Nieuws

10/08/2018

Belgapom en Agrofront overleggen over problemen in de aardappelsector

Vrijdag 10 augustus 2018 werd overleg gepleegd tussen Agrofront (ABS/BB/FWA) en Belgapom om de toestand in de aardappelsector te bespreken. De uitzonderlijke weersomstandigheden van 2018 zorgen op het terrein voor problemen. Het voorjaar was zeer nat wat zorgde voor een latere plantdatum dan normaal. De extreme droogte- en hitteperiode die daarop volgde zorgde voor belangrijke en niet te voorziene opbrengstdervingen en mogelijke kwaliteitsverliezen. Door het uitvaardigen van een captatieverbod waren aardappeltelers niet meer in de mogelijkheid de schade te beperken.

Bij de vroege aardappelen lopen de opbrengstverliezen hoog op met een ondermaatse sortering, wat resulteert in kleinere knollen. De leden van Belgapom erkennen dit probleem en hebben hun kwaliteitseisen bijgesteld. Voor de bewaaraardappelen is de situatie nog onduidelijk; met de regen van de laatste dagen is er nog hergroei mogelijk, maar ook daar kunnen de opbrengstverliezen aanzienlijk zijn. De situatie varieert van regio tot regio en naargelang de variëteit. Dit wordt ook bevestigd door proefrooiingen van PCA/FIWAP. In de tweede helft van september wordt de situatie voor de bewaaraardappelen geanalyseerd en opnieuw besproken tijdens een gezamenlijk overleg.

De extreme weersomstandigheden van 2018 worden zowel door Agrofront als Belgapom erkend als een niet te voorziene en uitzonderlijke situatie. Als gevolg daarvan roept  Belgapom haar leden op  om in overleg te gaan met individuele telers die hun contractverplichtingen niet kunnen nakomen. Een uniforme regeling is niet mogelijk; wel wordt gestreefd naar een  duurzame oplossing waarbij met  de belangen van beide partijen rekening wordt gehouden.

Een globale aanpak van deze problematiek op lange termijn is aangewezen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de brancheorganisatie aardappelen waarvan de oprichting voorzien is op Interpom –primeurs in november 2018.

Bron : Belgapom / Boerenbond / FWA / ABS 


06/07/2018

Marc Van Herreweghe nieuwe voorzitter van Belgapom

De algemene vergadering van Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking, heeft Marc Van Herreweghe aangeduid als algemeen voorzitter. Hij volgt Marc Seru op die na twee termijnen van 3 jaar statutair niet meer verkiesbaar was.

Marc Van Herreweghe is de CEO van het aardappelverwerkend familiebedrijf Mydibel in Moeskroen.

Hij begon zijn internationale carrière bij British American Tobacco, één van ’s werelds toonaangevende multinationals met 44 fabrieken in 42 landen. Zijn parcours bij BAT is indrukwekkend en hij werkte zich op tot Group Head of Manufacturing, verantwoordelijk voor alle fabrieken van de groep. Hij is een expert in People Leadership, Business Integration & Transformation, Operational Excellence, Industie 4.0 en Mergers & Acquisitions.

Hij werkte nadien als consultant voor verschillende internationale bedrijven onder andere als Associated Vice-President van IDC (International Data Corporation), wereldleider in Market intelligence, Advisory Services en Research. Daarnaast zetelt hij in verschillende raden van bestuur.

Marc Van Herreweghe was ook sinds begin dit jaar voorzitter van het sectiebestuur verwerking binnen Belgapom.

Tijdens zijn dankwoord wees hij op de noodzaak voor de snel groeiende aardappelsector in ons land om gebruik te maken van de beschikbare technologische middelen om de ganse aardappelketen beter op elkaar af te stemmen. Dit kan alle schakels in de keten ten goede komen, aldus de nieuwe voorzitter.

Maar daarnaast moet de aardappelsector meer dan ooit zijn belangen verdedigen : ons land heeft een ideale bodem en klimaat voor de aardappelteelt. De groei van de aardappelverwerking tot een toonaangevende industriële speler in de globale agrovoedingssector plaatst ons voor tal van nieuwe uitdagingen. Denken we maar aan de gevolgen van de klimaatsverandering, de toenemende druk van ziekten en plagen en de beschikbaarheid van arbeidskrachten over de vraag naar een steeds duurzamere productie en de druk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot de toenemende marktprotectie, die de wereldhandel voor grote uitdagingen plaatst.

Het is de taak van Belapom om deze samen met de keten aan te pakken, en dit via een efficiënte samenwerking met onze nationale en Europese organisaties. Hij wees daarbij ook op de rol van de op te richten Brancheorganisatie voor aardappelen in ons land.

Nieuwe raad van bestuur

Naast de verkiezing van een nieuwe voorzitter werd ook de raad van bestuur vernieuwd.

