktober Chloorprofam NIET meer mag gebruikt worden.

Vanaf het seizoen 2020-2021 GEEN CIPC meer toegelaten !

De bewaring van consumptieaardappelen gaat in het volgende bewaarseizoen (oogst 2020) een nieuwe periode tegemoet. Gezien het verbod op Chloorprofam zal het noch voor de handel, noch voor de verwerkende industrie nog mogelijk zijn om nog aardappelen van oogst 2020 behandeld met Chloorprofam af te nemen. Alle telers worden daarom ook met klem opgeroepen de oogst 2020 niet meer te behandelen met Chloorprofam.

De transitie naar het nieuwe bewaarregime brengt een serie uitdagingen met zich mee voor de gehele aardappelsector, variërend van effectieve kiemremming met behulp van alternatieve middelen tot een grootschalige schoonmaakoperatie van bewaarcellen die een Chloorprofam verleden hebben.

In samenwerking met de nationale federaties van een zestal landen heeft Europese federatie van de aardappelverwerking EUPPA op dit moment een aantal initiatieven opgezet, bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen hoe bewaarcellen effectief kunnen worden gereinigd. Voor ons land wordt deze actie opgezet vanuit Belgapom i.s.m. de leden-bedrijven uit de verwerking.

De onderzoekresultaten zullen worden gedeeld met de Europese Commissie met het oog op een tijdelijke MRL, een noodzakelijk instrument om calamiteiten op basis van historische contaminatie te vermijden. Immers een overschrijding van de waarschijnlijke detectielimiet zal leiden tot de vernietiging van het ganse bewaarde lot. Een tijdelijk maximaal residugehalte (tMRL) is dus cruciaal.

Reiniging van oude bewaarloodsen in het tussenseizoen in 2020 nu reeds inplannen.

Belgapom zet ook in op verdere samenwerking met alle partners in de aardappelketen om de telers verder te informeren over de goede praktijken, zowel in het gebruik van alternatieven als de reinigingsprocedures van de bewaarplaatsen.

In heel wat gevallen zullen telers moeten investeren in nieuwe technologie om de alternatieve erkende middelen toe te passen. Op voorstel van Belgapom heeft de Vlaamse overheid via het VLIF voor telers hiervoor extra middelen ter beschikking gesteld.

Het is duidelijk dat alle bewaarloodsen, net als de transportmiddelen zeer grondig zullen moeten gereinigd worden om de komende jaren kruiscontaminatie van aardappelen te voorkomen.

Wellicht zal de vraag voor een industriële reiniging van de bewaarloodsen in ons land en de ganse EU in het tussenseizoen in 2020 exponentieel toenemen. Het zal dus zaak zijn om tijdig hiervoor de nodige afspraken te maken.


29/03/2019

Belgische aardappelverwerking kende een recordgroei in 2018 en overschrijdt de kaap van de 5 miljoen ton verwerkte aardappelen.

Voor 2019 staat de sector echter voor grote uitdagingen als gevolg van het slechte groeiseizoen 2018 – 2019.

Belgapom, de Belgische aardappelhandel en verwerking, kan voor 2018 de overschrijding van de kaap van de 5 miljoen ton verwerkte aardappelen aankondigen. Dit is een absoluut nieuw record en nog opvallender is het feit dat het om de sterkste stijging op jaarbasis gaat sinds de jaren ’90. Ter herinnering : in 1990 werd zo’n 500.000 ton aardappelen verwerkt tot frieten, pureeproducten, chips of vlokken en granulaten. 28 jaar later kan de sector een stijging met 1.000 % voorleggen. België is intussen de grootste exporteur ter wereld van diepvriesaardappelen en dit in meer dan 150 landen. De term ‘Belgian fries’ maakt intussen deel uit van het internationale voedingsimago van ons land, met zijn chocolade, bieren en frietjes. Maar gans de Belgische aardappelketen bouwde mee aan de groei : naast de landbouwers, waarvoor de aardappelteelt binnen de akkerbouw de meest belangrijke bron van inkomsten werd, kenden ook de leveranciers van diensten en machines een opvallende groei. Steeds meer worden ook zij wereldspelers moet innovatieve producten en technologie.

Het verbruik van aardappelen als grondstof steeg in 2018 met 11,6 %. Dit is veruit de sterkste stijging in de geschiedenis van deze nog relatief jonge tak van de Belgische voedingsindustrie.

Stijging in tewerkstelling en investeringen vormen de basis voor een verdere duurzame groei.

De sector blijft verder investeren in de toekomst, en dit zowel op het vlak van kwantiteit als kwaliteit. Duurzaamheid vormt een rode draad in dit verhaal. Inspanningen worden geleverd op het vlak van duurzame aardappelteelt, milieuvriendelijke productie en logistiek.

Ook de tewerkstelling kent een opvallende groei met een stijging van 8 % t.o.v. 2017. Momenteel werken 4762 arbeiders en bedienden in deze toch sterk geautomatiseerde sector.

Ook voor de toekomst blijft de ‘duurzame groei’ van de Belgische aardappelverwerking gegarandeerd, immers met bijna 311 miljoen Euro werd in 2018 opnieuw een record aan investeringen in de sector genoteerd.

