Nieuws

28/12/2018

Imagine a world without potatoes

Het Internationaal aardappelcentrum CIP lanceerde op het World Potato Congress 2018 in Cuzco Peru de idee om een wereldwijde promotiecampagne voor de aardappel op te zetten onder de slogan : 'Imagine a world without potatoes'.

Iedereen die op een of andere wijze te maken heeft met de aardappel kan hierop inspelen : vanaf 2019 t.e.m. 2020 zal over de ganse wereld de vraag gesteld worden of men zich een 'wereld zonder aardappelen' kan voorstellen.

KMO-leden van Belgapom kunnen via de federatie zich inschrijven in deze actie. Grotere bedrijven doen dit via het CIP.

Aarzel niet en doe mee ! Want ook u kan zich toch geen wereld zonder aardappelen voorstellen ?

Meer info via deze brochure.

 


28/08/2018

World Potato Congress geeft boeren in Andes extra boost via project Trias

Trias was dit voorjaar één van de blikvangers op het World Potato Congress in Peru. De contacten die tijdens dit evenement gelegd werden met diverse partners, werpen vruchten af.

Het World Potato Congress verenigt om de drie jaar duizend onderzoekers en professionals uit de wereldwijde aardappelsector. Congresvoorzitter Romain Cools programmeerde voor de editie van dit voorjaar een presentatie van de projecten die Trias samen met een aantal lokale boerenorganisaties uitvoert in het Andesgebergte, de bakermat van de aardappel.

Generator voor vrieskamer

'We zijn tijdens het evenement interessante mensen tegen het lijf gelopen', vertelt Lieve Van Elsen, regiodirecteur van Trias Andes. 'Neem bijvoorbeeld de verkopers van zaden en meststoffen. Vroeger waren deze bedrijven niet geïnteresseerd in de kleine boeren van Conpapa of Coopagros. Maar tijdens het World Potato Congress hebben ze het potentieel van deze boerenorganisaties en hun leden ontdekt. Voor de boeren is dat interessant omdat de bedrijven ook technische assistentie verlenen.'

Opmerkelijk is dat ook de nationale overheden in de Andeslanden wakker geschud zijn. In Peru was de overheid zodanig onder de indruk van de nieuwe vrieskamer bij de aardappeltelers van Coopagros dat ze prompt een generator ter beschikking stelde om de installatie van elektriciteit te voorzien. Daardoor is de vrieskamer operationeel, maar er moet nog gesleuteld worden aan de kwaliteit van de gevriesdroogde aardappelen. Daarvoor zet Trias een samenwerking op poten met het ILVO, de Hogeschool Gent, de universiteit van Andahuaylas en het Internationaal Centrum voor de Aardappelen in Peru.

500.000 dollar

In Ecuador heeft landbouwminister Rúben Flores na het World Potato Congress ambitieuze plannen ontvouwd. 'We kregen de kans om met de minister te praten', zegt Van Elsen, die enthousiast is over de 500.000 dollar die Flores zopas vrijgemaakt heeft voor de aardappelsector in Ecuador. 

'De aardappelteelt in Ecuador zal een extra impuls krijgen met investeringen in bedrijfsvoorlichting, de kwaliteitsbewaking van het pootgoed en de bouw van nieuwe bewaarloodsen. Als model dient de loods van Conpapa, die enkele jaren geleden gebouwd werd met steun van Trias Andes en onze Vlaamse partners. De Ecuadoraanse overheid zal bovendien de chipsfabriek subsidiëren van Agropapa, een andere boerenorganisatie waar Trias mee samenwerkt', vertelt de regiodirecteur.

Vlaamse coalitie

Ook de Vlaamse partners van Trias Andes blijven niet bij de pakken zitten. In het kader van zijn masterproef elektromechanica maakt Siebe Moeyaert momenteel in Ecuador het design van een weeg- en verpakkingsmodule voor de aardappeltelers van Conpapa. Die module zal gekoppeld worden aan de was- en sorteerinstallatie die twee jaar geleden gebouwd werd met de steun van Boerenbond, Belgapom en het VTI in Torhout. Het design van de nieuwe module zal als basis dienen voor detailtekeningen die leerlingen van het VTI dit najaar maken voor hun geïntegreerde proef.

