Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie in die internet site kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Belgapom e.b. De inhoud van deze site, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, logo’s, teksten, beelden zijn de eigendom van Belgapom e.b. en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving. De inhoud van de site mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgapom e.b. Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit die site voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in deze site het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Belgapom e.b.

Beperking van aansprakelijkheid

Belgapom e.b. besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van deze site en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. Belgapom e.b. voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de elementen en de technologie die in deze site beschreven wordt. Belgapom e.b. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in deze site vervat zijn. Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Belgapom , noch haar bestuurleden of medewerkers verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie zoals beschreven in deze site (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst).

Toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtbanken

Onderhavige bepalingen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.