De redenen voor deze opvallende evolutie is vooreerst te vinden bij de aanhoudend groeiende vraag aan aardappelproducten op de wereldmarkt. De steeds groeiende middenklasse in Azië en Zuid-Amerika stimuleert de vraag naar convenience voedingsmiddelen, en de Belgische frietjes maken hiervan deel uit. De Belgische aardappelverwerkende industrie is gelokaliseerd in het hart van het Europese teeltgebied en kan gebruik maken van steeds meer professionele operatoren en een uniek logistiek netwerk met vlakbij gelegen wereldhavens.

Anderzijds heeft de Belgische aardappelsector gebruik gemaakt van het grote aanbod aan aardappelen in de tweede helft van het seizoen 2017-2018 als gevolg van een recordoogst aan aardappelen. Ondanks de tegenslag van het teeltseizoen 2018-2019 met de uitzonderlijke droogte en herhaalde hittegolven, was het aanbod aan aardappelen in de tweede helft van 2018 groot. Heel wat partijen bleken slecht te bewaren en werden – in overleg met de telers – verwerkt in de herfst van 2018.

Daarnaast investeren de Belgische verwerkingsbedrijven ook steeds meer in promotie en de uitbouw van hun commercieel netwerk. Ter illustratie de campagne in Zuidoost Azië i.s.m. VLAM en APAQ-W en de Europese Commissie, die het verhaal van de ‘Belgian fries, from the heart of Europe’ ook in dat deel van de wereld een grotere bekendheid heeft gegeven.

Niet alles rozengeur en maneschijn.

De langdurige droogte en hoge temperaturen tijdens het groeiseizoen 2018 -2019 hebben echter grote schade aangericht aan de Belgische aardappelketen.

Niet enkel zal de lage opbrengst van de oogst 2018 wellicht een grote impact hebben op de bedrijfsresultaten van alle operatoren in de Belgische aardappelketen, ook dreigde het jarenlang opgebouwde vertrouwen in deze sterke familiale KMO-sector dooreen geschud te worden.

De landbouworganisaties en Belgapom hebben zoveel als mogelijk de dialoog tussen de betrokken bedrijven bij de uitvoering van de contracten gestimuleerd. Ook zetten ze verder in op de realisatie van een Brancheorganisatie aardappelen, die dit overleg een vaste basis moet verlenen.

Handel en industrie hebben verder hun kwaliteitseisen aangepast als deel van de oplossing voor de problemen, weliswaar met kortere frietjes als gevolg.

De hoge aardappelprijzen op de vrije markt resulteerden mee in een stijgende prijs voor de afgewerkte producten, wat de concurrentiepositie t.o.v. andere productielanden niet gunstig heeft beïnvloed.

Daarenboven tracht de Belgische en Europese industrie hemel en aarde te bewegen om ook de Europese Commissie ervan te overtuigen een krachtdadig einde te maken aan de onterechte antidumpingmaatregelen vanuit een aantal landen. Niet enkel brengen ze schade toe aan de betrokken bedrijven, maar bovendien wordt een onterecht negatief imago gecreëerd van deze dynamische sector, die zich heeft uitgebouwd tot een wereldspeler zonder systematische overheidsondersteuning.

De moeilijke omstandigheden van het seizoen 2018-2019 hebben ook een invloed op het aanbod en de kwaliteit van het aangeleverde pootgoed, wat mogelijks ook het volgende seizoen kan beïnvloeden.

Tot slot kijkt de sector ook met grote onzekerheid de nakende beslissing van de Europese Commissie tegemoet om de kiemremmer CIPC niet langer toe te laten. Dit middel is sinds mensenheugenis in gebruik. Recente studies zullen wellicht resulteren in het intrekken van de toelating. Gelukkig heeft de sector zelfs met het onderzoeksproject Reskia (residuarme kiemremming) i.s.m. Flanders Food het initiatief genomen om de toepassing van alternatieve middelen te onderzoeken. Maar hiermee moet nog verder in de praktijk leren mee omgegaan worden en de sector zal  geconfronteerd worden met grote investeringen in de aardappelbewaring.

Belgapom roept de Vlaamse en Waalse overheid om hun de telers hierbij te begeleiden en ondersteunen. Van Europa verwacht de sector de volle medewerking om ook een oplossing te vinden voor risico’s als gevolg van de historische contaminatie van de bewaarloodsen.

Naar een online teeltadvies via WatchITgrow.

In het kader van de duurzame groei van de sector willen Belgapom en zijn bedrijven de volle steun verlenen aan het WatchITgrow platform van VITO. Dit instrument dat gebruik maakt van satellietgegevens en tal van andere informatiebronnen is de opvolger van het Belspo-project Ipot dat Belgapom mee heeft opgezet.

Belgapom heeft zijn leden opgeroepen om telers die in het kader van hun contract voor 2019 hun percelen ingeven via WatchITgrow en de nodige teeltgegevens hieraan toe te voegen, hiervoor een premie uit te betalen.