Namens de sectie handel zetelen : Marc Bauden, Ben Muyshondt, Bart Nemegheer, Marc Seru, Rik Tanghe en Heike Valcke.

Namens de sectie verwerking zetelen : Jan Clarebout, Yves De Vinck, Dirk Desloovere, Wim Lannoey, Carlo Mylle en Hannelore Raes.

Dit bestuur heeft een mandaat tot 2021.

FVPhouse event rond remote sensing en blockchain technologie.

Aansluitend aan de algemene vergadering van Belgapom vond een event plaats, dat samen met de partners van Belgapom in de FVPhouse koepel, Fresh Trade Belgium en Vegebe, werd opgezet i.s.m. VITO. Daarbij werd de aandacht gevestigd op het potentieel van remote sensing en big data – waarvan WatchITgrow een voorbeeld is voor de aardappelsector. Bart Deronde van VITO illustreerde dat de opvolging via remote sensing van de teelt van aardappelen, groenten en fruit een potentieel bevat voor alle schakels in de keten.

Aansluitend wees Walter Stiers via een aantal voorbeelden op de mogelijkheden van de blockchain technologie voor de werking van de waardeketen. Zowel remote sensing als blockchain kunnen een belangrijk instrument vormen voor een efficiënte verzekering.​


16/03/2018

Recordinvesteringen in de Belgische aardappelverwerking ook in 2017 bevestigd: productiecijfers opnieuw toegenomen

2016 was voor de Belgische aardappelverwerking een absoluut recordjaar en deze cijfers worden ook in 2017 bevestigd, aldus Belgapom, de Belgische aardappelhandel en -verwerking.

De voorbije jaren ontpopte de Belgische aardappelsector zich tot een van de snelste groeiers in de Belgische agro-voedingsketen. Mede door de belangrijke investering in capaciteit en kwaliteit werd deze tendens in 2017 verder gezet. Zo werd vorig jaar in ons land 4,57 miljoen ton aardappelen (+ 3,6 %) verwerkt tot friet, chips, kroketten, vlokken, granulaten en andere aardappelproducten.

Een opvallend cijfer is de uitzonderlijke stijging van andere producten dan friet (chips, kroketten, pureeproducten, vlokken, … ), die van 468.513 naar 690.159 ton evolueerden (+ 47,5%). Het aandeel van diepgevroren en gekoelde friet steeg van 1,91 naar 1,99 miljoen ton (+ 4,3 %). Daarbij springt ook een daling van het aandeel gekoelde friet met 3,5 % in het oog.

Voor het seizoen 2017-2018 tonen statistieken met 5,11 miljoen ton aardappelen een absolute recordoogst voor ons land. Deze stijging is het resultaat van een toegenomen aardappelareaal, de variëteitskeuze en de invloed van de weersomstandigheden. Belgapom wijst erop dat de gepubliceerde cijfers voor 2017 twee aardappelseizoenen (2016-2017 en 2017-2018)overspannen.

Maar wat het optimisme in de sector  zeker onderbouwt is de bevestiging van het met meer dan 305 miljoen Euro gevestigde record aan investeringen in de Belgische aardappelverwerking. Dit bedrag werd in 2017 bijna geëvenaard (-1,3 %). Ook de tewerkstelling in deze sector kende opnieuw een groei met 7,1 % (totaal van 4.410 eenheden).

België blijft trouwens met 2,2 miljoen ton in 2017 veruit de grootste exporteur van diepvriesaardappelen ter wereld. Ook het aandeel van derde landen hierin nam verder toe.

Promotie …

Vorig jaar op de vooravond van de nationale feestdag hebben alle bevoegde overheden de frietkotcultuur erkend als nationaal immaterieel cultureel erfgoed. Prins Laurent van België verleende bij die gelegenheid het mandaat van “ambassadeur van de Belgische frietkotcultuur in het buitenland” aan James Bint, de bekende stripfiguur die naar analogie met zijn homoniem ‘James Bond’ over een ‘license to fry’ beschikt.

Met deze James Bint-figuur werd vorig jaar de promotiecampagne voor ‘Belgian fries, from the heart of Europe’ in Zuid-Oost-Azië opgestart. Via beursdeelnames en persevents trachten de Belgische producenten van friet de authenticiteit en kwaliteit van de Belgische friet aan te tonen in deze snel groeiende markt van 557 miljoen consumenten. Op vandaag komt het aanbod van aardappelproducten in Vietnam, Indonesië, de Filippijnen, Maleisië en Thailand immers vooral vanuit Noord-Amerika.

De campagne – met de steun van de Europese Commissie – wordt uitgevoerd door VLAM in samenwerking met APAQ-W, FIT en AWEX en loopt verder in 2018 en 2019.

Zo staan binnenkort acties in Singapore, Manilla, Bangkok, Hanoi en Ho Chi Minhstad gepland.