Trias heeft de voorbije tien jaar gebouwd aan de Vlaamse coalitie die haar schouders zet onder de aardappelen in het Andesgebergte. In 2008 werd Belgapom aan boord gehaald in het kader van het Internationaal Jaar voor de Aardappel. Daarna zijn in verschillende stappen ook partners als Rotary, het VTI, het VLTI, het ILVO en de provincie West-Vlaanderen tot het samenwerkingsverband toegetreden.

Hoewel Peru en Ecuador tegenwoordig middeninkomenslanden zijn, hebben de miljoenen boerengezinnen in het Andesgebergte het nog altijd moeilijk om een levensstandaard op te bouwen die wij als 'normaal' beschouwen. Hun dorpjes liggen meestal geïsoleerd, ver weg van kwaliteitsvolle basisdiensten op het vlak van gezondheid en onderwijs. Uitgedrukt in productiewaarde is de mijnbouw de belangrijkste sector, maar het is de landbouw die voor tewerkstelling zorgt. De lage inkomens en de zwak uitgebouwde infrastructuur zorgen ervoor dat veel jongeren wegvluchten van het platteland.


28/08/2018

INTERPOM PRIMEURS 2018 reeds volledig volzet

De 19de editie van INTERPOM PRIMEURS zal plaatsvinden van zondag 25 tot en met dinsdag 27 november 2018 in Kortrijk Xpo (België). INTERPOM PRIMEURS is de meest gespecialiseerde indoor vakbeurs in Europa voor de hele aardappel- & groentebranche waar de volledige keten aanwezig is: van teelt tot en met verwerking en vermarkting. De vakbeurs noteert opnieuw groeicijfers en is nu al maanden voor de beurs met 315 exposanten volledig uitverhuurd. INTERPOM PRIMEURS staat bekend als de grootste internationale indoor aardappelbeurs ter wereld, hét vakplatform bij uitstek om de laatste marktevoluties, prijsontwikkelingen en innovaties te volgen. De komende editie verwacht niet minder dan 20.000 bezoekers en geldt als ‘kick-off’ van de wereldwijde campagne ‘Can you image a world without potatoes’?

Volledig uitverhuurde standoppervlakte De laatste edities van INTERPOM PRIMEURS zijn gekenmerkt door forse groeicijfers en sterke internationalisering. Ook dit jaar wordt iedere m² van het beurzencomplex van Kortrijk Xpo benut en is de beurs al maanden voor datum volledig uitverhuurd met nog eens 500m² extra t.o.v. vorige editie. INTERPOM PRIMEURS zal een bijzonder compleet en gespecialiseerd aanbod aan producten, machines en diensten presenteren voor de volledige keten: zowel telers, loonwerkers, verwerkers, verpakkers aankopers en handelaars van verse en verwerkte aardappelen en groenten uit heel Europa en ook steeds meer uit andere continenten. De vorige editie klokte af met 19.938 bezoekers (+2%) uit 49 landen wereldwijd en kreeg een aanbevelingsscore van maar liefst 8,5/10. Ook dit jaar verwacht de organisatie om die aantallen opnieuw te overtreffen.

Interactieve walk-in seminars op Innovatieplein ‘Innovation & the future of the potato’ Naast het uitgebreide exposantenaanbod en de talrijke netwerkmogelijkheden, biedt INTERPOM PRIMEURS via het innovatieplein in hal 6 een boeiend ‘walk-in seminar’ programma. In korte, interactieve sessies van 20 minuten komen zowel binnen- als buitenlandse sprekers hun kennis, ervaringen en visie delen over thema’s rond innovatie in de aardappelketen. Dit innovatieplein geeft een blik op de toekomst van de branche en is gratis toegankelijk voor de beursbezoekers. Hiermee wenst de organisatie de volledige keten te informeren, verder te professionaliseren en aanzetten om samen te werken aan een innovatieve en duurzame toekomst. Zo wordt o.m ook de nieuwe Brancheorganisatie Aardappelen officieel voorgesteld in aanwezigheid van de Vlaamse en Waalse ministers van landbouw Joke Schauvliege en René Collin . Het volledige programma met de sprekers zal eind september bekend gemaakt worden.

Can you imagine a World without potatoes?