Deze gegevens worden door VITO gebruikt om een AI (artificial intelligence) gestuurd teeltadvies uit te bouwen. Telers kunnen gedurende de komende 2 jaar gratis gebruik maken van het jaar na jaar verder uitgebouwde online teeltadvies. Daarna zal het systeem betalend worden, maar het zal ook zich ook steeds verder ontwikkelen in adviezen en waarschuwingen.

Inzage in het oogstprognosemodel wordt beperkt tot de teler zelf – die dit kan delen met zijn afnemers indien hij dit zelf wenst. Het is belangrijk erop te wijzen dat VITO de enige partij is die toegang heeft tot deze data.


20/03/2019

FVPhouse sluit succesvol project rond circulaire en solidaire agrovoedingsketen voor AGF af

In het kader van de subsidieoproep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vanuit MVO Vlaanderen diende FVPHouse, die de Belgische aardappel, groente en fruit groothandel & verwerking vertegenwoordigt, in september 2017 een projectvoorstel in.

De bedoeling van dit projectvoorstel was om Samen naar een circulaire en solidaire agrovoedingsketen voor groenten en fruit te werken!

Het project overspande de volledige internationale agrovoedingsketen (toeleveranciers en afzetmarkten, import en export) voor aardappelen, groenten en fruit. In samenspraak met de sectorbedrijven, de samenwerkingspartners uit de keten (intervisiegroep) en de brede stakeholdergroep (stakeholderpanel) werd gedurende iets ruim dan een jaar een leer- en verbetertraject van engagement opgezet om naar concrete acties over te gaan. Dit gebeurde onder begeleiding van een ervaren MVO-expert, Anouk Van de Meulebroecke van slidingdoors.be. De ledenbedrijven van FVPhouse vzw werkten aan de versterking van de duurzaamheidsstrategie of meten/evalueren van de prestaties aan de hand van een duurzaamheidsverslag. Hierbij werd steeds gekeken naar de UN Sustainable Development Goals en werden de duurzaamheidsverslagen volgens de GRI-richtlijnen uitgewerkt.

Hierbij werd o.a. gewerkt rond volgende concrete doelstellingen:

- preventie van voedingsafval en voedselverlies, sluiten van de voedingsketen door afval en nevenstromen zo hoogwaardig mogelijk toe te passen
- sluiten waterkringloop door hergebruik, zuivering en recyclage van waterstromen
met minder maatschappelijke ongelijkheid, ook buiten onze bedrijven en voorbij onze grenzen
- voor duurzamere productie- en consumptiepatronen: hoe kunnen we onze milieu-impact terugdringen, ons energieverbruik reduceren en logistiek verduurzamen? hoe helpen we de consument de juiste aankoopkeuze te maken tussen seizoensgebonden, lokale producten, importproducten, diepvries, enz.?

Het eindresultaat is een MVO sectorpaspoort voor de Belgische AGF handel & verwerking dat alle bedrijven in de sector op de goeie weg moet zetten bij het opmaken van duurzaamheidsverslagen. Een duidelijk stappenplan helpt een bedrijf dit te vertalen in een duurzaamheidsstrategie.

Daarnaast konden 10 vooraanstaande bedrijven een mooi duurzaamheidsrapport opleveren dat gebruikt wordt voor de interne en externe communicatie rond duurzaamheid.


01/03/2019

Belgapom, Boerenbond en VITO bundelen de krachten voor een duurzame aardappelteelt

Op 28 februari 2019 hebben Boerenbond – Belgapom en VITO de krachten gebundeld om de wereldwijde koploperpositie van België in de aardappelteelt en -verwerking te versterken via de verdere uitbouw van het WatchITgrow platform.

WatchITgrow is een Belgisch informatieplatform voor de digitale opvolging van aardappelvelden met behulp van verschillende databronnen.  Data van satellietbeelden vormen hierbij de basis, verder aangevuld met o.a. weersgegevens, bodemdata, IoT-data en operationele data over teeltwerkzaamheden.

Het langetermijndoel van WatchITGrow is om de opbrengsten van de individuele aardappeltelers te verbeteren en een duurzamere teelt te realiseren.  Door zo omvattend mogelijk alles in kaart te brengen wat er op en naast een veld gebeurt en deze data d.m.v. big data analytics en machine learning algoritmes te analyseren kunnen we op termijn geautomatiseerd advies afleveren aan individuele telers.

In een eerste fase wordt er gefocust op de verzameling van alle teelt-gerelateerde data in één centraal en onafhankelijk platform met garanties voor data-privacy, data-security, en data-access. Om de gestelde privacy te garanderen werd gekozen voor de technologische onderzoeksinstelling VITO als beheerder van dit dataplatform.

Actieve gebruikers van WatchITGrow die hun perceelsfiches digitaal aanleveren, ontvangen een financiële bonus van minimum 250 euro en maximum 750 euro per afnemer. Hiermee willen de afnemers de aardappeltelers niet alleen stimuleren meer digitaal te gaan werken maar ook belonen voor hun inspanningen.