In de week van 9-15 mei zal Central World Bangkok (één van de grootste shoppingcenters ter wereld) in het teken staan van de “real Belgian fries”. Gedurende één week zal men Belgische frietjes laten degusteren en tijdens het weekend van 11 tot 13 mei zal de bekende Belgische friturist Eddy Cooremans ter plaatse de frietjes bakken en aanprijzen. Tevens zal een real-life James Bint met zijn tekstballonnen voor extra animatie zorgen. Deze actie wordt ook gekoppeld aan social media en B2B events.

… en opkomend protectionisme

Maar aan de andere kant van de wereld steekt ook een bedreiging de kop op. Ook de Belgische (en Europese) friet dreigt het slachtoffer te worden van protectionistische reflexen, die de internationale handel bedreigen.

Na onterechte antidumpingmaatregelen vanuit de Braziliaanse overheid (de juridische klacht die de Europese bedrijven hiertegen neergelegd hebben is nog steeds in behandeling), wordt binnenkort ook een beslissing verwacht over een gelijkaardige case door de Colombiaanse overheid. Het dossier lijkt een “kaas met gaten” (wat ook door de Europese Commissie bevestigd werd), maar toch kan een politieke interpretatie leiden tot nieuwe onterechte invoerheffingen. Helaas lijken deze dossiers ook andere Zuid-Amerikaanse landen aan het denken te zetten om ook hierop in te zetten, al ontbreekt hiervoor alle rechtsgrond.

Belgapom en zijn Europese federatie EUPPA hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen om nog meer druk te zetten om een einde te stellen aan dergelijke praktijken, waarbij men blijkbaar zelfs niet terugschrikt om het dossier ‘en route du parcours’ te vervalsen.

Duurzame groei

De Belgische aardappelketen heeft de vlucht vooruit gekozen om de duurzaamheid van de nationale aardappelproductie, -handel en -verwerking te verzekeren via verdere vormen van samenwerking via de op te richten Brancheorganisatie aardappelen, die men t.g.v. Interpom Primeurs (25-27 november 2018) boven de doopvont wil houden.

Daarnaast krijgen ook projecten tot internationale samenwerking binnen de aardappelketen in ontwikkelingslanden de steun van de Belgapom. Denken we daarbij aan het project Coalición Chuño van TRIAS i.s.m. een aantal andere partners als ILVO, VTI, VLTI en Rotary Torhout, waarbij ingezet wordt op de bouw van de eerste artisanale Chuñofabriek ter wereld in Peru (een eeuwenoude vriesdroogtechniek voor aardappelen). Dit project zal trouwens tijdens het World Potato Congress in Cuzco als een voorbeeld van ontwikkelingshulp via de aardappelteelt voorgesteld worden (27-31 mei 2018).


25/04/2017

Campagne ‘België, eigenzinnig fenomenaal’ start met … Belgische friet !

In het kader van de lancering van de communicatiecampagne ‘België, eigenzinnig fenomenaal’ organiseert de federale overheid op woensdag 26 april 2017 een pop-up event om de aandacht te vestigen op één van de 99 redenen om België te bezoeken of er te investeren.

Van 12.00 tot 14.00 uur zal die dag een frietkot op de esplanade van het Internationaal Perscentrum - Résidence Palace (Wetstraat 155, Blok C, 1040 Brussel) de genodigden verwennen met gratis frietjes met mayonaise. Belgischer kan niet.

Frietjes zijn namelijk één van de 99 redenen die de campagne aanhaalt om België te bezoeken of er te investeren. Ze zijn dan ook onlosmakelijk met België verbonden. Frietjes maken deel uit van het Belgische gastronomische en culturele erfgoed. Frituren vindt men overal in België.

In een land zoals België waar het goed leven is en waar heerlijk eten op tafel komt, spreekt het voor zich dat ook de voedingsindustrie en de verwerkende industrie van groot belang zijn. Deze industrie vormt een van de grote en groeiende sterkhouders binnen de Belgische industrie en

draagt kwaliteit, diversiteit en innovatie hoog in het vaandel. Niet voor niets is ‘Small country. Great food.’ de slogan van www.food.be, de overkoepelende website van de voedingsindustrie. FEVIA, de Federatie van de voedingsindustrie, en een van de partners van de campagne van de federale overheid, vertegenwoordigt 28 sectoren en 637 Belgische bedrijven die kwaliteitsvolle voeding en dranken produceren in België.

België ligt in het midden van het ideale teeltgebied voor aardappelen. Met een gemiddelde opbrengst van om en bij de 45 ton per ha als gevolg van de ideale groeiomstandigheden en vakkennis in de aardappelketen, is het niet toevallig dat ons land is uitgegroeid tot de grootste exporteur van (diepgevroren) friet ter wereld. Deze Belgische frietjes, vaak geproduceerd in familiale groeibedrijven, worden over de hele wereld afgebakken. Jaarlijks worden in ons land om en bij de 3,5 miljoen ton aardappelen verwerkt tot frietjes, pureebereidingen, chips en vlokken. Ons land telt ongeveer 7.000 aardappeltelers.