Op INTERPOM PRIMEURS zal het CIP (International Potato Center) het startschot geven van de campagne ‘Can you imagine a world without potatoes’, een internationale campagne die de globale bewustwording van het belang van de aardappel voor de mensheid wil versterken. ‘Kan je je een wereld voorstellen zonder aardappelen?’! Deze vraagstelling zal miljoenen consumenten wereldwijd doen nadenken over de aardappel als bron van voeding en smakelijk genot. Zo worden ze bewust gemaakt van de verbazingwekkende biodiversiteit van aardappelen die een belangrijke, positieve rol kunnen spelen bij de toekomstige uitdagingen zoals klimaatsveranderingen, voedselveiligheid en ontwikkeling.

Online bezoekersregistratie en verkoop tickets gestart Net zoals vorig jaar dienen bezoekers zich vooraf online te registreren op de website van de beurs om hun toegangsticket te kopen. Ook de houders van een gratis- of reductie uitnodigingskaart dienen zich vooraf te registreren via een code vermeld op de uitnodiging. Pas nà registratie (en betaling indien van toepassing) ontvangt de bezoeker een e-ticket met barcode. Dit document met barcode geldt als enige toegangsbewijs en zal worden gescand aan de ingang van de beurs. De tickets kunnen nu reeds online aangekocht worden op www.interpom-primeurs.be.

Dynamische en internationale ‘meeting point’ voor uitwisselen van informatie. De locatie van de beurs, Kortrijk, bevindt zich in het hart van een dynamische en groeiende aardappel- en groentemarkt. INTERPOM PRIMEURS is dan ook dé plaats bij uitstek om contacten te leggen of te versterken met collega’s en leveranciers uit binnen- en buitenland. Een niet te missen afspraak voor elke professional in de keten!

INTERPOM PRIMEURS is een initiatief van Belgapom, de erkende beroepsvereniging van de Belgische aardappelhandel en -verwerking. De praktische organisatie is in de handen van Kortrijk Xpo.

Info & contact: Kortrijk Xpo – Annick Pycarelle - T. +32 (0)56 24 11 11 interpom-primeurs@kortrijkxpo.com - www.interpom-primeurs.be


10/08/2018

Belgapom en Agrofront overleggen over problemen in de aardappelsector

Vrijdag 10 augustus 2018 werd overleg gepleegd tussen Agrofront (ABS/BB/FWA) en Belgapom om de toestand in de aardappelsector te bespreken. De uitzonderlijke weersomstandigheden van 2018 zorgen op het terrein voor problemen. Het voorjaar was zeer nat wat zorgde voor een latere plantdatum dan normaal. De extreme droogte- en hitteperiode die daarop volgde zorgde voor belangrijke en niet te voorziene opbrengstdervingen en mogelijke kwaliteitsverliezen. Door het uitvaardigen van een captatieverbod waren aardappeltelers niet meer in de mogelijkheid de schade te beperken.

Bij de vroege aardappelen lopen de opbrengstverliezen hoog op met een ondermaatse sortering, wat resulteert in kleinere knollen. De leden van Belgapom erkennen dit probleem en hebben hun kwaliteitseisen bijgesteld. Voor de bewaaraardappelen is de situatie nog onduidelijk; met de regen van de laatste dagen is er nog hergroei mogelijk, maar ook daar kunnen de opbrengstverliezen aanzienlijk zijn. De situatie varieert van regio tot regio en naargelang de variëteit. Dit wordt ook bevestigd door proefrooiingen van PCA/FIWAP. In de tweede helft van september wordt de situatie voor de bewaaraardappelen geanalyseerd en opnieuw besproken tijdens een gezamenlijk overleg.

De extreme weersomstandigheden van 2018 worden zowel door Agrofront als Belgapom erkend als een niet te voorziene en uitzonderlijke situatie. Als gevolg daarvan roept  Belgapom haar leden op  om in overleg te gaan met individuele telers die hun contractverplichtingen niet kunnen nakomen. Een uniforme regeling is niet mogelijk; wel wordt gestreefd naar een  duurzame oplossing waarbij met  de belangen van beide partijen rekening wordt gehouden.

Een globale aanpak van deze problematiek op lange termijn is aangewezen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de brancheorganisatie aardappelen waarvan de oprichting voorzien is op Interpom –primeurs in november 2018.

Bron : Belgapom / Boerenbond / FWA / ABS 


06/07/2018

Marc Van Herreweghe nieuwe voorzitter van Belgapom

De algemene vergadering van Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking, heeft Marc Van Herreweghe aangeduid als algemeen voorzitter. Hij volgt Marc Seru op die na twee termijnen van 3 jaar statutair niet meer verkiesbaar was.