Naast een financiële bijdrage voor de verdere uitbreiding van het WatchITgrow platform voor de Belgische markt,  zullen Boerenbond en Belgapom het gebruik van de applicatie actief promoten naar de hele aardappelsector.

www.watchitgrow.be

 


27/02/2019

Van Brugge naar de Andes

Siebe Moeyaert houdt van originele trajecten. Terwijl de meeste ingenieursstudenten hun stage redelijk dicht bij huis doen, trok Siebe helemaal naar Ecuador. Niet naar een bedrijf, zoals de meeste van zijn collega’s, maar naar de aardappelboeren.

Nog zo’n opmerkelijke koers: de meeste studenten halen hun ingenieursdiploma na een wiskundige richting in het aso, maar Siebe Moeyaert uit Gistel deed industriële wetenschappen in het VTI in Torhout. Dus tso, en dan universiteit? “Misschien uitzonderlijk, maar industriële wetenschappen is net een heel goede voorbereiding op een wetenschappelijke master, zoals industrieel ingenieur. Toen ik naar Brugge kwam, vond ik hier trouwens mijn halve klas terug. En de overstap was ook niet lastig. Voor mijn klasvrienden en mezelf was de stof van het eerste jaar makkelijker dan voor mijn jaargenoten uit het aso.”

In het VTI had Siebe meegewerkt aan een groepsproject voor de laatstejaars. Via Rotary en de Belgische afdeling van de internationale ngo-koepel Trias waren ze in contact gekomen met de problematiek van de aardappelboeren in de Andes.

“Met onze klas in het VTI hebben we toen een was- en sorteermachine voor aardappelen gemaakt. Die draait intussen al enkele jaren.”

“Toen ik naar Brugge kwam, was dat afgerond, en stond ik er eigenlijk niet langer bij stil. Pas toen we een onderwerp voor een masterproef moesten vinden, schoot het me te binnen dat de boeren ook weleens nood zouden kunnen hebben aan een weeg- en verpakkingsmachine.”

Nieuwe machine, nieuwe markt

In de zomer van 2018 trok Siebe voor twee maanden naar Ecuador, waar hij de plaatselijke situatie leerde kennen en aanvoelen. Toen hij terugkwam, begon hij aan zijn masterproef, eerst met 3D-plannen, die voor constructie ter plaatse omgezet moeten worden naar 2D. Dat doen de huidige laatstejaars van het VTI. “Zelf focus ik me nu vooral op het prototype. Bij Deprez Construction in Kortemark helpen de mensen me heel enthousiast.”

“Als het prototype klaar is, later dit voorjaar, ga ik weer naar Ecuador, om de constructeurs daar te helpen met de productie van de machine. Die wordt geïnstalleerd in de hangar van Conpapa, een landbouwcoöperatieve van zo’n vierhonderd boeren.

De aardappelen zullen in de hangar met mijn machine gewogen en verpakt worden, snel en precies. Dan brengt Conpapa de aardappelen naar de markt. We kunnen ook kleine verpakkingen aan, klaar voor de winkel. Dat is een nieuwe markt voor de boeren, die trouwens een faire prijs krijgen.”

“Ik zal ook de was- en sorteermachine een update geven. Mijn nieuwe machine wordt daar trouwens aan gekoppeld. Je stelt het gewicht in dat je in de bak of de zak wenst te krijgen.

Eerst brengt een brede lopende band het grootste deel van het gewicht naar zijn bestemming. Een smallere band vult aan, exact tot het ingestelde gewicht. Klaar.”

“De techniek is mooi, maar ik vind het vooral goed om te weten dat ik er de mensen echt mee hélp. Ik kom ook in contact met heel wat hulpverleners, mensen uit de technische of transportsector. Ik zoek ook sponsoring, via de media, een paar maanden geleden ook via de Warmste Week. Een belangrijk deel van de financiering vond ik via de leden van Belgapom, dat de bedrijven in de Belgische aardappelbranche groepeert.

En dat allemaal voor een masterproef! Zalige gedachte.” (lm)

Bron : Campuskrant


27/02/2019

Belgapom introduceert zijn ambassadeur van de Belgische friet, James Bint, ook in Mexico tijdens de economische missie.

Tijdens de Belgische economische missie voorgezeten door Hare Koninklijke Hoogheid prinses Astrid nam binnen de grote delegatie namens de Belgische voedingssector onder de vlag ‘Food.be, small country, great food’ ook de Belgische aardappelsector een belangrijke plaats in.

Snel stijgende export van Belgische diepvriesfriet naar Mexico

Nu reeds is België de grootste exporteur van diepvriesaardappelen ter wereld, en ook de export naar Mexico stijgt zienderogen. Op deze traditioneel op Noord-Amerika georiënteerde markt is België nu reeds de derde invoerder van diepvriesfriet. Vorig jaar steeg de uitvoer uit ons land met 282 % tot zo’n 10.000 ton.

De Belgische bedrijven willen verder investeren in deze groeimarkt, zeker nu het NAFTA-akkoord tussen de VS, Canada en Mexico begin 2020 vervangen wordt door het USMCE-akkoord, waarvan de impact op de handelsrelaties van de VS met Mexico nog onduidelijk is.

Belgapom onderzoekt ook de mogelijkheden op fytosanitair vlak om eventueel ook de export van verse aardappelen naar Mexico te faciliteren. Dat land produceert immers slechts 65 % van zijn behoefte aan aardappelen.