Volgens een recente studie haalt een kwart van de Belgische bevolking eenmaal per week frietjes uit de frituur en bezoekt 95 % van de Belgen minstens eenmaal per jaar een frituur. Meer dan 60 % eet minstens wekelijks frietjes. In België zijn zo’n 5.000 frituren actief. Frietjes zijn nog lekkerder met een sausje erbij. In de saus-hitparade staat mayonaise op kop (40 %), gevolgd door stoofvleessaus (32 %), tartaar (13 %), ketchup (9 %) en andalouse (7 %).


14/03/2017

WatchITgrow : een revolutionaire sprong voorwaarts voor de Belgische aardappelketen !

WatchITgrow is een nieuw geo-informatieplatform ontwikkeld voor de aardappelsector met het doel de Belgische aardappelproductie beter in te schatten en op een duurzame manier te verhogen. Met deze webtool kunnen de Belgische aardappeltelers alsook de aardappelhandel en -verwerkende organisaties snel en gebruiksvriendelijk data en informatie opvragen over de groei van verschillende aardappelsoorten.

WatchITgrow is het resultaat van 3 jaar wetenschappelijk onderzoek onder de naam iPot. Het iPot project startte in 2014 in opdracht van het STEREO-III onderzoeksprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).   WatchITgrow stelt de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek nu beschikbaar voor de hele Belgische aardappelsector.

De kracht van Remote Sensing voor de landbouwsector

WatchITgrow is het eerste platform dat verschillende soorten data gaat combineren. Door satellietbeelden, dronebeelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspellingmodellen te combineren kan de aardappelsector via watchITgrow snel en efficiënt de juiste informatie raadplegen over één of meerdere aardappelpercelen. Door deze bekijkomende inzichten kan men:

* meer en accurate informatie opvragen over de toestand van de aardappelpercelen;
* de aardappelgewassen beter monitoren in functie van groei, gezondheidstoestand en ontwikkeling van de gewassen;
* ruimtelijke variabiliteit binnen het perceel in kaart brengen;
* oogsten waarborgen en verhogen;
* de oogstdatum en opbrengsten reeds in de loop van het groeiseizoen inschatten ;
productie- of kwaliteitsverliezen reduceren .

Niet alleen externe data maar ook eigen data van de aardappelindustrie (zoals resultaten van staalnames voor opbrengst- en kwaliteitsbepaling) kunnen in dit geo-informatieplatform gecentraliseerd worden. Hierdoor kunnen de gebruikers bijvoorbeeld op een eenvoudige manier nagaan welk deel van het productiegebied de hoogste opbrengsten geeft of waar een bepaald aardappelras het goed of minder goed doet en wat de mogelijke oorzaak daarvan zou kunnen zijn.

WatchITgrow, de aardappelsector en de onderzoekswereld zij aan zij

Na 3 jaar wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers uit Vlaanderen en Wallonië (VITO, CRA-W en ULG) samen met de aardappelhandel en –verwerkingsector (Belgapom), ziet het online geo-informatieplatform watchITgrow het licht. Het platform is ontwikkeld voor de aardappelsector en met een intensieve inbreng van de sector zelf.

De data en kennis van de sector stelden de onderzoekers in staat het monitoringssysteem op punt te stellen en stelselmatig te verbeteren.  Dankzij bijkomende velddata zal de toepassing seizoen per seizoen blijven verbeteren en steeds accurater maken.

Dit innovatieve instrument kan ook de basis vormen voor verdere toepassingen met het oog op precisielandbouw, denken we maar aan ziektepreventie en bemesting. Maar ook zijn de eerste stappen gezet om de perceelsregistratie via het Vegaplan-systeem hieraan te koppelen.

Essentieel hierbij is het feit dat de teler – eventueel in afspraak met zijn afnemers – zelf beheerder blijft van zijn data.

Meer info op www.watchitgrow.be 


15/12/2016

Europees RUCIP secretariaat van Parijs naar Brussel en RUCIP 2017 van toepassing vanaf 1/1/2017

RUCIP is het handelsreglement voor de intereuropese handel in poot- en consumptieaardappelen en bevat naast een handelsreglement ook een hoofdstuk rond expertise en arbitrage. Het Belgische RUCIP-secretariaat wordt verzekerd door Belgapom en geleid door de Belgische RUCIP-afgevaardigde Jos Muyshondt en secretaris Romain Cools.

Voor alle contracten met betrekking tot de handel in aardappelen, die verwijzen naar RUCIP in hun voorwaarden,  doen de partijen afstand van de burgerlijke rechtspraak en onderschrijven ze de procedure van expertise en arbitrage voor het oplossen van eventuele geschillen.