Marc Van Herreweghe is de CEO van het aardappelverwerkend familiebedrijf Mydibel in Moeskroen.

Hij begon zijn internationale carrière bij British American Tobacco, één van ’s werelds toonaangevende multinationals met 44 fabrieken in 42 landen. Zijn parcours bij BAT is indrukwekkend en hij werkte zich op tot Group Head of Manufacturing, verantwoordelijk voor alle fabrieken van de groep. Hij is een expert in People Leadership, Business Integration & Transformation, Operational Excellence, Industie 4.0 en Mergers & Acquisitions.

Hij werkte nadien als consultant voor verschillende internationale bedrijven onder andere als Associated Vice-President van IDC (International Data Corporation), wereldleider in Market intelligence, Advisory Services en Research. Daarnaast zetelt hij in verschillende raden van bestuur.

Marc Van Herreweghe was ook sinds begin dit jaar voorzitter van het sectiebestuur verwerking binnen Belgapom.

Tijdens zijn dankwoord wees hij op de noodzaak voor de snel groeiende aardappelsector in ons land om gebruik te maken van de beschikbare technologische middelen om de ganse aardappelketen beter op elkaar af te stemmen. Dit kan alle schakels in de keten ten goede komen, aldus de nieuwe voorzitter.

Maar daarnaast moet de aardappelsector meer dan ooit zijn belangen verdedigen : ons land heeft een ideale bodem en klimaat voor de aardappelteelt. De groei van de aardappelverwerking tot een toonaangevende industriële speler in de globale agrovoedingssector plaatst ons voor tal van nieuwe uitdagingen. Denken we maar aan de gevolgen van de klimaatsverandering, de toenemende druk van ziekten en plagen en de beschikbaarheid van arbeidskrachten over de vraag naar een steeds duurzamere productie en de druk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot de toenemende marktprotectie, die de wereldhandel voor grote uitdagingen plaatst.

Het is de taak van Belapom om deze samen met de keten aan te pakken, en dit via een efficiënte samenwerking met onze nationale en Europese organisaties. Hij wees daarbij ook op de rol van de op te richten Brancheorganisatie voor aardappelen in ons land.

Nieuwe raad van bestuur

Naast de verkiezing van een nieuwe voorzitter werd ook de raad van bestuur vernieuwd.

Namens de sectie handel zetelen : Marc Bauden, Ben Muyshondt, Bart Nemegheer, Marc Seru, Rik Tanghe en Heike Valcke.

Namens de sectie verwerking zetelen : Jan Clarebout, Yves De Vinck, Dirk Desloovere, Wim Lannoey, Carlo Mylle en Hannelore Raes.

Dit bestuur heeft een mandaat tot 2021.

FVPhouse event rond remote sensing en blockchain technologie.

Aansluitend aan de algemene vergadering van Belgapom vond een event plaats, dat samen met de partners van Belgapom in de FVPhouse koepel, Fresh Trade Belgium en Vegebe, werd opgezet i.s.m. VITO. Daarbij werd de aandacht gevestigd op het potentieel van remote sensing en big data – waarvan WatchITgrow een voorbeeld is voor de aardappelsector. Bart Deronde van VITO illustreerde dat de opvolging via remote sensing van de teelt van aardappelen, groenten en fruit een potentieel bevat voor alle schakels in de keten.

Aansluitend wees Walter Stiers via een aantal voorbeelden op de mogelijkheden van de blockchain technologie voor de werking van de waardeketen. Zowel remote sensing als blockchain kunnen een belangrijk instrument vormen voor een efficiënte verzekering.​


16/03/2018

Recordinvesteringen in de Belgische aardappelverwerking ook in 2017 bevestigd: productiecijfers opnieuw toegenomen

2016 was voor de Belgische aardappelverwerking een absoluut recordjaar en deze cijfers worden ook in 2017 bevestigd, aldus Belgapom, de Belgische aardappelhandel en -verwerking.

De voorbije jaren ontpopte de Belgische aardappelsector zich tot een van de snelste groeiers in de Belgische agro-voedingsketen. Mede door de belangrijke investering in capaciteit en kwaliteit werd deze tendens in 2017 verder gezet. Zo werd vorig jaar in ons land 4,57 miljoen ton aardappelen (+ 3,6 %) verwerkt tot friet, chips, kroketten, vlokken, granulaten en andere aardappelproducten.