Succesvol Belgapom persevent

Tijdens een druk bijgewoond persevent georganiseerd i.s.m. FIT en ingeleid door de Belgische Ambassadeur in Mexico, dhr. Antoine Evrard, situeerde dhr. Philippe Muyters, Minister van Economie van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse en Belgische aardappelketen binnen een kader van rijke traditie en samenwerking en een voortdurende inspanning op het vlak van innovatie.

Hij illustreerde dit aan de hand van de samenwerking van Belgapom en de bedrijven binnen de Vlaamse speerpuntcluster Flanders Food, waar tal van innovatieve projecten zijn opgestart. Ook met het Waalse Wagralim lopen diverse bedrijfsprojecten. De sector gelooft ook in ‘artificial intelligence’ zoals het WatchITgrow-project van VITO aantoont. Naast de opvolging van de aardappelpercelen via satellietfotografie wil men de komende jaren ook een online teeltadvies uitbouwen gebaseerd op een brede databank die alle nieuw ontwikkelde ziektebeheersmodellen kan integreren. Dit moet een duurzame aardappelteelt verdere kansen bieden in de Belgische aardappelregio, centraal gelegen in het Europese aardappelteeltgebied.

Ook de nieuwe pilootfabriek in Kortrijk in het kader van het Interreg-project Veg-I-Tec in Kortrijk moet de Belgische aardappel- en groenteverwerking kan innovatie op het vlak van processen en producten stimuleren.

James Bint, de ambassadeur van de Belgische frietkotcultuur nu ook in Mexico.

Tot slot bracht Belgapomsecretaris Romain Cools een overzicht van de Belgische aardappelketen met de nadruk op de typisch Belgische frietkotcultuur. Deze authenticiteit - erkend tot nationaal immaterieel erfgoed - vormt samen met de dynamiek van de ganse aardappelketen de basis voor deze unieke sector. De Belgische aardappelverwerking wil nu ook de Mexicaanse consument in staat stellen het rijkelijke gamma aan streetfood met de echte ‘papas fritas Belgas’ te verrijken.

Een 20-tal food journalisten en bloggers namen de proef op de som en genoten samen met de genodigden van de heerlijke frietjes geserveerd in een typische Belgische frietzak met een Mexicaanse chipotle saus. Een fris Belgisch biertje en enkele heerlijke Belgische pralines ronden deze tasting af. En de Belgische ambassadeur van de frietkotcultuur James Bint zag dat het goed was.

De Belgische frietjes waren ook present op het ‘Sabores de Bèlgica’ event, georganiseerd door AWEX, van de Belgische voedingssector, waarop ook de bedrijven Agristo en Mydibel aanwezig waren. En natuurlijk kon de druk bijgewoonde slotreceptie in het historische kader van het Colegio de San Idefolso in het Centro Historico van Mexico Stad niet afgerond worden zonder een pakje Belgische friet en een selfie met James Bint.


28/12/2018

Imagine a world without potatoes

Het Internationaal aardappelcentrum CIP lanceerde op het World Potato Congress 2018 in Cuzco Peru de idee om een wereldwijde promotiecampagne voor de aardappel op te zetten onder de slogan : 'Imagine a world without potatoes'.

Iedereen die op een of andere wijze te maken heeft met de aardappel kan hierop inspelen : vanaf 2019 t.e.m. 2020 zal over de ganse wereld de vraag gesteld worden of men zich een 'wereld zonder aardappelen' kan voorstellen.

KMO-leden van Belgapom kunnen via de federatie zich inschrijven in deze actie. Grotere bedrijven doen dit via het CIP.

Aarzel niet en doe mee ! Want ook u kan zich toch geen wereld zonder aardappelen voorstellen ?

Meer info via deze brochure.

 


28/08/2018

World Potato Congress geeft boeren in Andes extra boost via project Trias

Trias was dit voorjaar één van de blikvangers op het World Potato Congress in Peru. De contacten die tijdens dit evenement gelegd werden met diverse partners, werpen vruchten af.

Het World Potato Congress verenigt om de drie jaar duizend onderzoekers en professionals uit de wereldwijde aardappelsector. Congresvoorzitter Romain Cools programmeerde voor de editie van dit voorjaar een presentatie van de projecten die Trias samen met een aantal lokale boerenorganisaties uitvoert in het Andesgebergte, de bakermat van de aardappel.

Generator voor vrieskamer

'We zijn tijdens het evenement interessante mensen tegen het lijf gelopen', vertelt Lieve Van Elsen, regiodirecteur van Trias Andes. 'Neem bijvoorbeeld de verkopers van zaden en meststoffen. Vroeger waren deze bedrijven niet geïnteresseerd in de kleine boeren van Conpapa of Coopagros. Maar tijdens het World Potato Congress hebben ze het potentieel van deze boerenorganisaties en hun leden ontdekt. Voor de boeren is dat interessant omdat de bedrijven ook technische assistentie verlenen.'