De voorwaarden vermeld in het RUCIP-reglement zijn wel subsidiair aan deze in de contracten, wat betekent dat de specifieke voorwaarden die partijen onderschrijven in een contract voorrang hebben op deze in het RUCIP-reglement.                             

Op 1 januari 2017 zal het Europese RUCIP-secretariaat van Parijs naar Brussel verhuizen. Vanaf dezelfde datum zullen nieuwe RUCIP-regels van toepassing worden. 

Het Europese RUCIP comité, bestaande uit vertegenwoordigers van Europatat, EUPPA en Intercoop, heeft een nieuwe versie van de RUCIP gevalideerd. Deze zal bekend worden als “RUCIP 2017”. Voor alle discussies rond contracten getekend na 1 januari 2017 en die verwijzen naar RUCIP in de voorwaarden, zal enkel de RUCIP 2017 van toepassing zijn.  Voor alle contracten getekend voor deze datum blijft de RUCIP 2012 van toepassing.

De eerste RUCIP-regels dateren van 1956 en kwamen tot stand via de Europese Unie van de Groothandel in Aardappelen, door professionele gewoonten te definiëren en een eenvoudige en efficiënte procedure voor expertises en arbitrages op te zetten. 

RUCIP werd sindsdien meermaals gewijzigd (in 1972, 1986, 1993, 2000, en in 2006). Een grondige herziening kwam tot stand en van toepassing op 1 maart 2012.

De wijzigingen in de nieuwe RUCIP 2017 richten zich enkel tot de transfert van het Europese RUCIP secretariaat naar Brussel en de mogelijkheid om Europese lijsten van experten en arbiters te voorzien voor landen waar geen nationaal RUCIP-secretariaat aanwezig is. Zowel de overdracht van het secretariaat als de nieuwe RUCIP-regels treden in voege op 1 januari 2017.

De nieuwe RUCIP 2017 zal beschikbaar zijn in het Engels, Frans en Duits op de nieuwe website van RUCIP (www.rucip.eu) evenals op de website van Europatat (www.europatat.eu). De Nederlandse en Franse versie kan men raadplegen op deze website van Belgapom van zodra deze beschikbaar zijn.


02/12/2016

Een origineel eindejaarscadeau ? Het boek over de aardappel in België met korting te koop !

Het boek "De aardappel in België, land van de friet" kent veel interesse bij de internationale aardappelprofessionelen. Momenteel wordt trouwens gewerkt aan een vertaling in het Chinees op vraag vanuit dit land dat de aardappel herontdekt heeft.

Het boek bevat boeiende informatie over de geschiedenis van de aardappel in de wereld en in België en geeft een overzicht over de teelt, de handel en de verwerking. Ook de culinaire toepassingen en natuurlijk de frietkotcultuur komen aan bod. Het boek eindigt met een blik in de toekomst, die vandaag begonnen is.

Het boek - een uitgave van Belgapom - is nu te koop via de website van Belgapom met een korting van 33%. U kan dit boek aanschaffen tegen €19,95 i.p.v. €29,95.

 


22/08/2016

Vanaf 2016 – 2017 : naast Bintje nu ook een wekelijkse Belgapomnotering voor Challenger en Fontane.

Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking, heeft via zijn prijzencommissie sinds 2000 wekelijks de Belgische vrije markt in aardappelen genoteerd en dit voor de variëteit Bintje in de bewaaraardappelen en voor diverse vroege rassen bij de primeuraardappelen. Tevens werd de markstemming daarbij weergegeven. Intussen is de Belgapomnotering wereldwijd uitgegroeid tot een belangrijke indicator evolutie van de vrije aardappelmarkt met bestemming diepvriesfrietsector in ons land.

De reden waarom Belgapom zich tot nu toe beperkt had tot de variëteit Bintje was evident : deze variëteit maakte de voorbije decennia meer dan de helft van de aardappelproductie uit in België en werd op grote schaal verhandeld op de vrije markt met als bestemming de Belgische diepvriesfrietsector, zodat een wekelijkse notering mogelijk was.  Dit was niet het geval voor diverse andere rassen, die merendeels onder contract geteeld werden en sporadisch op de vrije markt gecommercialiseerd werden.

Intussen heeft de Belgische aardappelverwerkende industrie – en in het bijzonder de diepvriesfrietsector – zich ontwikkeld tot belangrijke producent en wereldwijd exporteur van verwerkte aardappelen. De spectaculaire groei van de voorbij 25 jaar ging ook gepaard met belangrijke verschuivingen in de aardappelteelt. Zo nam het aandeel van gecontracteerde aardappelen toe en moest het Bintje zijn monopoliepositie op de vrije markt steeds meer delen met andere variëteiten. Sinds enkele jaren vermeldde de Belgapom-prijzencommissie ook Challenger en Fontane als “waarneming” in zijn wekelijkse notering. Intussen werd duidelijk dat het aandeel van deze beide rassen op de vrije markt zo groot werd, dat ook een verzekerde wekelijkse notering mogelijk wordt.