Een opvallend cijfer is de uitzonderlijke stijging van andere producten dan friet (chips, kroketten, pureeproducten, vlokken, … ), die van 468.513 naar 690.159 ton evolueerden (+ 47,5%). Het aandeel van diepgevroren en gekoelde friet steeg van 1,91 naar 1,99 miljoen ton (+ 4,3 %). Daarbij springt ook een daling van het aandeel gekoelde friet met 3,5 % in het oog.

Voor het seizoen 2017-2018 tonen statistieken met 5,11 miljoen ton aardappelen een absolute recordoogst voor ons land. Deze stijging is het resultaat van een toegenomen aardappelareaal, de variëteitskeuze en de invloed van de weersomstandigheden. Belgapom wijst erop dat de gepubliceerde cijfers voor 2017 twee aardappelseizoenen (2016-2017 en 2017-2018)overspannen.

Maar wat het optimisme in de sector  zeker onderbouwt is de bevestiging van het met meer dan 305 miljoen Euro gevestigde record aan investeringen in de Belgische aardappelverwerking. Dit bedrag werd in 2017 bijna geëvenaard (-1,3 %). Ook de tewerkstelling in deze sector kende opnieuw een groei met 7,1 % (totaal van 4.410 eenheden).

België blijft trouwens met 2,2 miljoen ton in 2017 veruit de grootste exporteur van diepvriesaardappelen ter wereld. Ook het aandeel van derde landen hierin nam verder toe.

Promotie …

Vorig jaar op de vooravond van de nationale feestdag hebben alle bevoegde overheden de frietkotcultuur erkend als nationaal immaterieel cultureel erfgoed. Prins Laurent van België verleende bij die gelegenheid het mandaat van “ambassadeur van de Belgische frietkotcultuur in het buitenland” aan James Bint, de bekende stripfiguur die naar analogie met zijn homoniem ‘James Bond’ over een ‘license to fry’ beschikt.

Met deze James Bint-figuur werd vorig jaar de promotiecampagne voor ‘Belgian fries, from the heart of Europe’ in Zuid-Oost-Azië opgestart. Via beursdeelnames en persevents trachten de Belgische producenten van friet de authenticiteit en kwaliteit van de Belgische friet aan te tonen in deze snel groeiende markt van 557 miljoen consumenten. Op vandaag komt het aanbod van aardappelproducten in Vietnam, Indonesië, de Filippijnen, Maleisië en Thailand immers vooral vanuit Noord-Amerika.

De campagne – met de steun van de Europese Commissie – wordt uitgevoerd door VLAM in samenwerking met APAQ-W, FIT en AWEX en loopt verder in 2018 en 2019.

Zo staan binnenkort acties in Singapore, Manilla, Bangkok, Hanoi en Ho Chi Minhstad gepland.

In de week van 9-15 mei zal Central World Bangkok (één van de grootste shoppingcenters ter wereld) in het teken staan van de “real Belgian fries”. Gedurende één week zal men Belgische frietjes laten degusteren en tijdens het weekend van 11 tot 13 mei zal de bekende Belgische friturist Eddy Cooremans ter plaatse de frietjes bakken en aanprijzen. Tevens zal een real-life James Bint met zijn tekstballonnen voor extra animatie zorgen. Deze actie wordt ook gekoppeld aan social media en B2B events.

… en opkomend protectionisme

Maar aan de andere kant van de wereld steekt ook een bedreiging de kop op. Ook de Belgische (en Europese) friet dreigt het slachtoffer te worden van protectionistische reflexen, die de internationale handel bedreigen.

Na onterechte antidumpingmaatregelen vanuit de Braziliaanse overheid (de juridische klacht die de Europese bedrijven hiertegen neergelegd hebben is nog steeds in behandeling), wordt binnenkort ook een beslissing verwacht over een gelijkaardige case door de Colombiaanse overheid. Het dossier lijkt een “kaas met gaten” (wat ook door de Europese Commissie bevestigd werd), maar toch kan een politieke interpretatie leiden tot nieuwe onterechte invoerheffingen. Helaas lijken deze dossiers ook andere Zuid-Amerikaanse landen aan het denken te zetten om ook hierop in te zetten, al ontbreekt hiervoor alle rechtsgrond.

Belgapom en zijn Europese federatie EUPPA hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen om nog meer druk te zetten om een einde te stellen aan dergelijke praktijken, waarbij men blijkbaar zelfs niet terugschrikt om het dossier ‘en route du parcours’ te vervalsen.