Opmerkelijk is dat ook de nationale overheden in de Andeslanden wakker geschud zijn. In Peru was de overheid zodanig onder de indruk van de nieuwe vrieskamer bij de aardappeltelers van Coopagros dat ze prompt een generator ter beschikking stelde om de installatie van elektriciteit te voorzien. Daardoor is de vrieskamer operationeel, maar er moet nog gesleuteld worden aan de kwaliteit van de gevriesdroogde aardappelen. Daarvoor zet Trias een samenwerking op poten met het ILVO, de Hogeschool Gent, de universiteit van Andahuaylas en het Internationaal Centrum voor de Aardappelen in Peru.

500.000 dollar

In Ecuador heeft landbouwminister Rúben Flores na het World Potato Congress ambitieuze plannen ontvouwd. 'We kregen de kans om met de minister te praten', zegt Van Elsen, die enthousiast is over de 500.000 dollar die Flores zopas vrijgemaakt heeft voor de aardappelsector in Ecuador. 

'De aardappelteelt in Ecuador zal een extra impuls krijgen met investeringen in bedrijfsvoorlichting, de kwaliteitsbewaking van het pootgoed en de bouw van nieuwe bewaarloodsen. Als model dient de loods van Conpapa, die enkele jaren geleden gebouwd werd met steun van Trias Andes en onze Vlaamse partners. De Ecuadoraanse overheid zal bovendien de chipsfabriek subsidiëren van Agropapa, een andere boerenorganisatie waar Trias mee samenwerkt', vertelt de regiodirecteur.

Vlaamse coalitie

Ook de Vlaamse partners van Trias Andes blijven niet bij de pakken zitten. In het kader van zijn masterproef elektromechanica maakt Siebe Moeyaert momenteel in Ecuador het design van een weeg- en verpakkingsmodule voor de aardappeltelers van Conpapa. Die module zal gekoppeld worden aan de was- en sorteerinstallatie die twee jaar geleden gebouwd werd met de steun van Boerenbond, Belgapom en het VTI in Torhout. Het design van de nieuwe module zal als basis dienen voor detailtekeningen die leerlingen van het VTI dit najaar maken voor hun geïntegreerde proef.

Trias heeft de voorbije tien jaar gebouwd aan de Vlaamse coalitie die haar schouders zet onder de aardappelen in het Andesgebergte. In 2008 werd Belgapom aan boord gehaald in het kader van het Internationaal Jaar voor de Aardappel. Daarna zijn in verschillende stappen ook partners als Rotary, het VTI, het VLTI, het ILVO en de provincie West-Vlaanderen tot het samenwerkingsverband toegetreden.

Hoewel Peru en Ecuador tegenwoordig middeninkomenslanden zijn, hebben de miljoenen boerengezinnen in het Andesgebergte het nog altijd moeilijk om een levensstandaard op te bouwen die wij als 'normaal' beschouwen. Hun dorpjes liggen meestal geïsoleerd, ver weg van kwaliteitsvolle basisdiensten op het vlak van gezondheid en onderwijs. Uitgedrukt in productiewaarde is de mijnbouw de belangrijkste sector, maar het is de landbouw die voor tewerkstelling zorgt. De lage inkomens en de zwak uitgebouwde infrastructuur zorgen ervoor dat veel jongeren wegvluchten van het platteland.


10/08/2018

Belgapom en Agrofront overleggen over problemen in de aardappelsector

Vrijdag 10 augustus 2018 werd overleg gepleegd tussen Agrofront (ABS/BB/FWA) en Belgapom om de toestand in de aardappelsector te bespreken. De uitzonderlijke weersomstandigheden van 2018 zorgen op het terrein voor problemen. Het voorjaar was zeer nat wat zorgde voor een latere plantdatum dan normaal. De extreme droogte- en hitteperiode die daarop volgde zorgde voor belangrijke en niet te voorziene opbrengstdervingen en mogelijke kwaliteitsverliezen. Door het uitvaardigen van een captatieverbod waren aardappeltelers niet meer in de mogelijkheid de schade te beperken.

Bij de vroege aardappelen lopen de opbrengstverliezen hoog op met een ondermaatse sortering, wat resulteert in kleinere knollen. De leden van Belgapom erkennen dit probleem en hebben hun kwaliteitseisen bijgesteld. Voor de bewaaraardappelen is de situatie nog onduidelijk; met de regen van de laatste dagen is er nog hergroei mogelijk, maar ook daar kunnen de opbrengstverliezen aanzienlijk zijn. De situatie varieert van regio tot regio en naargelang de variëteit. Dit wordt ook bevestigd door proefrooiingen van PCA/FIWAP. In de tweede helft van september wordt de situatie voor de bewaaraardappelen geanalyseerd en opnieuw besproken tijdens een gezamenlijk overleg.

De extreme weersomstandigheden van 2018 worden zowel door Agrofront als Belgapom erkend als een niet te voorziene en uitzonderlijke situatie. Als gevolg daarvan roept  Belgapom haar leden op  om in overleg te gaan met individuele telers die hun contractverplichtingen niet kunnen nakomen. Een uniforme regeling is niet mogelijk; wel wordt gestreefd naar een  duurzame oplossing waarbij met  de belangen van beide partijen rekening wordt gehouden.

Een globale aanpak van deze problematiek op lange termijn is aangewezen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de brancheorganisatie aardappelen waarvan de oprichting voorzien is op Interpom –primeurs in november 2018.