Vanaf het seizoen 2016 – 2017 zal de Belgapomnotering dan ook bestaan uit drie luiken, elk aangevuld met een eigen marktstemming : Bintje, Challenger en Fontane.

De definitie van de Belgapomnotering wordt als volgt aangepast : "De Belgapomprijs is de meest gehanteerde prijs waargenomen op de vorige werkdag voor Bintje, Challenger en Fontane voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten, veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling."

Tevens zal voor deze drie rassen een eigen grafiek bij de notering gevoegd worden, die net als voor Bintje ook refereert naar de spreiding van de contractprijzen voor deze drie variëteiten.

Net als in het verleden zal de notering op vrijdagmorgen plaats vinden en vanaf 9 uur beschikbaar zijn op de website van Belgapom.

Op deze wijze wil Belgapom verder op eenduidige wijze en op basis van een representatief aantal transacties de marktsituatie op de Belgische vrije aardappelmarkt met bestemming diepvriesfrietsector verzekeren en een antwoord bieden op de nood aan volledige en correcte informatie voor alle betrokken operatoren.

 


05/07/2016

Interpom | Primeurs: grootste wereldwijde indoor aardappelbeurs ter wereld - Precisielandbouw staat centraal bij nieuwe editie

Interpom | Primeurs is een gespecialiseerde indoor vakbeurs in Europa voor de  aardappel-, groente- en fruitbranche waar de volledige keten aanwezig is: van teelt tot en met verwerking en vermarkting. De vakbeurs blijft verder groeien en internationaliseren en de komende 2016 editie wordt de grootste ooit. Interpom | Primeurs is hiermee ook meteen de grootste indoor aardappelvakbeurs ter wereld, waar diverse marktevoluties en innovaties kunnen worden gevolgd. De komende editie staat het volledige beurzencomplex van Kortrijk Xpo in het teken van de aardappel – met een extra uitbreiding in de Rambla. De bijeenkomst heeft als thema 'Growing through precision technology'.

Uitbreiding standoppervlakte
De voorbije edities van Interpom | Primeurs noteerden achtereenvolgend sterke groeicijfers. Zo telde de beurs vorige editie 278 exposanten uit 16 landen (+ 7,7%) met in totaal 19.529 bezoekers (+ 10,5%) uit 41 landen wereldwijd. Op 5 maanden voor opening telt de vakbeurs al evenveel exposanten als in 2014. Om echter te kunnen voldoen aan de blijvende aanvragen tot deelname heeft de organisatie beslist om extra standoppervlakte te creëren in de Rambla, de transitzone tussen de beurshallen. Het ziet er ernaar uit dat de uiteindelijke totale standoppervlakte circa 1.000 m² groter wordt dan in 2014. 

Beursthema: 'Growing through precision technology' 
De vorige editie pakte uit met het thema 'Together for sustainable growth'. De organisatie werkt het thema van 2014 verder uit en legt het accent dit jaar op precisielandbouw. Met de slogan 'Growing through precision technology' wordt de nadruk gelegd op duurzame groei dankzij technologische vooruitgang in de ganse keten. Het landbouwbedrijf efficiënter runnen dankzij het slim toepassen van de beschikbare technologie zorgt in de praktijk voor een duurzame teelt. Denk bijvoorbeeld aan GPS-gestuurde tractoren, digitale bodem- en pootkaarten, sensoren in de bodem en tussen gewassen, drones en satellieten voor observaties vanuit de lucht of de ruimte, mechanisatie toepassingen, en dergelijke. Maar ook in de segmenten handel en verwerking zorgt het principe van 'meten is weten' voor meer efficiëntie, minder verlies en dus hoger rendement. 

Exposanten die nieuwe precisietechnologie presenteren zullen op Interpom | Primeurs de nodige aandacht ontvangen op de beursvloer. Daarnaast wordt ook het IPot project gepresenteerd. IPot is een innovatief platform voor een duurzame 
verhoging van de Belgische aardappelproductie. In het kader van dit project zijn onderzoekers uit Vlaanderen en Wallonië (VITO, CRA-W en ULg) samen met de aardappelhandel en -verwerking (via Belgapom), een webgebaseerd geo-informatieplatform aan het opzetten op basis van satellietbeelden. Alle beschikbare gegevens met betrekking tot de aardappelteelt zullen in dit platform samengebracht worden. Het gebruik van deze objectieve geo-informatie moet op termijn de sector toelaten de aardappelproductie op een duurzame manier te verhogen. 