Duurzame groei

De Belgische aardappelketen heeft de vlucht vooruit gekozen om de duurzaamheid van de nationale aardappelproductie, -handel en -verwerking te verzekeren via verdere vormen van samenwerking via de op te richten Brancheorganisatie aardappelen, die men t.g.v. Interpom Primeurs (25-27 november 2018) boven de doopvont wil houden.

Daarnaast krijgen ook projecten tot internationale samenwerking binnen de aardappelketen in ontwikkelingslanden de steun van de Belgapom. Denken we daarbij aan het project Coalición Chuño van TRIAS i.s.m. een aantal andere partners als ILVO, VTI, VLTI en Rotary Torhout, waarbij ingezet wordt op de bouw van de eerste artisanale Chuñofabriek ter wereld in Peru (een eeuwenoude vriesdroogtechniek voor aardappelen). Dit project zal trouwens tijdens het World Potato Congress in Cuzco als een voorbeeld van ontwikkelingshulp via de aardappelteelt voorgesteld worden (27-31 mei 2018).


14/03/2017

WatchITgrow : een revolutionaire sprong voorwaarts voor de Belgische aardappelketen !

WatchITgrow is een nieuw geo-informatieplatform ontwikkeld voor de aardappelsector met het doel de Belgische aardappelproductie beter in te schatten en op een duurzame manier te verhogen. Met deze webtool kunnen de Belgische aardappeltelers alsook de aardappelhandel en -verwerkende organisaties snel en gebruiksvriendelijk data en informatie opvragen over de groei van verschillende aardappelsoorten.

WatchITgrow is het resultaat van 3 jaar wetenschappelijk onderzoek onder de naam iPot. Het iPot project startte in 2014 in opdracht van het STEREO-III onderzoeksprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).   WatchITgrow stelt de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek nu beschikbaar voor de hele Belgische aardappelsector.

De kracht van Remote Sensing voor de landbouwsector

WatchITgrow is het eerste platform dat verschillende soorten data gaat combineren. Door satellietbeelden, dronebeelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspellingmodellen te combineren kan de aardappelsector via watchITgrow snel en efficiënt de juiste informatie raadplegen over één of meerdere aardappelpercelen. Door deze bekijkomende inzichten kan men:

* meer en accurate informatie opvragen over de toestand van de aardappelpercelen;
* de aardappelgewassen beter monitoren in functie van groei, gezondheidstoestand en ontwikkeling van de gewassen;
* ruimtelijke variabiliteit binnen het perceel in kaart brengen;
* oogsten waarborgen en verhogen;
* de oogstdatum en opbrengsten reeds in de loop van het groeiseizoen inschatten ;
productie- of kwaliteitsverliezen reduceren .

Niet alleen externe data maar ook eigen data van de aardappelindustrie (zoals resultaten van staalnames voor opbrengst- en kwaliteitsbepaling) kunnen in dit geo-informatieplatform gecentraliseerd worden. Hierdoor kunnen de gebruikers bijvoorbeeld op een eenvoudige manier nagaan welk deel van het productiegebied de hoogste opbrengsten geeft of waar een bepaald aardappelras het goed of minder goed doet en wat de mogelijke oorzaak daarvan zou kunnen zijn.

WatchITgrow, de aardappelsector en de onderzoekswereld zij aan zij

Na 3 jaar wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers uit Vlaanderen en Wallonië (VITO, CRA-W en ULG) samen met de aardappelhandel en –verwerkingsector (Belgapom), ziet het online geo-informatieplatform watchITgrow het licht. Het platform is ontwikkeld voor de aardappelsector en met een intensieve inbreng van de sector zelf.

De data en kennis van de sector stelden de onderzoekers in staat het monitoringssysteem op punt te stellen en stelselmatig te verbeteren.  Dankzij bijkomende velddata zal de toepassing seizoen per seizoen blijven verbeteren en steeds accurater maken.

Dit innovatieve instrument kan ook de basis vormen voor verdere toepassingen met het oog op precisielandbouw, denken we maar aan ziektepreventie en bemesting. Maar ook zijn de eerste stappen gezet om de perceelsregistratie via het Vegaplan-systeem hieraan te koppelen.

Essentieel hierbij is het feit dat de teler – eventueel in afspraak met zijn afnemers – zelf beheerder blijft van zijn data.

Meer info op www.watchitgrow.be