Bron : Belgapom / Boerenbond / FWA / ABS 


06/07/2018

Marc Van Herreweghe nieuwe voorzitter van Belgapom

De algemene vergadering van Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking, heeft Marc Van Herreweghe aangeduid als algemeen voorzitter. Hij volgt Marc Seru op die na twee termijnen van 3 jaar statutair niet meer verkiesbaar was.

Marc Van Herreweghe is de CEO van het aardappelverwerkend familiebedrijf Mydibel in Moeskroen.

Hij begon zijn internationale carrière bij British American Tobacco, één van ’s werelds toonaangevende multinationals met 44 fabrieken in 42 landen. Zijn parcours bij BAT is indrukwekkend en hij werkte zich op tot Group Head of Manufacturing, verantwoordelijk voor alle fabrieken van de groep. Hij is een expert in People Leadership, Business Integration & Transformation, Operational Excellence, Industie 4.0 en Mergers & Acquisitions.

Hij werkte nadien als consultant voor verschillende internationale bedrijven onder andere als Associated Vice-President van IDC (International Data Corporation), wereldleider in Market intelligence, Advisory Services en Research. Daarnaast zetelt hij in verschillende raden van bestuur.

Marc Van Herreweghe was ook sinds begin dit jaar voorzitter van het sectiebestuur verwerking binnen Belgapom.

Tijdens zijn dankwoord wees hij op de noodzaak voor de snel groeiende aardappelsector in ons land om gebruik te maken van de beschikbare technologische middelen om de ganse aardappelketen beter op elkaar af te stemmen. Dit kan alle schakels in de keten ten goede komen, aldus de nieuwe voorzitter.

Maar daarnaast moet de aardappelsector meer dan ooit zijn belangen verdedigen : ons land heeft een ideale bodem en klimaat voor de aardappelteelt. De groei van de aardappelverwerking tot een toonaangevende industriële speler in de globale agrovoedingssector plaatst ons voor tal van nieuwe uitdagingen. Denken we maar aan de gevolgen van de klimaatsverandering, de toenemende druk van ziekten en plagen en de beschikbaarheid van arbeidskrachten over de vraag naar een steeds duurzamere productie en de druk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot de toenemende marktprotectie, die de wereldhandel voor grote uitdagingen plaatst.

Het is de taak van Belapom om deze samen met de keten aan te pakken, en dit via een efficiënte samenwerking met onze nationale en Europese organisaties. Hij wees daarbij ook op de rol van de op te richten Brancheorganisatie voor aardappelen in ons land.

Nieuwe raad van bestuur

Naast de verkiezing van een nieuwe voorzitter werd ook de raad van bestuur vernieuwd.

Namens de sectie handel zetelen : Marc Bauden, Ben Muyshondt, Bart Nemegheer, Marc Seru, Rik Tanghe en Heike Valcke.

Namens de sectie verwerking zetelen : Jan Clarebout, Yves De Vinck, Dirk Desloovere, Wim Lannoey, Carlo Mylle en Hannelore Raes.

Dit bestuur heeft een mandaat tot 2021.

FVPhouse event rond remote sensing en blockchain technologie.

Aansluitend aan de algemene vergadering van Belgapom vond een event plaats, dat samen met de partners van Belgapom in de FVPhouse koepel, Fresh Trade Belgium en Vegebe, werd opgezet i.s.m. VITO. Daarbij werd de aandacht gevestigd op het potentieel van remote sensing en big data – waarvan WatchITgrow een voorbeeld is voor de aardappelsector. Bart Deronde van VITO illustreerde dat de opvolging via remote sensing van de teelt van aardappelen, groenten en fruit een potentieel bevat voor alle schakels in de keten.

Aansluitend wees Walter Stiers via een aantal voorbeelden op de mogelijkheden van de blockchain technologie voor de werking van de waardeketen. Zowel remote sensing als blockchain kunnen een belangrijk instrument vormen voor een efficiënte verzekering.​


16/03/2018

Recordinvesteringen in de Belgische aardappelverwerking ook in 2017 bevestigd: productiecijfers opnieuw toegenomen

2016 was voor de Belgische aardappelverwerking een absoluut recordjaar en deze cijfers worden ook in 2017 bevestigd, aldus Belgapom, de Belgische aardappelhandel en -verwerking.

De voorbije jaren ontpopte de Belgische aardappelsector zich tot een van de snelste groeiers in de Belgische agro-voedingsketen. Mede door de belangrijke investering in capaciteit en kwaliteit werd deze tendens in 2017 verder gezet. Zo werd vorig jaar in ons land 4,57 miljoen ton aardappelen (+ 3,6 %) verwerkt tot friet, chips, kroketten, vlokken, granulaten en andere aardappelproducten.

Een opvallend cijfer is de uitzonderlijke stijging van andere producten dan friet (chips, kroketten, pureeproducten, vlokken, … ), die van 468.513 naar 690.159 ton evolueerden (+ 47,5%). Het aandeel van diepgevroren en gekoelde friet steeg van 1,91 naar 1,99 miljoen ton (+ 4,3 %). Daarbij springt ook een daling van het aandeel gekoelde friet met 3,5 % in het oog.