Los van de concrete toepassingen die bezoekers kunnen ontdekken op de standen, worden ook inloopseminars voorzien die inspelen op het beursthema. Het programma voorziet korte interactieve sessies van maximum 20 minuten op de beursvloer zelf. Dit initiatief heeft als doelstelling om telers in onze sector zelf te laten ondervinden wat 
'Growing through precision technology' voor hun bedrijf kan betekenen. 

Nieuw: online bezoekersregistratie en tickets
Net zoals bij tal van andere vakbeurzen zullen bezoekers aan Interpom | Primeurs zich voortaan ook vooraf online moeten registeren op de website  om hun toegangsticket te kopen. Ook de houders van een gratis of reductie uitnodigingskaart zullen zich vooraf moeten registreren via een code die vermeld staat op hun uitnodiging. Na registratie (en betaling indien van toepassing) ontvangt de bezoeker een e-ticket met bijbehorende barcode. Dit document met barcode geldt als toegangsbewijs en zal worden gescand aan de ingang van de beurs. De online tickets kunnen vanaf augustus worden besteld. 

Uitreiking Inno Potato Award
De vierde editie van de Inno Potato Award beloont via een wedstrijdformule de toepassing van innovaties op het landbouwbedrijf. Vlaamse en Waalse aardappeltelers, geselecteerd door een vakjury, presenteren eigen ontwikkelde innovaties aan collega's uit de sector. De namen van de laureaten en hun projecten worden eind oktober bekend gemaakt op www.innopotato.be. De vakjury kent 50% van het puntentotaal toe, over de overige 50% beslissen de bezoekers van Interpom | Primeurs op de twee eerste beursdagen. De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 28 november om 13u in aanwezigheid van de gewestelijke landbouwministers in de hal 6 van Kortrijk Xpo.

Dynamisch platform voor informatie-uitwisseling
Vanuit haar uitvalbasis in Kortrijk (Xpo), vindt de vakbeurs plaats in een dynamische en groeiende AGF-markt. Interpom | Primeurs biedt de mogelijkheid om contacten te leggen of te versterken met collega's en leveranciers uit binnen- en buitenland, om van gedachten te wisselen en om informatie te delen in een sector met een duidelijke toekomst. 

Interpom | Primeurs is een initiatief van Belgapom, de beroepsvereniging van de Belgische aardappelhandel en –verwerking. De praktische organisatie is in de handen van Kortrijk Xpo. 


09/03/2016

De Belgische friet verovert de wereld ! Belgische aardappelverwerkende industrie zet opvallende groei verder in 2015.

De opvallende groeitrend van de voorbije decennia voor de Belgische aardappelverwerkende industrie werd ook in 2015 verdergezet.

In 2015 werd net geen 4 miljoen ton aardappelen verwerkt tot gekoelde en diepgevroren friet, pureeproducten, chips, voorgekookte aardappelen, vlokken en granulaten. Met de  3.970.595 ton verwerkte aardappelen noteerde de sector een groei met 4,4% t.o.v. 2014.

Opvallend in het jaaroverzicht van Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking, is de aanhoudende stijging van de investeringen : met € 167.207.415 (+ 44,7%) werd een recordbedrag aan investeringen genoteerd. Met de geplande uitbreiding van de sector de komende jaren in het vooruitzicht, is de kans klein dat deze trend snel omgebogen wordt.

De groei manifesteert zich vooral in de productie van diepgevroren (+5,3%) en gekoelde friet (+2%), maar ook het volume andere producten (zoals aardappelkroketten, chips, vlokken en andere producten) nam opnieuw toe (+1,3%).

Na jarenlange groei in de tewerkstelling lijkt in 2015 een stagnering plaats te vinden. De trend naar verder doorgedreven automatisering wordt daarbij bevestigd.

Deze groei van de Belgische aardappelverwerkende industrie kadert in de toegenomen wereldwijde vraag naar verwerkte aardappelen. De aardappel wordt steeds meer beschouwd als een basisvoedsel.

Het feit dat deze bron van koolhydraten, vitamine C en kalium geteeld kan worden met een lager gebruik van land en water dan granen en rijst maakt de aardappel ook populair in landen waar dit voorheen niet het geval was.

De aardappelproductie in de ontwikkelingslanden neemt sterk toe, en meteen ook de vraag naar gebruiksvriendelijke aardappelproducten. Zo kondigde de Chinese regering begin 2015 aan dat de aardappel op het bord meer en meer de rijst en noedels zal vervangen en ook in Indië zet deze trend zich door.

De Belgische aardappelketen kan bogen op een rijke traditie van de aardappelteelt tot en met de frietkotcultuur.

Ons land bevindt zich in het midden van het Europese aardappelteeltgebied en kan rekenen op competente aardappeltelers die hoogkwalitatieve aardappelen telen met het oog op verwerking tot friet, chips of andere producten.

