Belgapom: de Belgische aardappelhandel en -verwerking.

Belgapom is de erkende beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en –verwerking, die zowel op nationaal als internationaal vlak de belangen behartigt van de Belgische handelaars in poot- en consumptieaardappelen, de bereiders-verpakkers, exporteurs, aardappelschilbedrijven en de aardappelverwerkende bedrijven.

Voorstelling Belgapom


Een blik op de Belgische Aardappel sector


Actua

31/07/2020

Indienen aanvraag COVID-19 steunfonds aardappelen

Bent u een aardappelteler of sierteler en heeft u schade geleden door de COVID-19-pandemie omdat u bij voorbeeld uw producten niet verkocht kreeg? Dan kunt u nu een beroep doe...

Lees meer


16/07/2020

Voor alle duidelijkheid : het gebruik van CIPC als kiemremmer op aardappelen is in België vanaf 1 juli 2020 verboden. Reiniging loodsen is cruciaal !

Belgapom, de Belgische aardappelhandel en –verwerking, werd de voorbije dagen vanuit diverse hoeken benaderd met de vraag of de chemische kiemremmer CIPC nu toch verder zou ...

Lees meer