Voor het seizoen 2017-2018 tonen statistieken met 5,11 miljoen ton aardappelen een absolute recordoogst voor ons land. Deze stijging is het resultaat van een toegenomen aardappelareaal, de variëteitskeuze en de invloed van de weersomstandigheden. Belgapom wijst erop dat de gepubliceerde cijfers voor 2017 twee aardappelseizoenen (2016-2017 en 2017-2018)overspannen.

Maar wat het optimisme in de sector  zeker onderbouwt is de bevestiging van het met meer dan 305 miljoen Euro gevestigde record aan investeringen in de Belgische aardappelverwerking. Dit bedrag werd in 2017 bijna geëvenaard (-1,3 %). Ook de tewerkstelling in deze sector kende opnieuw een groei met 7,1 % (totaal van 4.410 eenheden).

België blijft trouwens met 2,2 miljoen ton in 2017 veruit de grootste exporteur van diepvriesaardappelen ter wereld. Ook het aandeel van derde landen hierin nam verder toe.

Promotie …

Vorig jaar op de vooravond van de nationale feestdag hebben alle bevoegde overheden de frietkotcultuur erkend als nationaal immaterieel cultureel erfgoed. Prins Laurent van België verleende bij die gelegenheid het mandaat van “ambassadeur van de Belgische frietkotcultuur in het buitenland” aan James Bint, de bekende stripfiguur die naar analogie met zijn homoniem ‘James Bond’ over een ‘license to fry’ beschikt.

Met deze James Bint-figuur werd vorig jaar de promotiecampagne voor ‘Belgian fries, from the heart of Europe’ in Zuid-Oost-Azië opgestart. Via beursdeelnames en persevents trachten de Belgische producenten van friet de authenticiteit en kwaliteit van de Belgische friet aan te tonen in deze snel groeiende markt van 557 miljoen consumenten. Op vandaag komt het aanbod van aardappelproducten in Vietnam, Indonesië, de Filippijnen, Maleisië en Thailand immers vooral vanuit Noord-Amerika.

De campagne – met de steun van de Europese Commissie – wordt uitgevoerd door VLAM in samenwerking met APAQ-W, FIT en AWEX en loopt verder in 2018 en 2019.

Zo staan binnenkort acties in Singapore, Manilla, Bangkok, Hanoi en Ho Chi Minhstad gepland.

In de week van 9-15 mei zal Central World Bangkok (één van de grootste shoppingcenters ter wereld) in het teken staan van de “real Belgian fries”. Gedurende één week zal men Belgische frietjes laten degusteren en tijdens het weekend van 11 tot 13 mei zal de bekende Belgische friturist Eddy Cooremans ter plaatse de frietjes bakken en aanprijzen. Tevens zal een real-life James Bint met zijn tekstballonnen voor extra animatie zorgen. Deze actie wordt ook gekoppeld aan social media en B2B events.

… en opkomend protectionisme

Maar aan de andere kant van de wereld steekt ook een bedreiging de kop op. Ook de Belgische (en Europese) friet dreigt het slachtoffer te worden van protectionistische reflexen, die de internationale handel bedreigen.

Na onterechte antidumpingmaatregelen vanuit de Braziliaanse overheid (de juridische klacht die de Europese bedrijven hiertegen neergelegd hebben is nog steeds in behandeling), wordt binnenkort ook een beslissing verwacht over een gelijkaardige case door de Colombiaanse overheid. Het dossier lijkt een “kaas met gaten” (wat ook door de Europese Commissie bevestigd werd), maar toch kan een politieke interpretatie leiden tot nieuwe onterechte invoerheffingen. Helaas lijken deze dossiers ook andere Zuid-Amerikaanse landen aan het denken te zetten om ook hierop in te zetten, al ontbreekt hiervoor alle rechtsgrond.

Belgapom en zijn Europese federatie EUPPA hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen om nog meer druk te zetten om een einde te stellen aan dergelijke praktijken, waarbij men blijkbaar zelfs niet terugschrikt om het dossier ‘en route du parcours’ te vervalsen.

Duurzame groei

De Belgische aardappelketen heeft de vlucht vooruit gekozen om de duurzaamheid van de nationale aardappelproductie, -handel en -verwerking te verzekeren via verdere vormen van samenwerking via de op te richten Brancheorganisatie aardappelen, die men t.g.v. Interpom Primeurs (25-27 november 2018) boven de doopvont wil houden.

Daarnaast krijgen ook projecten tot internationale samenwerking binnen de aardappelketen in ontwikkelingslanden de steun van de Belgapom. Denken we daarbij aan het project Coalición Chuño van TRIAS i.s.m. een aantal andere partners als ILVO, VTI, VLTI en Rotary Torhout, waarbij ingezet wordt op de bouw van de eerste artisanale Chuñofabriek ter wereld in Peru (een eeuwenoude vriesdroogtechniek voor aardappelen). Dit project zal trouwens tijdens het World Potato Congress in Cuzco als een voorbeeld van ontwikkelingshulp via de aardappelteelt voorgesteld worden (27-31 mei 2018).