De Belgische aardappelketen is verder opgebouwd uit tal van familiebedrijven actief in de handel, toelevering en verwerking, een dynamiek die van 27 t.e.m. 29 november 2016 opnieuw tentoongesteld wordt tijdens Interpom Primeurs, de internationale vakbeurs van de aardappel, in Kortrijk XPO.

Een beeld van deze traditionele en toch jonge sector in de Belgische agrovoedingsketen werd door Belgapom vereeuwigd in het boek  “De aardappel in België, land van de friet” dat vorig jaar werd uitgebracht.

Samen voor een duurzame groei.

De groei van de Belgische aardappelketen zorgt ervoor dat niet enkel de verwerkende industrie, maar ook de telers en toeleveringsbedrijven van diensten en goederen als een cluster zich verder kan ontwikkelen.

Centraal daarbij staat het project ‘Samen voor een duurzame groei’ dat Belgapom heeft gelanceerd. Dit project tracht de ganse aardappelketen te sturen naar een verdere, maar vooral duurzame groei.

Belgapom heeft daarbij – samen met de andere partners in de keten en de Belgische onderzoeks- en praktijkcentra – ingezet op enkele belangwekkende projecten zoals het Reskia-project (residuarme kiemremming), Bintje Plus (een meervoudig phythophthora resistente Bintje en Ipot (een webapplicatie die de groei van de aardappelen via satelliet op de voet kan volgen en bijsturen).

James Bint, with a license to fry.

Belgapom en zijn bedrijven streven ernaar om het imago van de ‘real Belgian fries’ wereldwijd verder uit te bouwen. In geen enkel land ter wereld is de consumptie van friet zo sterk in de cultuur geworteld als in ons land. Zelfs Bondkanselier Merkel ontsnapte recent nog uit een Europese top om in een Brusselse frituur een frietje te steken.

James Bint, een stripfiguur met een ‘license to fry’ zal ook de komende jaren de wereldwijde ambassadeur zijn voor de Belgian fries. Zo wordt in 2016 een campagne gepland om samen met de Belgische frituren de figuur van James Bint nog beter te leren kennen. Daarnaast krijgt ook de geslaagde actie in het frietkot op het Belgische paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling in Milaan een vervolg via promotieacties over de ganse wereld. James Bint is ook aanwezig tijdens de prinselijke handelsmissie naar Indonesië die volgende week vertrekt.
Zoals food.be het stelt : Belgium, small country, great food … te beginnen met chocolade, bieren en … frietjes !


15/06/2015

Boek 'De aardappel in België, het land van de friet' nu te koop!

Belgapom, de Belgische aardappelhandel en verwerking, en de uitgeverij Canalazzo, hebben samen het prachtige boek 'De aardappel in België, het land van de friet' uitgegeven. 

Dit boek geeft een overzicht van de geschiedenis van de aardappel in België van bij de Inca's in Peru over de Belgische frietkotcultuur en onze Belgische topchefs, tot en met de wereldwijde uitvoer van diepgevroren aardappelproducten en de toekomstplannen van deze dynamische sector. De ganse aardappelketen komt daarbij aan bod.

Koningin Mathilde heeft het eerste exemplaar van dit boek ontvangen tijdens haar bezoek aan de Wereldexpo in Milaan, waar de Belgische friet prominent aanwezig is in het Belgisch paviljoen met een succesvolle frituur and de nieuwe campagne rond James Bint. 

Het is een lees- en kijkboek, met prachige illustraties en tal van getuigenissen uit diverse hoeken.

Het boek is verkrijgbaar via Belgapom tegen € 29,95 + verzendingskosten en is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. 

Bestel het boek

Dit boek mag niet ontbreken in de bibliotheek van elke aardappelprofessioneel of - liefhebber.


06/06/2015

Belgische frietjes stelen de show op het Belgisch paviljoen op de expo in Milaan!

My name is Bint ... James Bint, and i have a license to fry!

Met deze woorden worden elke dag duizenden liefhebbers van de Belgische frietjes verwelkomd aan de frituur van het Belgisch paviljoen op de wereldexpo in Milaan.

Het paviljoen doet het trouwens verre van slecht met dagelijks om en bij de 10.000 bezoekers. Het paviljoen wijst deze bezoekers op de rijkdom van ons land als 'lekkerland' ! "Food.be, small country, great food" prijkt alom in het paviljoen. En terecht !

Grote publiekstrekker is de frituur : tegen een democratische prijs van €4 ontvangt men een pak van 330gr "real Belgian fries", met saus naar keuze. Elke dag wordt meer dan 1 ton friet door door Navefri opgeleide frietbakkers aan de man/vrouw gebracht. Dat zijn tussen de 1.500 en 2.000 pakjes !

Zelfs de Italiaanse media vond dit het vermelden waard  hun kranten.

Een succes voor de partners van dit project en dus ook de ganse aardappelsector. Ten bewijze de talrijke selfies op de website www.jamesbint.be.